Main Menu
User Menu

4. hulánský pluk [1939-1939]

Pułk 4 Ułanów Zaniemeńskich/4th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
4. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
Pułk 4 Ułanów Zaniemeńskich 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
4. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
26.09.1939 2)
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-09.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda
10.09.1939-13.09.1939 bez nadřízeného velitelství 3)
14.09.1939-23.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda (po reorganizaci)
24(25?).09.1939-26.09.1939 Kresová jezdecká brigáda II 4)
26.09.1939-27.09.1939 bez nadřízeného velitelství
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-28.29.).08 1939 Vilno/Tuskulanské kasárny / , ?
28.29.).08-19.9-.1.08 1939 Vilno / -Lida-Wołkowysk / -Czeremcha-Siedlce-Varšava-prostor Koluszki (Rogów?)/přesun po železnici / , ?
31.08.1939-01.09.1939 prostor Brzeziny/Rogów/? / , ?
01.09.1939-02.09.1939 prostor Brzeziny/Rogów-lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski (prostor Polichno-Budy?)/noční přesun / , ?
02.09.1939-03.09.1939 lesy severovýchodně Piotrków Trybunalski (prostor jihozápadně Polichno-Budy?)/? / , ?
03.09.1939-04.09.1939 prostor jihozápadně Polichno-Budy-les východně Rajsko Małe/noční přesun / , ?
04.09.1939-05.09.1939 les východně Rajsko Małe/? / , ?
05.09.1939-06.09.1939 les východně Rajsko Małe-les východně Sulejów/noční přesun / , ?
06.09.1939-07.09.1939 les východně Sulejów-les prostor Opoczno/noční přesun / , ?
07.09.1939-08.09.1939 les prostor Opoczno-Gielniów-Przysucha-???-2 km severně Radom-les severovýchodně Radom/noční přesun / , ?
08.09.1939-se.er.výc odně Radom/boj / , ?
08.09.1939-09.09.1939 severovýchodně Radom-Kozienice-Nowa Wieś/noční přesun / , ?
09.09.1939-pr.st.r No a Wieś/boj / , ?
09.09.1939-pr.st.r No a Wieś-les severozápadně Ryczywół-prostor jižně Magnuszew/přesun / , ?
09.09.1939-10.09.1939 Magnuszew-přechod přes Vislu-Wilga-lesy prostor Łaskarzew/noční přesun / 5), ?
09.09.1939-10.09.1939 Magnuszew-prostor Warka-prostor Przewóz Tarnowski- přechod přes Vislu-Tarnów/noční přesun / 6), ?
10.09.1939-14.09.1939 lesy prostor Łaskarzew-Ostrożeń-jižně Żelechów-???-prostor Łysobyki-prostor Kunów/přesun / , ?
14.09.1939-15.09.1939 prostor Kunów-Lubartów-lesy prostor Świdnik/ noční přesun / , ?
15.09.1939-16.09.1939 lesy prostor Świdnik/? / , ?
16.09.1939-17.09.1939 lesy prostor Świdnik-Mełgiew-Piaski-Struża-prostor Wólka Kańska/noční přesun / , ?
17.09.1939-19.09.1939 prostor Wólka Kańska/? / , ?
19.09.1939-20.09.1939 prostor Wólka Kańska-Kraśniczyn-Wojsławice-prostor Grabowiec/přesun / , ?
20.09.1939-21.09.1939 prostor Grabowiec-prostor Cześniki(boj)-Niewirków-Dub-Wolica Brzozowa/noční přesun / , ?
21.09.1939-Wo.ic. Brz zowa-prostor Tyszowce/ přesun / , ?
22.09.1939-pr.st.r Ty zowce-prostor Zubowice(?)/ / , ?
22.09.1939-23.09.1939 prostor Zubowice(?)-Komarów-prostor Bondyrz/Kaczorki-prostor Stanisławów (Majdan Sopocki?)/přesun s bojem / , ?
24.09.1939-pr.st.r Ru a Różaniecka(?)/? / , ?
