Main Menu
User Menu

Odbor vzdělávání 1. sekce kanceláře všeobecních záležitostí Imperiálního armádního generálního štábu [RRRR-1945]

Training Department of the 1st Section General Affairs Bureau, Imperial Army General Staff Office / 参謀本部総務局第一節訓練部門

     
Název:
Name:
Odbor vzdělávání 1. sekce kanceláře všeobecních záležitostí Imperiálního armádního generálního štábu
Originální název:
Original Name:
参謀本部総務局第一節訓練部門
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.RRRR
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.09.1945 1. sekce (organizace a mobilizace) kanceláře všeobecních záležitostí Imperiálního armádního generálního štábu
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.09.1945 Tokyo, Ministerstvo armády /

Velitel:
Commander:
01.11.1937-05.07.1939 Saburo, Endo (Rikugun Šóšó / 陸軍少将)
05.07.1939-07.09.1939 ?, ( )
07.09.1939-24.06.1940 Ryoji, Koike (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
24.06.1940-DD.MM.1943 ?, ( )
01.03.1943-01.03.1944 Shibata, Yoshizu (Rikugun Taisa / 陸軍大佐)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Pettibone, C. D., 2007, The organization and order of battle militaris in World War II, Vol. 4-Japan, Rochester, New York
URL : https://www.valka.cz/Odbor-vzdelavani-1-sekce-kancelare-vseobecnich-zalezitosti-Imperialniho-armadniho-generalniho-stabu-RRRR-1945-t177512#522725Verze : 0
MOD