Main Menu
User Menu

3. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

3 bateria 1 Dywizjonu Artylerii Konnej/3rd Battery of the 1st Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
3. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
3 bateria 1 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
3. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
26.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-21.09.1939 1. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
21.09.1939-24.09.1939 1. švališerský pluk 3)
24.09.1939-26.09.1939 Kresová jezdecká brigáda II 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.09.1939 Varšava/prostor Imielin (Służew) /
26.08.1939-27.08.1939 prostor Imielin (Służew)-prostor Struga/Radzymin/noční přesun
/
27.08.1939-28.08.1939 prostor Struga/Radzymin-prostor Winnica/noční přesun /
28.08.1939-29.08.1939 prostor Winnica-prostor Krasne/noční přesun /
29.08.1939-30.08.1939 prostor Krasne-prostor Krzynowłoga Mała/noční přesun /
31.08.1939 prostor jižně Krzynowłoga Mała/? /
01.09.1939 prostor jižně Krzynowłoga Mała/boj /
02.09.1939 prostor jižně Łanięta/boj /
02.09.1939-03.09.1939 prostor jižně Łanięta-les jižně Przasnysz/noční přesun /
03.09.1939 jižně Rostkowo-Golany-prostor Wężewo/přesun s bojem /
04.09.1939 prostor Wężewo-prostor Karniewo/přesun /
04.09.1939-05.09.1939 prostor Karniewo-Pułtusk-prostor Borsuki/přesun /
05.09.1939-07.09.1939 prostor Borsuki/? /
07.09.1939-08.09.1939 prostor Borsuki-prostor Natalin-Wyszków-prostor Ludwinów/přesun /
08.09.1939-10.09.1939 prostor Ludwinów/přesun /
10.09.1939 prostor Ludwinów-???-Kozły-???/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 ???-silnice západně Poręby/noční přesun /
11.09.1939-12.09.1939 Stanisławów-Mlęcin-les jižně Mienia/noční přesun /
12.09.1939-13.09.1939 lesy u obce Minia-Parysów-prostor Pilawa/Puznówka/přesun /
14.09.1939 prostor Pilawa/Puznówka-???-prostor Łaskarzew/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 prostor Łaskarzew-Korytnica-Ryki-Łysobyki (od roku 1964 Jeziorzany)/noční přesun /
16.09.1939-21.09.1939 Łysobyki (Jeziorzany)-Mejznerzyn-Sobolew-Turowola-prostor Rejowiec-Wojsławice-prostor Tuczępy/přesun /
21.09.1939-22.09.1939 prostor Tuczępy-prostor Siemierz/Kraczów/přesun /
22.09.1939-23.09.1939 prostor Siemierz/Kraczów-???-prostor Majdan Sopocki/noční přesun /
23.09.1939-24.09.1939 prostor Majdan Sopocki-Oseredek-Huta Różaniecka/noční přesun /
24.09.1939-25.09.1939 Huta Różaniecka-???-prostor Horyniec Zdrój/noční přesun s bojem /
25.09.1939-26.09.1939 prostor Horyniec Zdroj-??? / -???-Rogóźno/noční přesun s bojem /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-26.09.1939 poručík dělostřelectva Mieczysław Sokołowski
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva 4)
Poznámka:
Note:
1) 26.09.1939 se baterie přesunovala u obce Rogóźno pod palbou dělostřelectva sovětské 99. střelecké divize v podmáčeném terénu. Bez možnosti dalšího pohybu baterie vydal její velitel rozkaz ke zničení těžké výzbroje. Část baterie byla rozprášena. Část (kolem 80 lidí) se přidala k části zbytků 1. švališerského pluku a 27.09.1939 u obce Władypol kapitulovala.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
24.08.1939-01.08.1939 1. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství).
02.09.1939-03.09.1939 11. hulánský pluk – podporovala palbou rovněž 3. střelecký prapor.
04.09.1939-05.09.1939 1. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
06.09.1939-07.09.1939 11. hulánský pluk
07.09.1939-08.09.1939 1. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
08.09.1939-11.09.1939 3. střelecký prapor
12.09.1939-21.09.1939 1. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) – část vedená kapitánem Radzikowskim.
24.09.1939-26.09.1939 Baterie byla podřízena veliteli Kresové jezdecké brigády II, ale podporovala činnost 1. švališerského pluku.
3) Baterie byla velitelem oddílu trvale přidělena k 1. švališerskému pluku.
4) 01.09.1939 byl v palebném postavení v poli neopravitelně poškozen jeden kanón (brzdící a vratné zařízení) a byl bez náhrady odeslán k opravě. Některé zdroje uvádějí datum 03.09.1939.
03.09.1939 baterie ztratila polní kuchyni. Některé zdroje uvádějí, že ztrtila jeden kanón.
13.09.1939 byla při přesunu ztracena jedna hlomozna.
22.09.1939-23.09.1939 byla při nočním přesunu ztracena jedna hlomozna.
24.09.1939 byla nalezena pohozená hlomozna. Baterie měla 3 děla s hlomoznami.
Zdroje:
Sources:

Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24/e/1-9
Wojciechowski, Jerzy Staniław: 1 Pułk Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1995
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/3-baterie-1-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t177284#522188Verze : 2
MOD

Velitelská sestava 3. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva


V polské historiografii se údaje různí, proto uvádím její alternativy:
Podle Zarzyckého:
velitel baterie – 24.08.1939-26.09.1939 poručík dělostřelectva Mieczysław Sokołowski 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 24.08.1939-08.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Wacław Kamiński (Janusz Tadeusz Kamieński ?) 2)
08.09.1939-DD.09.1939 rotný aspirant (ogniomistrz podchorąży), od 13.09.1939 podporučík dělostřelectva Zbigniew Czołowski – v zastoupení 3)
22.09.1939-26.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Stanisław Markowski 4)
palebný důstojník – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva Jędrzej Franciszek Ksawery Święcicki 5)
velitel I. čety – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Bohdan Józef Iliński 6)
velitel II. čety - 24.08.1939-DD.09.1939 1939 rotný aspirant (ogniomistrz podchorąży), od 13.09.1939 podporučík dělostřelectva Zbigniew Czołowski 3)
14.09.1939-DD.09.1939 aspirant v záloze (podchorąży rezerwy) Stanisław Olearski 7)
DD.09.1939-26.09.1939 ???, ???