24.09.1939-25.09.1939 prostor Ruda Różaniecka(?)-lesy jižně Wólka Horyniecka/noční přesun / , ?
25.09.1939-26.09.1939 lesy jižně Wólka Horyniecka-??? / -???-Siedliska (Siedliszcze?)-???/přesun, boj a kapitulace /

Velitel:
Commander:
28.08.1939-26.09.1939 Wysocki, Ludomir (podpułkownik kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
14.09.1939-DD.09.1939 Cyklistická eskadrona Vilenské jezdecké brigády

Ručně vyplněné položky:
24.08.1939-10.09.1939 1. eskadrona 4. hulánského pluku 7)
24.08.1939-26.09.1939 2. eskadrona 4. hulánského pluku 8)
24.08.1939-10.09.1939 3. eskadrona 4. hulánského pluku 9)
24.08.1939-10.09.1939 4. eskadrona 4. hulánského pluku 10)
24.08.1939-10.09.1939 kulometná eskadrona 4. hulánského pluku 11)
24.08.1939-10.09.1939 protitanková četa 4. hulánského pluku 12)
24.08.1939-DD.09.1939 cyklistická četa 4. hulánského pluku 13)
24.08.1939-DD.09.1939 spojovací četa 4. hulánského pluku 14)
24.08.1939-DD.09.1939 pomocná (hospodářská) eskadrona 4. hulánského pluku 15)
24.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 4. hulánského pluku 15)
09.09.1939 3. baterie 3. oddílu jízdního dělostřelectva 16)
14(15?).09.1939-DD.09.1939 Divizní jezdecká eskadrona 36. pěší divize (záložní) 17)
14(15?).09.1939-DD.09.1939 Cyklistická eskadrona Vilenské jezdecké brigády 18)
DD.09.1939-DD.09.1939 Sloučená eskadrona 13. hulánského pluku 19)
Čestný název:
Honorary Name:
Od DD.MM.1921 „Pułk 4 Ułanów Zaniemeńskich“ 1)
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Od DD.MM.1921 nesl jako jediný pluk jezdectva oficiální název odvozený od historického názvu pluku z napoleonské doby a doby Království polského (Królestwo Polskie) – tedy ne 4 Pułk Ułanów, ale Pułk 4 Ułanów (Pluk 4. hulánský – Regiment 4th Uhlans). Název byl oficiálně schválen vrchním velitelem v Denníku tajných rozkazů (Dziennik Rozkazów Tajnych).
2) Zbytky pluku po boji Kresové jezdecké brigády II se sovětskou 99. střeleckou divizí u obce Rogoźno ustoupily na jihozápad k obci Medyka, kde byly velitelem pluku rozvázány. 27.09.1939 byla většina zbytku pluku zajata Němci.
3) Po přechodu Visly ztratil velitel pluku s 2. eskadronou kontakt s ostatními jednotkami svého pluku a vydal se samostatně do místa soustředění zbytků Armády „Prusy“ u obce Lubartów. 14.09.1939 se setkal s jednotkami nově reorganizované Vilenské jezdecké brigády.
4) 23.09.1939 pluk, jako čelní voj Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski, ztratil spojení s brigádou a při přesunu se setkal s jednotkami Jezdecké operační skupiny Anders. Zbytky pluku byly 24(25?). zařazeny do sestavy Kresové jezdecké brigády II. Majewski uvádí 24.09.1939 a Głowacki 25.09.1939.
5) Týká se velitele pluku a 2. eskadrony. 09.09.1939 se pluk rozdělil na dvě části. Po boji u obce Nowa Wieś s jednotkami 6. motocyklového praporu (Kradschützen-Abteilung 6) a 6. průzkumného praporu (Aufklärungs-Abteilung 6) 1. lehké divize se velitel pluku dostavil ke štábu brigády, kde obdržel rozkaz k přechodu přes řeku Vislu a přesunu do prostoru obce Łaskarzew. V tom období pluk ustupoval od obce Ryczywół k obci Magnuszew. Pouze 2. eskadrona ustupovala samostatně. V severní části Magnuszewa na ni narazil velitel pluku a s ní Vislu přebrodil a těžkou výzbroj přepravil na dvou člunech. Další průběh dislokace se týká této části pluku, který byl doplněn a zreorganizován 14.09.1939.
