Main Menu
User Menu

Pevnost zálivu Jinhae [1905-1942]

Jinhae Bay Fortress / 鎮海湾要塞司令官

     
Název:
Name:
Pevnost zálivu Jinhae
Originální název:
Original Name:
鎮海湾要塞司令官
Další názvy:
Other Names:
od / from 1942 Pevnost Busan / Busan Fortress / 釜山要塞
- Pevnost zálivu Chinkai / Chinkai Bay Fortress
Obec:
Municipality:
Busan
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
00°00'00.00"N 00°00'00.00"E
Fotografie nebo nákres:
Photo or Sketch:
-
Typ pevnostního komplexu:
Type of Fortress Complex:
fortový komplex
Vyšší pevnostní celek:
Upper Fortress Complex:
3. sekce (pevnosti) 1. kanceláře Imperiálního armádního generálního štábu
Části pevnostního komplexu:
Components of the Fortress Complex:
-
Zahájení stavby:
Start of Construction:
DD.08.1904
Dokončení stavby:
Completion of Construction:
DD.04.1905
Výzbroj:
Armament:
-
Posádka:
Crew:
-
Bojové využití:
Combat Use:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Současný stav:
Current Condition:
zachovalý
Přístupnost:
Accessibility:
neznámý
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
ja.wikipedia.org;
sakurataro.org;
Zaloga, J and Noon, S., (2010), Defense of Japan 1945 (Fortress), Osprey
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-zalivu-Jinhae-1905-1942-t178022#523924Verze : 0
MOD
Chosenská armáda


Velitelia / Commanding Officers:


19.04.1905-09.10.1907 mjr. / Maj. Yama ? 山路通信
09.10.1907-21.12.1908 pplk. / Lt. Col. Wada Shinzo
21.12.1908-22.11.1911 pplk. / Lt. Col. Matsumaru Matsusaburo
22.11.1911-25.06.1913 mjr. / Maj. Yamanaka Shigeru
25.06.1913-13.06.1914 pplk. / Lt. Col. Shiromi Tami Wataru
13.06.1914-10.08.1915 plk. / Col. Yanagi Kan'ichi
10.08.1915-13.03.1918 plk. / Col. Furukawa Iwataro
13.03.1918-24.07.1918 plk. / Col. Miyashita Zenkichi
24.07.1918-25.07.1919 gen. mjr. / Maj. Gen. Tarui Akirataira
25.07.1919-23.02.1920 gen. mjr. / Maj. Gen. Shibau Saichiro
23.02.1920-25.02.1921 gen. mjr. / Maj. Gen. Sato Kojiro
25.02.1921-15.08.1922 gen. mjr. / Maj. Gen. Soda Koichiro
15.08.1922-06.08.1923 gen. mjr. / Maj. Gen. Shoda Toji
06.08.1923-01.05.1925 gen. mjr. / Maj. Gen. Kawada Shijūichi
01.05.1925-26.07.1927 gen. mjr. / Maj. Gen. Matsumura Jun
26.07.1927-10.08.1928 gen. mjr. / Maj. Gen. Oizumi Seinosuke
10.08.1928-28.04.1930 gen. mjr. / Maj. Gen. Sakurai Gennosuke
28.04.1930-11.04.1932 gen. mjr. / Maj. Gen. Saigo Toyohiko
11.04.1932-05.03.1934 gen. mjr. / Maj. Gen. Nishimura Michio
05.03.1934-15.03.1935 gen. mjr. / Maj. Gen. Shiba Heishiro
15.03.1935-11.10.1935 gen. mjr. / Maj. Gen. Ishida Moritoru
11.10.1935-01.08.1936 gen. mjr. / Maj. Gen. Hashimoto Gun
01.08.1936-15.07.1938 gen. mjr. / Maj. Gen. Ishihara Kotaro
15.07.1938-09.03.1939 gen. mjr. / Maj. Gen. Koizumi Kyoji
09.03.1939-01.12.1939 gen. mjr. / Maj. Gen. Shimoyama Genpei
01.12.1939-22.07.1940 gen. mjr. / Maj. Gen. Yano Otosaburo
22.07.1940-10.08.1941 gen. mjr. / Maj. Gen. Otsu Kazuo
10.08.1941-26.06.1942 gen. mjr. / Maj. Gen. Ban Takeo


Ako velitel Pevnosti Busan / as Busan Fortress Commander:


26.06.1942-10.06.1943 gen. mjr. / Maj. Gen. Shiina Masatate
10.06.1943-10.05.1944 gen. mjr. / Maj. Gen. Ishimoto Sadanao
10.05.1944-1945 gen. mjr. / Maj. Gen. Ishikawa Takuma08.1904 –začatie stavby baterii Inoshima a Ura
12.1904 ukončenie stavy baterii Inoshima a Ura
04.1905 – inštalácia hlavného velitelstva pevnosti Zhenhai Bay
30.08. 1909 – velitelstvo pevnosti je presťahované do provincie Južný Gyeongsang, Changwon okres Masan?
19.12.1913 - velitelstvo pevnosti je presťahované do provincie Južný Gyeongsang, Zhenhai ? 10.03.1930 – počas osláv armády došlo k požiaru v inštaláciách pevnosti, 107 mrtvich, 10 zraneních (Zhenhai incident)
05. 1934 – začatie stavby 2. barie
12. 1935 – ukončenie stavby 2. baterie
07. 1936 – začatie stavby baterie Tadakokoroshima
07. 1937 – začati stavby baterii Gijang a Zekkageshima
01.1938 – ukončenie stavby baterie Tadakokoroshima
02.1939 – ukončenie stavby baterie Zekkageshima
03.1939 – ukončenie staby baterie Gijang
07.1942 – zmena názvu pevnosti na Busan fortress.


ja.wikipedia.org;
sakurataro.org;
Zaloga, J and Noon, S., (2010), Defense of Japan 1945 (Fortress), Osprey
URL : https://www.valka.cz/Pevnost-zalivu-Jinhae-1905-1942-t178022#523932Verze : 0
MOD