Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher]

9К35М Стрела-10М

     
Název:
Name:
9K35M Strela-10M
Originální název:
Original Name:
9К35М Стрела-10М
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkeho dosahu
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1979-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1977
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M37M


Možnosť používať staršie rakety 9M31, 9M37 i novšie 9M333
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
3 x 9A34M
1 x 9A35M
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
PU-12 / PU-12M
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V915 (technická ošetřovna)
9V839 (kontrolní a skušební stanice)
9I111 (vonkajší napájací zdroj)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F624 (trenažér)
9F75 (zariadenie pre kontrolu operátora)
9F22 (imitátor vzdušného cieľa pro rádiový zameriavač)
9F83 (rozměrovo-hmotnostní ekvivalent rakety)
9F918M (učebno-výcviková raketa)
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:

...
Poznámka:
Note:
Modernizácia systému 9K35 Strela-10


Odvodené verzie:
Strela-10MJ (Strela-10M2J) - plánovaná licenčná výroba v Juhoslávii (ako M-90 SAVA)
Strijela-10CROA1
Zdroje:
Sources:
http://forum.presscont.eu/viewtopic.php?f=41&t=210
http://www.ausairpower.net/APA-9K35-Strela-10.html
https://ru.wikipedia.org/wiki
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#521891Verze : 0
MOD
9K35M Strela-10M

Samohybný protilietadlový raketový komplet 9K35M Strela-10M (SA-13 Gopher) blízkeho dosahu je určený na ochranu mechanizovaných a tankových jednotiek a útvarov pred vzdušným útokom, je umiestnený na podvozku viacúčelového pásového obrneného transportéru MT-LB.

Vo vozidle je zabudované zariadenie na ochranu osádky pred účinkami ZHN, pasívny rádiový zameriavač 9S16 (len vozidlá 9A35M), rozpoznávací systém 1RL246, zariadenie pre vyhodnotenie priestoru odpálenia 9S86 a tankovú navigačnú aparatúru TNA-3.

Odpaľovacie zariadenie so 4 kontajnermi s PLRS 9M37M (PLRS má fotokontrastný a infračervený kanál) je umiestnené na streche korby. Vodič sedí v ľavej prednej časti korby, veliteľ vedľa neho vpravo. Pod odpaľovacím zariadením je miesto pre operátora.

Vozidlo je plne obojživelné, pričom jeho pohyb vo vode zabezpečujú pásy.
-
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#100426Verze : 0
MOD
9K35M Strela-10M


Složení komplexu
Protiletadlová řízená střela 9M37M
Bojové vozidlo 9A34M / 9A35M
Vozidlo technického ošetřování 9V915
Kontrolní a zkušební stanice 9V839
___________


K výcviku slouží prostředek 9F624


Protiletadlový raketový komplex 9K35M je určen k ničení letounů, vrtulníků, raket s plochou dráhou letu a ostatních vzdušných cílů, které jsou pozorovatelné zrakem a letí ve výškách 25 až 3 500 m, ve vzdálenosti (šikmá dálka) do 5 000 m a maximální rychlosti cíle 420 m/s na příletu a 310 m/s na odletu.


Historie vývojeTechnicko-taktická data - 9A34M / 9A35M
Celková hmotnost:
- 9A34M: 12 042 kg
- 9A35M: 12 152 kg


Rozměry:
- délka: 6 930 mm
- šířka: 2 850 mm
- výška v pochodové poloze: 2 200 mm
- výška v bojové poloze (náměr 0°): 3 162 mm
- výška v bojové poloze (náměr 80°): 3 965 mm
- rozchod: 2 500 mm


Maximální rychlost:
- v terénu: 30 km/h
- na silnici: 60 km/h
- plavby: 5 až 6 km/h


Maximální úhel stoupání: 30°
Maximální příčný sklon: 25°


Objem palivových nádrží: 520 l


Spotřeba paliva na 100 km: 105 až 137 l
Spotřeba paliva na 1 motohodinu: 50 l


Jízdní dosah: 500 km


Počet převážených raket:
- na odpalovacím zařízení: 4
- v přepravním prostoru: 4


Náměr: -5° až + 80°
Odměr: 360°Technicko-taktická data - 9M37M
Ráže: 120 mm
Hmotnost rakety v kontejneru: 72 kg
Hmotnost rakety: 29,5 kg
Střední letová rychlost rakety: 550 m.s-1
Systém řízení: dvoukanálový (foto kontrastní a infračervený)
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#15337Verze : 1
MOD