6) Týká se zbytku pluku. Velení nad zbytkem pluku při nepřítomnosti zástupce velitele pluku (ten se přes Vislu dostal ráno mostem u obce Maciejowice) převzal setník Parafianowicz. Pluk se však vydal nočním přesunem směrem k obci Warka, kde narazil na nepřítele. Vrátil se k Visle u obce Tarnów a vzhledem k chybějícím přepravním prostředkům, množství uprchlíků a panice velitel rozhodl o zničení těžké výzbroje (protitankové kanony, těžké kulomety) a překonání Visly plavením. Při plavení došlo k těžkým ztrátám. Další osudy této části pluku jsou uvedeny v tématu Korouhev 4. hulánského pluku.
7) Při přechodu plavením přes Vislu (noc 09./10.09.1939) utrpěla značné ztráty. Po shromáždění v lese u obce Tarnów byla velitelem brigády ponechána v tomto prostoru s úkolem obrany východního břehu Visly. Po několika dnech se spojila s Korouhví 4. hulánského pluku a byla zrušena. Její zbytky byly zařazeny do 1. sloučené eskadrony.
8) Po přechodu přes Vislu ustupovala s velitelem pluku. Zanikla při kapitulaci zbytků pluku.
9) Po přechodu plavením přes Vislu (noc 09./10.09.1939) a po shromáždění v lese u obce Tarnów byla velitelem brigády vyslána do obce Żelechów s úkolem potlačení činnosti německých diverzantů. 12.09.1939 se spojila s ustupující Korouhví 4. hulánského pluku a byla zrušena. Její zbytky byly zařazeny do jedné ze dvou sloučených eskadron korouhve.
10) Po přechodu plavením přes Vislu (noc 09./10.09.1939) a po shromáždění v lese u obce Tarnów byla velitelem brigády vyslána do shromažďovacího prostoru jednotek rozprášené Vilenské jezdecké brigády u města Kock a tak se stala základem Korouhve 4. hulánského pluku. Její zbytky byly zařazeny do jedné ze dvou sloučených eskadron korouhve.
11) Bojeschopnost eskadrony byla prakticky ztracena zničením těžké výzbroje před přechodem přes Vislu v noci 09./10.09.1939. Zbytky byly zařazeny do sloučených eskadron Korouhve 4. hulánského pluku. Přes Vislu se dostala pouze jedna četa, která ustupovala s 2. eskadronou.
12) Bojeschopnost čety byla prakticky ztracena zničením těžké výzbroje před přechodem přes Vislu v noci 09./10.09.1939. Zbytky byly zařazeny do sloučených eskadron Korouhve 4. hulánského pluku. Přes Vislu se dostal pouze 1 protitankový kanón, který ustupoval s 2. eskadronou.
13) Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939 a Przemsza-Zieliński uvádějí, že byla zařazena do stavy Cyklistické eskadrony Vilenské jezdecké brigády. Neuvádějí ovšem kdy a za jakých okolností. 4. hulánský pluk byl mobilizačním tělesem pro brigádní eskadronu a tak je možné, že do ní byla zařazena už od mobilizace. Není vyloučená ani možnost, že k brigádní eskadroně byla zařazena teprve v průběhu ústupu. Przemsza-Zieliński uvádí podporučíka Majewského jako velitele čety pluku jak rovněž jako velitele brigádní eskadrony.
14) Četa ztratila své vozové vybavení před přechodem přes Vislu v noci 09./10.09.1939 a ustupovala se 4. eskadronou. Další činnost a datum zániku nejsou v uvedených zdrojích uvedeny. Pouze Zakrzewski uvádí, že velitel čety byl 13.09.1939 zraněn palbou německého záškodníka poblíž štábu Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski.
15) Činnost ani datum zániku eskadrony (družstva) nejsou v uvedených zdrojích uvedeny.
16) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně byla podřízena veliteli pluku. Bylo to pouze krátké podřízení. Už odpoledne baterie obdržela rozkaz k přesunu na východní břeh Visly po mostě u obce Maciejowice.
17) Eskadrona se po přechodu Visly připojila k uskupení velitele 3. oddílu jízdního dělostřelectva a s ním se dostala k renovované Vilenské jezdecké brigádě. Tam byla zařazena do sestavy pluku. Poslední záznam v polské historiografii o její činnosti je ze dne 21.09.1939, kdy jako průzkum velitele brigády svedla u obce Dąbrowa boj s německým pěším praporem. Pravděpodobně se však k pluku vrátila.
18) Wróblewski uvádí, že eskadrona byla od 14.09.1939 v sestavě pluku. Głowacki ji v sestavě pluku neuvádí.
19) Eskadrona vznikla po překročení Visly ze zbytků 1. a 4. eskadrony 13. hulánského pluku. Głowackým je uvedena v sestavě pluku po jeho rekonstrukci. Datum jejího zániku není uvedeno.
Zdroje:
Sources:
4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 7, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy" 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
Zakrzewski, Adam: Sprawozdanie, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.28/A/1

URL : https://www.valka.cz/4-hulansky-pluk-1939-1939-t177689#523180Verze : 2
MOD

Velitelská sestava pluku:
velitel pluku – 24.08.1939-27.09.1939 podplukovník jezdectva Ludomir Wysocki 1)
I. zástupce velitele pluku - 24.08.1939-27.09.1939 podplukovník jezdectva Eugeniusz Święcicki 2)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – 24.08.1939-DD.09.1939 major jezdectva Bohdan Niemczynowicz 3)
pobočník velitele pluku – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Antoni Stefan Sutkowski 4)
DD.09.1939-DD.09.1939 ???, ???
ordonanční důstojník – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Stanisław Witold (Zygmunt?) Falkowski 5)
zpravodajský důstojník - 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva v záloze Stanisław Witold (Zygmunt?) Falkowski 5)
zbrojní a plynový důstojník – – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva v záloze ??? Szejnert 6)
pomocná (hospodářská) eskadrona – 24.08.1939-DD.09.1939 setník Józef Abramowicz 7)
lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík lékař (v záloze ?) Feliks Hanak-Bloch 8)
veterinární lékař – 24.08.1939-DD.09.1939 kapitán lékař vet. Tadeusz Marian Elektorowicz 9)
kaplan – 24.08.1939-DD.09.1939 neznámý
bojový trén - ???, ???
těžký plukovní trén – ???, ???
1. eskadrona – 24.08.1939-10.09.1939 setník Michał Bohdanowicz 10)
2. eskadrona – 24.08.1939-27.09.1939 poručík jezdectva Zygmunt Edward Szendzielarz 11)
3. eskadrona – 24.08.1939-10(?).09.1939 setník Zygmunt Nowakowski (?) 12)
setník Jan J. Nowakowski (?)
setník Antoni Grzegorz Nowakowski (?)
4. eskadrona – 24.08.1939-10(?).09.1939 setník Jarosław Domański 13)
kulometná eskadrona – 24.08.1939-10(?).09.1939 setník Eugeniusz Parafjanowicz 14)
protitanková četa – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Henryk Giecewicz 15)
spojovací četa – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Feliks Antoni Kisiel 16)
cyklistická četa – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva Jerzy Wiktor Majewski 17)
zákopnicko-plynové družstvo – 24.08.1939-DD.09.1939 ???, ???

Poznámky:
1) Po rozpuštění pluku (26.09.1939) unikl zajetí a dostal se do Varšavy, kde se zapojil do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje, 14.02.1942 přejmenovaného na Zemskou armádu. V létech 1942-1943 byl mj. velitelem Oblasti Zemské armády Varšava-Wola a inspektorem Podokruhu Zemské armády. V dubnu 1943 byl převelen na místo velitele Severního podokruhu Zemské armády (Podokręg Północny AK), kterému velel až do ledna (února?) 1945. V únoru 1945 se přihlásil do řad Polské lidové armády, ve které zastával funkce velitele 2. hulánského pluku, zástupce velitele 1. jezdecká divize, štábní funkce a funkce ve vojenském školství. V roce 1951 byl převeden do výslužby. Žil v Poznani, kde 06.04.1972 zemřel ve věku 77 let.
