Main Menu
User Menu

Medaile Za zásluhy o obranu vlasti [1960-1990]

Medaile Za zásluhy o obranu vlasti

     
Název:
Name:
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
Název v originále:
Original Name:
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
15.10.1990
Struktura:
Structure:
nestrukturováno
Poznámka:
Note:
pred rokom 1960 udeľovaná so starým znakom
Zdroje:
Sources:
MĚŘIČKA, Václav. Československá vyznamenání : IV. část. 1. vydání. Hradec Králové : ČNS pobočka Hr. Králové, 1977. 156 s.


PULEC, Vladivoj. Československá státní vyznamenání, státní čestná uznání a ceny. 1. vydání. Praha : SNTL, 1980. 184 s.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zasluhy-o-obranu-vlasti-1960-1990-t17876#390752Verze : 0
     
Název:
Name:
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
Název v originále:
Original Name:
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1960
Datum zániku:
Date of Termination:
15.10.1990
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
FOTO ZP
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zasluhy-o-obranu-vlasti-1960-1990-t17876#390755Verze : 0
Název
Name
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
The Medal of the Merits in the Defence of the Country
Medaile Za zásluhy o obranu vlasti
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zasluhy-o-obranu-vlasti-1960-1990-t17876#415078Verze : 0
MOD
Tuto medaili propůjčoval prezident republiky mužstvu, poddůstojníkům, praporčíkům, důstojníkům a generálům ČSLA a ozbrojených součástí ministerstva vnitra za osobní odvahu v boji, a to jak za války, tak při obraně nedotknutelnosti státních hranic, nebo v boji s teroristy a jinými nepřáteli vlasti, za úspěšnou činnost, kterou byla podstatně zvýšena bojová připravenost ozbrojených sil, bezpečnost republiky nebo branná příprava pracujících, za odvážné a iniciativní činy spojené s nebezpečním vlastního života, které sloužily k úspěšnému zvládnutí úkolů jednotky. Udělovala se i za vynikající práci při výstavbě ozbrojených sil v období nejméne 10 let.


Převzato z publikace kol. autorů: Rozum do kapsy, Albatros, Praha 1988, str. 350.
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zasluhy-o-obranu-vlasti-1960-1990-t17876#65678Verze : 0
"Certifikát k medaili"
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zasluhy-o-obranu-vlasti-1960-1990-t17876#65682Verze : 0
Medaila ZA ZÁSLUHY O OBRANU VLASTI


Zdroj : Vlastné foto
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zasluhy-o-obranu-vlasti-1960-1990-t17876#390801Verze : 0
V zákoně je to bez úvozovek.
ZP
URL : https://www.valka.cz/Medaile-Za-zasluhy-o-obranu-vlasti-1960-1990-t17876#401132Verze : 0