Main Menu
User Menu

2. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva [1939-1939]

2 bateria 1 Dywizjonu Artylerii Konnej/2nd Battery of the 1st Horse Artillery Battalion

     
Název:
Name:
2. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva
Originální název:
Original Name:
2 bateria 1 Dywizjonu Artylerii Konnej
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
2. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-27.09.1939 1. oddíl jízdního dělostřelectva 2)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.09.1939 Varšava/prostor Imielin (Służew) /
26.08.1939-27.08.1939 prostor Imielin (Służew)-prostor Struga/Radzymin/noční přesun
/
27.08.1939-28.08.1939 prostor Struga/Radzymin-prostor Winnica/noční přesun /
28.08.1939-29.08.1939 prostor Winnica-prostor Krasne/noční přesun /
29.08.1939-30.08.1939 prostor Krasne-prostor Krzynowłoga Mała/noční přesun /
31.08.1939 prostor jižně Krzynowłoga Mała/? /
01.09.1939 prostor jižně Krzynowłoga Mała/boj /
02.09.1939 prostor jižně Łanięta/boj /
02.09.1939-03.09.1939 prostor jižně Łanięta-les jižně Przasnysz/noční přesun /
03.09.1939 les jižně Przasnysz-prostor Dobrzankowo-Wężewo/Szczuki/přesun /
04.09.1939 prostor Szczuki/boj-prostor Karniewo/přesun /
04.09.1939-05.09.1939 prostor Karniewo-Pułtusk-prostor Borsuki/přesun /
05.09.1939-07.09.1939 prostor Borsuki/? /
07.09.1939-08.09.1939 prostor Borsuki-prostor Natalin-Wyszków-prostor Załubice/přesun /
08.09.1939-10.09.1939 prostor Załubice/? /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Załubice-les Klembów-Tuł-prostor Czernik/noční přesun /
11.09.1939 prostor Czernik/boj /
11.09.1939-12.09.1939 Stanisławów-Mlęcin-les jižně Mienia/noční přesun /
12.09.1939-13.09.1939 lesy u obce Minia-Parysów-prostor Pilawa/Puznówka/přesun /
14.09.1939 prostor Pilawa/Puznówka-???-prostor Łaskarzew/přesun /
14.09.1939-15.09.1939 prostor Łaskarzew-Korytnica-Ryki-Łysobyki (od roku 1964 Jeziorzany)/noční přesun /
16.09.1939-21.09.1939 Łysobyki (Jeziorzany)-Mejznerzyn-Sobolew-Turowola-prostor Rejowiec-Wojsławice-prostor Grabowiec/přesun /
21.09.1939-22.09.1939 prostor Grabowiec-prostor Łaziska/Skierbieszów/noční přesun /
22.09.1939-23.09.1939 prostor Łaziska/Skierbieszów-Ministrówka-Miączyn-prostor Dub-Komarów-prostor Boża Wola/Radochoszcze/přesun /
24.09.1939 severně Suchowola-Boża Wola/boj /
24.09.1939-25.09.1939 prostor Boża Wola-Adamów-Kaczorki-Malewszczyzna-Majdan Kasztelański-Brzeziny-Górecko Kościelne/přesun /
26.09.1939 prostor Górecko Kościelne/boj /
27.09.1939 Górecko Kościelne-Kukiełki/přesun a kapitulace /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-19.09.1939 Radzikowski, Ryszard (Kapitan)
19.09.1939-21.09.1939 Walczyński, Czesław (Porucznik)
21.09.1939-26.09.1939 Radzikowski, Ryszard (Kapitan)
Výzbroj:
Armament:
Baterie jízdního dělostřelectva
Poznámka:
Note:
1) Po bojích u obce Suchowola a po připojení zbytku oddílu k jednotkám 41. pěší divize (záložní) byly 24.09.1939 2. a 4. baterie sloučeny do jediné baterie, ovšem bez společného velitele. Po podepsání kapitulace Armády Przedrzymirski (26.09.1939) polské jednotky, včetně zbytků baterie, zničily svou těžkou výzbroj a 27.09.1939 složily zbraně.
2) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale po přidělení k podpoře některého z jezdeckých pluků brigády byla operačně podřízená veliteli podporované jednotky:
24.08.1939-30.08.1939 1. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
31.08.1939-01.09.1939 3. střelecký prapor
02.09.1939 7. hulánský pluk
03.09.1939 1. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
03.09.1939-04.09.1939 7. hulánský pluk (podle Zarzyckého); 11. hulánský pluk (podle Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24/e/8). Ve skutečnosti baterie podporovala palbou oba hulánské pluky.
05.09.1939 1. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
06.09.1939-11.09.1939 11. hulánský pluk
12.09.1939-21.09.1939 1. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) – část vedená kapitánem Radzikowskim.
21.09.1939-27.09.1939 1. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Zdroje:
Sources:
Mazowiecka Brygada Kawalerii - 1 DAK, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24/e/1-9
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo "Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-1-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t177235#522071Verze : 2
MOD

