Main Menu
User Menu
Výroba tohoto pásového traktoru začala v Charkovském lokomotivním závodě v roce 1924. Protože se vlastní konstrukce nedařila byl vzat za vzor německý traktor Hanomag, podle něho byla postavena sovětská kopie zmámá pod názvem Komunard. Stroj byl jak bylo v SSSR tradicí původně myšlen jako zemědělský, ale velkou část produkce odebrala Rudá armáda, která jej užila k tažení těžkých děl. Šlo o první pásová stroj v charkovském závodě a existovaly tři verze lišící se motory, první s motorem spalujícím petrolej a výkonem 50ks, druhá s benzinovým motorem 75ks a třetí rovněž s benzinovým motorem 90 ks.
Začátkem 30´let byl již traktor zastaralý a neodpovídal požadavkům RA na tahač pro dělostřelectvo, především rychlostí a výkonem motoru. Byl proto ve výrobě nahrazen tahačem Komintern. Vzácně se lze s tímto traktorem setkat jako s dělostřeleckým tahačem ještě na počátku WWII v sovětském svazu (tedy v roce 1941).


Komunard TTD
Výroba v letech : 1924-1931
Váha : 8.5 t
Nosnost : 2 t
Váha přívěsu : 6 t
délka : 5,150 mm
šířka : 2,060 mm
výška : 2,460 mm
posádka : 1
Motor – výkon : 50, 75, 90 ks (použity různé motory)
Max. rychlost : 7-15.2 km/h (dle motoru)
URL : https://www.valka.cz/SOV-Komunard-t17776#65307Verze : 0
http://www.autogallery.org.ru/m/traktora.htm
SOV - Komunard - S motorom GAZ-AA.

S motorom GAZ-AA.
SOV - Komunard -


URL : https://www.valka.cz/SOV-Komunard-t17776#72155Verze : 0
MOD