Main Menu
User Menu

Těšín

Cieszyn

     
Název:
Name:
Těšín
Originální název:
Original Name:
Cieszyn
Další názvy:
Other Names:
Těšín (česky)
Cieszyn (polsky)
Teschen (německy)
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°45'54.00"N 18°38'60.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Śródmieście (Stare Miasto)
Mała Łąka
Liburnia
Bobrek
Podgórze
Błogocice
Boguszowice
Marklowice
Kalembice
Pastwiska
Krasna
Gułdowy
Mnisztwo
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
Hradní hora - pozůstatky zástavby hrahu, rotunda sv. Mikuláše, Piastovská věž aj. (Wzgórze Zamkowe - zabytki zamku, rotunda św. Mikołaja, Wieża Piastowska, pałac Habsburgów)
Kostel sv. Maří Magdalény (Kościół parafialny św. Marii Magdaleny)
Kostel sv. Jiřího (Kościół św. Jerzego)
Kostel sv. Trojice (Kościół św. Trójcy)
Klášter bonifratů (?) s kostelem Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie (Zespół klasztorny bonifratrów z kościołem Wniebowzięcia NMP)
Kostel Ježíše (Kościół Jezusowy)
Kostel sv. Kříže otců Františkánů (Kościół św. Krzyża ojców Franciszkanów)
Klášter a špitál sester alžbětinek (Klasztor i szpital sióstr elżbietanek)
Zástavba Rynku/Náměstí - domy, radnice, hotel "Pod brunatnym Jeleniem", fontána s figurou (sochou) sv. Floriána (Zabudowania Rynku – kamienice, ratusz, hotel „Pod Brunatnym Jeleniem”, fontanna z figurą Św. Floriana)
Těšínské staré město - zástavba ulic Glebokiej, Menniczej, Stary Targ, Sejmowej, Nowe Miasto, Śrutarskiej(Cieszyńska starówka – zabudowania ul. Głębokiej, ul. Menniczej, Starego Targu, ul. Sejmowej, ul. Nowe Miasto, ul. Śrutarskiej)
"Těšínské Benátky" - domy na ulici Przykopa lemující potok (ul. Przykopa – położone nad potokiem, zwane też „Cieszyńską Wenecją”)
Studna třech bratrů (Studnia Trzech Braci)
Starý židovský hřbitov (Stary Cmentarz Żydowski)
NOvý židovský hřbitov (Nowy Cmentarz Żydowski)
Zámecký pivovar Bracki (Bracki Browar Zamkowy)
Divadlo Adama Mickiewicze (Teatr im. Adama Mickiewicze)
Zástavba Horního náměstí (Zabudowania Górnego Rynku, ul. Kochanowskiego, ul. Garncarskiej i ul. Wyższa Brama)
Dvůr v Blogoticích (Dwór w Błogocicach)
Muzea:
Museums:
Muzeum Těšínského Sleszka - v paláci Laryšů (Muzeum Śląska Cieszyńskiego – pałac Laryszów)
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Bracki pivovar
Vlajka:
Banner:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Znak:
Coat of Arms:

Zdroj:
commons.wikimedia.org
Poznámka:
Note:
Do roku 1920 jednotné město Těšín. Poté rozděleno na československý Český Těšín a polský Cieszyn. Roku 1938 zabrán Český Těšín Polskem. V letech 1939-1945, okupován němci, jednotně jako Teschen. Po osvobození opět oddělen od Českého Těšína.
Zdroje:
Sources:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Těšín
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cieszyn
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#523776Verze : 0
Kostel sv. Kříže (Kościół św. Krzyża)Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#523777Verze : 0
Kostel sv. Trojice (Kościół św. Trójcy)Nachází se při náměstí Józefa Londzina. Stojí na místě dřívějšího dřevěného evangelického kostela, který pocházel z roku 1585, a byl prvním protestantským svatostánkem v Těšíně. Současný kostel vznikl roku 1594 jako goticko-renesanční stavba. Roku 1654 byl evangelíkům odebrán a předán k užívání katolíkům. Roku 1864 byla postavena neogotická věž, do níž jsou zazděny renesanční a barokní epitafy. Jeden z náhrobků náleží např. Gabrielovi Gerloffovi (1605-1655), posledního těšínského mincíře. Tento náhrobek byl roku 1945 poškozen tak, že byl odtesán německý nápis na něm se nacházející. Kolem kostela se nacházel hřbitov, který se začal likvidovat od roku 1865 a zavřen roku 1883. Později se z něj stal park Svaté Trojice.


Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#523778Verze : 0
Kostel sv. Maří Magdalény (Kościół św. Marii Magdaleny)Zdroje:
pl.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#523779Verze : 0
Studna třech bratří (Studnia Trzech Braci)Studna třech bratří vychází z legendy o založení města Těšína. Údajně se zde měli setkat tři bratři - Bolko, Leszko a Cieszko, synové krále Leszka III., kteří se již dlouho neviděli (mělo se tak stát roku 810), jelikož se ze svého setkání těšili, založili pak Těšín (spíš hrad než město).
Studna je zřejmě staršího data, nejspíše je středověká, až roku 1868 byla opatřena železným altánkem odlitým speciálně v Třinci, aby ji kryl. Ten byl také koncipován jako připomínka legendy o založení města. Obecně se má za to, že legenda o založení Těšína vznikla až v 19. století. Jedná se o jeden ze symbolů města.
Zdroje:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Studnia_Trzech_Braci
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#523780Verze : 0
Těšínské Benátky (Cieszyńską Wenecją)
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#523781Verze : 0
Radnice


Na nařízení knížete Kazimierza II. byla spolu s náměstím vystavena i budova zděné radnice s dřevěnou věží. Již roku 1552 budova vyhořela, byl aopraven, ale opět utrpěla škody, tentokráte za Třicetileté války. K jeho obnově došlu roku 1661 a roku 1667 dal Krysztof Palm vyzdobit radnici bohatou malířskou výzdobou. O další tři léta později byla na místě původní dřevěné věže postavena věž zděná. Roku 1720 opět vyhořel a byl opraven a následně během největšího těšínského požáru 6. května 1789 znovu vyhořel. byla vyprojektována nová budova radnice Ignacym Chambrezem, jako klasicistní, dvoupatrová budova o sedmiosé fasádě, která byla předána roku 1800. Následující rok od 10. března do 1. září 1801 byla stavěna radniční věž. Roku 1818 byl dobudován architektem Floriánem Jilgem divadelní (?) sál. Další požár částečně budovu poškodil roku 1836. Do roku 1846 došlo k opravám interiérů dle projektu Jozefa Kornhäusela, fasády dělal Andzrej Kmenta. Zasedací sál mětské rady pak vyzdobil dřevořezbami Albín Prokop. Jednalo se o erby těšínské šlechty a znaky ve městě fungujících řemeslnických cechů. Slavnostní otevření provedl císař František Josef I. Ten zde visel až do roku 2006, kdy byl nahrazen erbem Těšína z 19. století.


Zdroj:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ratusz_w_Cieszynie
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#523785Verze : 0
Kostel sv. Jiří (Kościół św. Jerzy)
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#527463Verze : 0
Kostel Ježíše (Kościół Jezusowy)
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#527464Verze : 0
Klášter bonifratů (?) s kostelem Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie (Zespół klasztorny bonifratrów z kościołem Wniebowzięcia NMP)
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#527465Verze : 0
Pomník Mieszka - prvního těšínského knížete
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#527466Verze : 0
Vojenský hřbitov


Součástí těšínského hřbitova je i vojenská část sestávající z malých křížů beze jmen a pomníku se jmény padlých.
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#528424Verze : 0
Nový židovský hřbitov
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#528425Verze : 0
Starý židovský hřbitov


Na tomto místě starého židovského hřbitova byli dne 24. dubna 1945 popravení ostravské skautské skupiny, příslušníci čs. domácího odboje.
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#528426Verze : 0
Klášter a špitál sester alžbětinek (Klasztor i szpital sióstr elżbietanek)
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#528427Verze : 0
Kašna se sochou sv. Floriána (fontanna z figurą Św. Floriana)
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#528428Verze : 0
Klášter sester boromejek (klasztor sioster boromeuszek)
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#528429Verze : 0
Náměstí (Rynek)
Těšín - Foto vlastní

Foto vlastní
Těšín - Foto vlastní

Foto vlastní
Těšín - Foto vlastní

Foto vlastní
Těšín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#599468Verze : 1
Horní náměstí (Górny Rynek)
Těšín - Foto vlastní

Foto vlastní
URL : https://www.valka.cz/Tesin-t177983#599469Verze : 0