Velitelská sestava 2. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva:


V polské historiografii se údaje různí, proto uvádím její alternativy.
Podle Zarzyckého:
velitel baterie – 24.08.1939-19.09.1939 kapitán dělostřelectva Ryszard Radzikowski 1)
19.09.1939-21.09.1939 poručík jezdectva Czesław Walczyński 2)
21.09.1939-26.09.1939 kapitán dělostřelectva Ryszard Radzikowski 1)
průzkumný (zvědný) důstojník – 24.08.1939-27.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze mgr Józef Maria Mateusz Piotr Tomasz Ignacy Koschembahr-Łyskowski 3)
palebný důstojník – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Adam Karol Raczyński 4)
velitel I. čety – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík dělostřelectva v záloze Jerzy Trószyński 5)
velitel II. čety - 24.08.1939-DD.09.1939 1939 neznámý


Podle Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK sign.B.I.24/e/9 – stav k 01.09.1939:
velitel baterie - kapitán Ryszard Radzikowski
průzkumný (zvědný) důstojník - podporučík Józef Koschembahr-Łyskowski
palebný důstojník – podporučík Robert Tauschynsky
velitel I. čety – podporučík Truszyński
velitel II. čety – neuveden


Podle Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK sign.B.I.24/e/8 – stav k 01.09.1939:
velitel baterie – kapitán dělostřelectva Ryszard Radzikowski
průzkumný (zvědný) důstojník – podporučík dělostřelectva Józef Koschenbar-Łyskowski
palebný důstojník – neuveden
velitel I. čety – podporučík dělostřelectva Truszyński
velitel II. čety – neuveden


Poznámka:
1) Do 12.09.1939 byl velitelem 2. baterie. Po bojích s jednotkami 11. pěší divize ustupovaly baterie oddílu s jednotlivými pluky a s velitelstvím oddílu ztratily spojení. Po jejich soustředění převzal v zastoupení velení nad touto částí (2., 3., 4. baterie, spojovací četa, proviantní trén, oddílový průzkum). 19.09.1939 dočasně předal baterii pod velení poručíka Walczyńského. Po připojení ke zbytkům Mazovské jezdecké brigády (21.09.1939) se stal znovu velitelem 2. baterie. 26.09.1939 padl v boji s jednotkami 8. pěší divize u obce Górecko Kościelne. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
2) Do 19.09.1939 byl proviantním důstojníkem oddílu. Po likvidaci proviantního trénu byl v období 19.09.1939-21.09.1939 velitelem 2. baterie. Po kapitulaci (27.09.1939) padl do německého zajetí. Po osvobození zůstal na emigraci ve Velké Británii a později v Kanadě, kde 12.03.1998 zemřel ve věku 87 let.
3) Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých. Zemřel 27.06.1987.
pl.wikipedia.org
4) Zdroje uvádějí několik verzí:
1) Zarzycki uvádí, že 24.09.1939 zemřel v důsledku dřívějšího zranění jako průzkumný důstojník 3. baterie. Ve velitelské sestavě oddílu jej však uvádí jako palebného důstojníka 2. baterie.
2) Ve zdroji Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK sign.B.I.24/e/5 je uveden jako důstojník 3. baterie s poznámkou „padl kolem 25.IX.1939“
3) V prvním internetovém zdroji jsou uvedeny dvě alternativy:
A) zemřel 20.12.1939 ve Varšavě a tam byl pohřben.
B) zemřel v Krakově v důsledku zranění 21.09.1939 u obce Suchowola.
4) Ve druhém internetovém zdroji je uvedeno, že v průběhu boje 24.09.1939 u obce Suchowola byl těžce zraněn, pak léčen ve Varšavě, kde 20.12.1939 zemřel a byl pohřben.
5) Není uveden v seznamu zajatých. Pravděpodobně od prosince 1939 v ozbrojeném odboji v řadách Svazu ozbrojeného boje a Zemské armády pod krycím jménem „Onufry“. Padl v hodnosti kapitána při bojové akci 26.08.1943 ve Varšavě.

Zdroje:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
www.stankiewicze.com
Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24/e/1-9
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń”, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/2-baterie-1-oddilu-jizdniho-delostrelectva-1939-1939-t177235#522074Verze : 0
MOD