Main Menu
User Menu

Tumanskij RD-9B

Туманский РД-9Б

Motor Tumanskij RD-9B byl používán v letounech typové řady MiG-19. Vznikl vývojem motoru RD-9.
URL : https://www.valka.cz/Tumanskij-RD-9B-t177788#329853Verze : 0
Letecký turbokompresorový prúdový motor RD-9B je jednoprúdový, jednohriadeľový motor s deväťstupňovým axiálnym kompresorom, zmiešanou hlavnou spaľovacou komorou, dvojstupňovou, čiastočne chladenou plynovou turbínou reakčného typu, výstupnou sústavou s komorou prídavného spaľovania, predĺžovacou rúrou a regulovateľnou výstupnou dýzou. Výstupná dýza motora je regulovateľná, trojpolohová.


Skriňa pohonov motora RD-9B je upevnená k hornej časti vonkajšieho plášťa predného telesa kompresora motora. Zabezpečuje prenos krútiaceho momentu od rotora kompresora motora na agregáty, umiestnené na skrini pohonov. Dvojrýchlostná prevodová skriňa je umiestnená na prednej prírube skrine pohonov.


Teleso centrálneho pohonu je upevnené k vnútornej kruhovej časti predného telesa kompresora. Krútiaci moment sa od hriadeľa kompresora prenáša cez hriadeľ centrálneho pohonu do prevodovej skrine, z ktorej sa rozvádza na jednotlivé agregáty, umiestnené na skrini pohonov.


Pri spúšťaní motora sa krútiaci moment od dynamospúšťača prenáša cez skriňu pohonov na hriadeľ kompresora a roztáča rotor turbokompresora motora.


Olejová sústava motora pracuje s olejom LT-160C.Technická charakteristika motora:
Ťah motora na maximálnom režime - 25,51 kN
Ťah motora na režime prídavného spaľovania - 31,9 kN
Maximálne otáčky na maximálnom režime - 11150±50 min-1
Maximálna teplota plynu pred plynovou turbínou - max. 860°C
Maximálna teplota plynu za plynovou turbínou - max.= 680°C
Špecifická spotreba paliva na maximálnom režime - max. 0,095 kg.N-1.h-1
Špecifická spotreba paliva na režime prídavného spaľovania - 0,163 kg.N-1.h-1
Maximálny stupeň stlačenia kompresora - 7,14
Dodávka vzduchu do motora na štartovacom režime - 43,5 kg.s-1
Celková dĺžka motora - L = 5555 mm
Maximálny priemer motora - D = 665 mm
Maximálna výška motora - V = 938 mm
Suchá hmotnosť motora - G = 695 kg


Zdroj:
Hocko, Marián: RD-9B; http://www.leteckemotory.cz/motory/rd-9b/
URL : https://www.valka.cz/Tumanskij-RD-9B-t177788#523408Verze : 0
MOD