9M37M (STRELA-10M)
Zloženie rakety: :
1 - samonavádzacia hlavica a autopilot
2 - kormidlá
3 - blok pre kormidlové motory
4 - elektronický blok
5 - bojová časť
6 - nekontaktný zapalovač
7 - motor
8 - krídla a krídielka
9 - blok náklonu
Samonavádzacia hlavica: Umiestnená v prednej časti rakety a je určená k zachyteniu cieľa,jeho automatickému sledovaniu a k vydávaniu riadiacich signálov. Vydáva zvukový signál o zachytení cieľa.
Má dva kanály: fotokontrastný (cez deň),infračervený(horšia viditeľnosť)
Autopilot:tesne za samonavádzaciou hlavicou.Pretvára signály prichádzajúce so samonav.hlavice na odpovedajúce signály pre pootáčanie kormidiel.
Bojová časť: za autopilotom. Je trieštivotrhavá. Určená k zničeniu cieľa.
Iniciačné zariadenie: Je kontaktne nekontaktného typu a slúži k iniciácií bojovej časti pri náraze rakety na cieľ,alebo pri prelete okolo cieľa vo vzdialenosti,ktorá zabezpečuje nekontaktnú iniciáciu.
Zloženie: 1 - nárazový zapalovač, v bloku pre kormidlové motory.Vydáva signál do bojového obvodu poistného zariadenia pri náraze rakety na cieľ.
2 - nekontaktný zapalovač, k zisteniu vzdušného cieľa a k vydaniu elektrického signálu do bojového obvodu poistného zariadenia pri prelete rakety na účinnej vzdialenosti od cieľa.
3 - poistné ústrojenstvo, v bojovej časti rakety.Určené k vydaniu impulzu k iniciácií bojovej časti rakety po príchode signálu zo zapalovača.
Zabezpečuje tiež bezpečnú manipuláciu s raketou,pri odpálení až do okamžiku jej odistenia.
Motor: Vytvára ťah pre štart rakety a pre udržanie strednej rýchlosti letu až do okamžiku vypnutia motoru. Jednokomorový dvojstupňový na pevné palivo so stabilným krityckým prierezom trysky so zásobou pevného paliva a zážihovým zariadením. Ak nezasiahne raketa cieľ,pokračuje 16 sek v letu.Po tejto dobe poistné zariadenie zaistí bojovú časť a raketa pri páde na zem nevybuchne.

TTÚ 9M37M: kaliber..............120mm
dĺžka rakety.....................2190mm
rozpätie krídiel.................360mm
hmotnosť rakety..................39,2kg
hmotnosť rakety v kontajnery.....70kg
hmot.rak.s kontaj.v truhlíku.....110kg
iniciačná zariadenie........kontaktne nekontaktné poistného typu s min. vzdialenosťou aktivácie 250m od bojov.vozidla
podmienky použitia...............-50oC až +50oC


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/104243Ďalšie informácie nájdete v téme venovanej priamo rakete 9M37M.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#521893Verze : 0
MODURL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#15338Verze : 0
MOD

URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#102383Verze : 0
MOD
Nostalgia za slovenskymi S-10...
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#153330Verze : 0
9K35 Strela-10

Zdroj : ATOM
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] - Príprava komplexu Strela-10  ©  ATOM

Príprava komplexu Strela-10 © ATOM
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#206308Verze : 0
Foto vlastní
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] - Foto : vlastní

Foto : vlastní
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] - Foto : vlastní

Foto : vlastní
SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#512363Verze : 0
Bojové vozidlo 9A35M z výzbroje 43. protiletadlové raketové raketové brigády na Bahnech 2003. Stříbrný kontejner je určený pro přepravu hmotnostního ekvivalentu 9F83. (©Radek Havelka)


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#238046Verze : 1
MOD
9K35M Strela 10M v Juhoslávii:

Začiatkom 90. rokov 20. storočia sa pripravovala licenčná výroba PLRK 9K35M Strela-10M v Juhoslávii pri využití vlastného podvozku na báze vozidla M-80A. Pre potreby výcviku a vývoja bolo zo ZSSR dovezených celkom 18 ks vozidiel 9A34M a 9A35M, ktoré boli tabuľkovo zaradené k 1. brigáde pozemného vojska.

Vzhľadom k nasledujúcim udalostiam sprevádzaných rozpadom Juhoslávie nebol projekt licenčnej výroby nedokončený, aj keď bol predstavený prototyp PLRK SAVA M-90 využívajúci predĺžený podvozok z BVP M-80A.


Po rozpade Juhoslávie boli PLRK S-10M zaradené v ozbrojených silách Juhoslovanskej zväzovej republiky, kde boli bojovo nasadené pri leteckých útokoch NATO v roku 1999 (predpokladá sa, že rakety z týchto prostriedkov poškodili jedno až dve lietadlá OA-10A Thunderbolt II, ktoré sa ale dokázali vrátiť na zákaldne) a slúžia aj v dnešných ozbrojených silách Srbska (v rámci pozemných síl). Z pripravovanej licenčnej výroby spred 25 rokov zostala v Srbsku zachovaná len výroba protilietadlových rakiet 9M37M.