Podle Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK sign.B.I.24/e/9 – stav k 01.09.1939:
velitel baterie – poručík Mieczysław Sokołowski
průzkumný (zvědný) důstojník – poručík v záloze Adam Raczyński 8)
palebný důstojník – poručík v záloze Kamiński
velitel I. čety – podporučík Andrzej Święcicki
velitel II. čety – neuveden


Podle Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK sign.B.I.24/e/8 – stav k 01.09.1939:
velitel baterie – poručík dělostřelectva Mieczysław Sokołowski
průzkumný (zvědný) důstojník – poručík dělostřelectva Raczyński (zemřel po zranění) 8)
palebný důstojník – poručík dělostřelectva Kamiński
velitel I. čety – podporučík dělostřelectva Święcicki
velitel II. čety – neuveden


Poznámka:
1) Po ukončení bojů padl do německého zajetí, ze kterého se mu povedlo uniknout. Koncem 1939 roku se zapojil pod krycím jménem „Dakowski“ do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje a Zemské armády. Od března 1940 byl velitelem tzv. Bemovy skupiny (Grupa Bema), což byl název pro konspirační jednotku 1. oddílu jízdního dělostřelectva a od podzimu 1942 byl zástupcem velitele uskupení Bem „1703“, se kterým první den Varšavského povstání (01.08.1944) vedl útok na Němci obsazené bývalé kasárny oddílu. Po neúspěšném útoku byla celá jednotka přesunuta do okolních lesů. Po osvobození Varšavy vstoupil do Polské lidové armády a u Drážďan byl zraněn. Po návratu do Varšavy byl v březnu 1946 zatčen a 28.10.1946 odsouzen k trestu smrti. 30.11.1946 byl zastřelen. DD.MM.194R byl povýšen do hodnosti kapitána.
www.1944.pl
www.solidarni2010.pl
2) 08.09.1939 byl převelen jako styčný důstojník ke štábu Mazovské jezdecké brigády. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. V seznamu záložních důstojníků 1. oddílu jízdního dělostřelectva z roku 1934 je uveden podporučík dělostřelectva Janusz Tadeusz Kamieński. Jméno poručík v záloze Wacław Kamieński je uvedeno v jednom ze zdrojů uvedených Zakrzewskim. Ovšem v seznamu záložních důstojníků se jméno Wacław Kamieński nevyskytuje. Janusz Tadeusz Kamieński je uveden v seznamu zajatých.
3) Byl zároveň velitelem II. čety. V září 1939 byl rozkazem Vrchního velitele ze dne 13.09.1939 povýšen do hodnosti podporučíka. Po ukončení bojů se dostal na Západ, kde sloužil v polské exilové armádě a byl povýšen do hodnosti poručíka. V roce 1944 absolvoval Vysokou válečnou školu ve Velké Británii a obdržel hodnost diplomovaný kapitán dělostřelectva. Sloužil v polské 1. samostatné paradesantní brigádě jako velitel paradesantního oddílu lehkého dělostřelectva. Po demobilizaci zůstal ve Velké Británii. Zemřel 05.04.1980 v Londýně ve věku 61 let.
4) K baterii byl zařazen z části pochodového II. sledu oddílu Náhradního střediska jízdního dělostřelectva č. 1, která dorazila 22.09.1939 k jednotkám Jezdecké operační skupiny Anders. Po ukončení bojů se dostal do německého zajetí.
5) Po ukončení bojů padl do německého zajetí, ze kterého se mu povedlo uniknout. Od roku 1940 byl pod krycím jménem „Jastrzębiec“ zapojen do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje a Zemské armády. Ve Varšavském povstání byl průzkumným (zvědným) důstojníkem uskupení Bem „1703“. Válku přežil.
www.1944.pl
https://www.pw44.pl/oddzialy.php?OD=4
6) Po ukončení bojů pravděpodobně v německém zajetí. Není však uveden v seznamu zajatých. Po válce zůstal na emigraci ve Francii. Zemřel 11.04.1983 v Paříži ve věku 71 let.
7) Po krátké době jednotku svévolně opustil. Jeho nástupce není uveden.
8) Zdroje uvádějí několik verzí:
4) Zarzycki jej uvádí k 01.09.1939 jako palebného důstojníka 2. baterie. Zároveň však uvádí, že 25.09.1939 zemřel v důsledku dřívějšího zranění jako průzkumný důstojník 3. baterie.
5) Ve zdroji Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK sign.B.I.24/e/5 je uveden jako důstojník 3. baterie s poznámkou „padl kolem 25.IX.1939“
6) V prvním internetovém zdroji jsou uvedeny dvě alternativy:
A) zemřel 20.12.1939 ve Varšavě a tam byl pohřben.
B) zemřel v Krakově v důsledku zranění 21.09.1939 u obce Suchowola.
4) Ve druhém internetovém zdroji je uvedeno, že v průběhu boje 24.09.1939 u obce Suchowola byl těžce zraněn, pak léčen ve Varšavě, kde 20.12.1939 zemřel a byl pohřben.


Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
www.stankiewicze.com
Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24/e/1-9
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/3-baterie-1-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t177284#522189Verze : 0
MOD