2) Po kapitulaci unikl zajetí a přes Maďarsko se dostal do Francie, kde v červnu 1940 bojoval jako velitel 2. vilenské průzkumné korouhve 2. divize pěších střelců (2 Wileński Dywizjon Rozpoznawczy 2 Dywizji Strzelców Pieszych). Po porážce Francie se dostal do Velké Británie, odkud byl převelen k Polské armádě v SSSR a 06.02.1942 převzal velení nad 7. hulánským plukem. Po evakuaci do Iráku a rozpuštění jednotky byl od 17.10.1942 štábním důstojníkem 2. polského sboru, se kterým se zúčastnil italského tažení. Od 21.08.1944 do demobilizace v roce 1948 byl velitelem 3. hulánského pluku a zástupcem velitele 14. velkopolské obrněné brigády. Po demobilizaci zůstal ve Velké Británii, kde 19.03.1961 zemřel ve věku nedožitých 65 let. V roce 1944 byl povýšen do hodnosti plukovníka.
www.ulani-minskmaz.home.pl
3) Przemsza-Zieliński uvádí Bohdan Niemenczynowicz. Po ukončení bojů v německém zajetí. Po válce žil ve Velké Británíí, kde 28.03.1973 zemřel v Londýně ve věku 75 let.
4) Padl 24(29?).09.1939 v boji se sověty u obce Niemenczyn. V prvním internetovém zdroji je uveden jako důstojník Záložního střediska Vilenské jezdecké brigády – padl 24.09.1939. Podle Przemszy-Zielińského padl 29.09.1939. U Głowackého není uveden ve velitelské sestavě pluku po reorganizaci (14.09.1939). Pravděpodobně se v období roztříštěnosti pluku (10.-11.09.1939) od pluku odpojil a vrátil se do Vilna.
5) Ve 2. internetovém zdroji a v práci Głowackého je uveden jako Stanisław Witold Falkowski. 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej a Przemsza Zieliński uvádějí Zygmunt Falkowski. Podle 2. internetového zdroje padl do sovětského zajetí a byl zavražděn příslušníky NKVD.
6) U Głowackého není uveden ve velitelské sestavě pluku po reorganizaci (14.09.1939). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
7) U Głowackého není uveden ve velitelské sestavě pluku po reorganizaci (14.09.1939). Od DD.09.1939 v německém zajetí. V roce 1947 se vrátil do Polska. Zemřel v roce 1966 ve věku 76 let.
biblioteka.teatrnn.pl
8) Tak jej uvádějí Przemsza-Zieliński a Głowacki. Podle 4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich – neznámý, v září 1939 těžce zraněn. Ve schematizmu (Rocznik Oficerski 1939) ani v seznamu záložních důstojníků z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw) není uveden. U Głowackého je uveden ve velitelské sestavě pluku po reorganizaci (14.09.1939). Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
9) U Głowackého je uveden ve velitelské sestavě pluku po reorganizaci (14.09.1939) jako Tadeusz Elektrowicz. Kapitán vet. služby Tadeusz Elektorowicz je uveden v seznamu zajatých jako příslušník 33. lehkého dělostřeleckého pluku.
10) Po přechodu přes řeku Vislu (noc 09./10.09.1939) se stal velitelem sloučené 1. eskadrony Korouhve 4. hulánského pluku. Po kapitulaci Mazovské jezdecké brigády se dostal do německého zajetí. Po osvobození odjel do Velké británie a v roce 1948 se vrátil do Polska. Zemřel v roce 1948 ve věku 46 let.
www.muzeum.warszawa.pl
11) Po přechodu přes řeku Vislu (noc 09./10.09.1939) zůstal s velitelem pluku. Po kapitulaci pravděpodobně padl do německého zajetí, ale po několika dnech ze zajetí uprchl. Vrátil se do Vilna, kde se od roku 1940 zapojil pod krycím jménem „Łupaszko“ do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje, 14.02.1942 přejmenovaného na Zemskou armádu. V roce 1943 převzal velení nad 5. vilenskou brigádou Zemské armády. Na průlomu ledna a února 1944 brigáda svedla vítězné boje jak s německými protipartyzánskými jednotkami, tak se sovětskými partyzány. Od dubna 1945 se zapojil do ozbrojeného protikomunistického odboje jako velitel brigády Zemské armády a od září 1945 v řadách organizace Svoboda a nezávislost (Wolność i Niezawisłość (WiN)). V březnu 1947 svou brigádu rozvázal. 30.06.1948 byl vypátrán a zatčen polskou bezpečnostní službou. 02.11.1950 byl odsouzen k trestu smrti a 08.02.1951 popraven ve věku 41 let. DD.MM.194R byl povýšen do hodnosti setníka a 10.11.1944 do hodnosti majora. Některé zdroje uvádějí, že za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari. 25.06.1988 byl polským exilovým prezidentem v Londýně vyznamenán in memoriam Zlatým křížem Řádu Virtuti Militari. V seznamu vyznamenaných tímto řádem ovšem není uveden.
www.konflikty.pl
12) Jméno velitele eskadrony není v polských zdrojích jednoznačně uvedeno. Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939 a Przemsza-Zieliński uvádějí Zygmunt Nowakowski. Ve schematizmu (Rocznik Oficerski 1939) ani v seznamu záložních důstojníků z roku 1934 (Rocznik Oficerski Rezerw) ovšem není uveden.
Głowacki uvádí jako velitele 2. sloučené eskadrony v Korouhvi 4. hulánského pluku setníka Jana Jarosława Nowakowského.
2. internetový zdroj uvádí jako velitele 2. sloučené eskadrony v Korouhvi 4. hulánského pluku - setník Antoni Grzegorz Nowakowski. Po ukončení bojů měl být v německém zajetí. V seznamu ztrát ani zajatých není uveden.
13) Głowacki jej uvádí společně s Janem J. Nowakowskim jako velitele 2. sloučené eskadrony v Korouhvi 4. hulánského pluku. Po kapitulaci v německém zajetí. Po válce se vrátil do Polska. Zemřel 20.12.1976 v Gdyni ve věku 68 let.
14) V noci 9./10.09.1939 při nepřítomnosti velitele pluku nařídil ústup a před přechodem na východní břeh Visly zničení těžké výzbroje. Jednotky pluku při tom utrpěly těžké ztráty. Na východním břehu Visly se části pluku částečně shromáždily a z nich byla vytvořena Korouhev 4. hulánského pluku pod jeho velením. Podle 2. internetového zdroje se po kapitulaci dostal do německého zajetí. Po válce žil ve Velké Británii, kde 01.08.1965 ve věku 63 let zemřel. V seznamu ztrát ani zajatých není uveden.
15) Od DD.09.1939 v německém zajetí. Ve velitelské sestavě korouhve ani pluku po obnovení není uveden.
16) Ve velitelské sestavě korouhve ani pluku po obnovení není uveden. 13.09.1939 byl zraněn palbou německého záškodníka poblíž štábu Kombinované jezdecké brigády Zakrzewski. Unikl zajetí a od 20.11.1939 byl v ozbrojeném odboji. Byl mj. setníkem ve II. oddělení Hlavního velitelství Zemské armády. Bojoval ve Varšavském povstání a po jeho porážce byl od 05.10.1944 v německém zajetí. Zemřel ve Varšavě 21.11.1972 ve věku 62 let.
www.1944.pl
17) Ve velitelské sestavě korouhve ani pluku po obnovení není uveden. V seznamu ztrát ani zajatých není uveden.


Zdroje:
https://www.straty.pl/
www.stankiewicze.com
4 Pułk Ułanów Zaniemeńskich, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 7, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/4-hulansky-pluk-1939-1939-t177689#523183Verze : 0
MOD