Zdroj: www.vs.rs
archív autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#521895Verze : 0
MOD
9K35M Strela-10M v Iraku:

Začiatkom 90. rokov obdržal Irak zo Sovietskeho zväzu mne neznámy počet PLRK 9K35M Strela-10M. jednotlivé palebné prvky boli zaradené k elitným útvarom Republikanskej gardy a bojovo nasadené pri invázii do Kuvajtu, ale najmä pri následnej operácii Púštna Búrka.

Dňa 15.02.1991 bolo PL raketou vypálenou pravdepodobne z PLRK S-10M zasiahnuté lietadlo A-10A (s.n. 78-0722, 353rd Tactical Fighter Squadron / 354th Tactical Fighter Wing) pri útoku na pozície Republikánskej gardy cca 60 míľ severne od Kuwajt City. Pilot poručík James Sweet sa katapultoval a padol do zajatia.

V rovnaký deň a na rovnakom mieste (a pravdepodobne aj rovnakým PLRK S-10M, resp. PLRK z rovnakej jednotky) bol zasiahnutý aj A-10A (s.n. 79-0130, 353rd Tactical Fighter Squadron / 354th Tactical Fighter Wing), pilot kapitán Steve Phyllis. Pilot sa snažil chrániť zo vzduchu svojho zostreleného wingmana poručíka Jamesa Sweeta, po zásahu raketou sa nekatapultoval a zahynul.

PLRK ktoré "prežili" operáciu Púštna Búrka slúžili v Irackej armáde pravdepodobne až do porážky Saddáma Husajna v roku 2003.

Zdroj: archív autora
www.2951clss-gulfwar.com
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#521898Verze : 0
MOD
9K35M Strela-10M v Chorvátsku:

Po vzniku nezávislej Chorvátskej republiky sa do rúk novovznikajúcej armády okrem prototypu M-90 Sava dostal aj bližšie neurčený počet PLRK Strela-10M. Chorvátsko pravdepodobne pokračovalo v projekte licenčnej výroby tohto PLRK a realizovalo vlastnú modifikáciu pod názvom S-10CRO A1 (Strijela - 10CROA1) využívajúcu umiestnenie odpaľovacieho zariadenia na podvozok obrneného vozidla TAM-150. Po skončení občianskej vojny disponovala Chorvátska armáda tromi vozidlami na podvozku MT-LB a ďalšími šiestimi PLRK na podvozku TAM-150.


Zdroj: en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#521972Verze : 0
MOD

Citace - ujeto :

Jednu batériu S-10 mal určite aj vajnorský 8.mp - kam šli odtiaľ po zrušený pluku?V knihe Vojenské dejiny Slovenska VII. diel na str. 280 sa spomína, že PL batéria 8. mechanizovaného pluku bola vybavená čatou S-10M (4ks), druhá čata, ako to spomína Buko vyššie, bola na PLDvK (4 ks). Druhá batéria oddielu bola tvorená kompletmi Strela-2M (27 ks).


Ku pluku prišli po reorganizácii začiatkom 90-tych rokov (1991?) vozidlá S-10M (4 ks) od VÚ 6175 Benešov - 79. motostřelecký pluk. Koncom augusta 2000 boli vozidlá premiestnené do Kežmarku (VÚ 1038?), odtiaľ sa dostali k Výcvikovému stredisku PVO pozemného vojska v Poprade. Odtiaľ putovali v roku 2004 do Skladu výzbroje Moldava nad Bodvou. Počas služby nosili taktické čísla 068, 069 a ? (vozidlá 9A34M) a 012 (vozidlo 9A35M).


Ostatné mechanizované pluky na Slovensku mali protilietadlové raketové oddiely tvorené batériou PLdVk (8 ks) a batériou Strela-2M (27 ks).


U tankových plukov došlo ku rozšíreniu PL batérií na oddiel. 10. tankový pluk a 64. tankový pluk (S-10M asi od 14. tankového pluku) mali oddiel tvorený čatou S-10M (4 ks), čatou PLDvK (4 ks) a batériou Strela-2M. 60. tankový pluk mal oddiel zložený z batérie PLDvK (8 ks) a batériou Strela-2M (27 ks).


V marci 1992 (?)(Voj. dejiny Slovenska VII, strana 284) bola výzbroj PL oddielov 55. mechanizovaného pluku a 63. mechanizovaného pluku doplnená o komplety S-10M. Po krátkom čase v rámci delimitácie odovzdal 63. mechanizovaný pluk komplety S-10M budúcej AČR.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#634545Verze : 5
MOD
Fotografie z výcviku mechanizovanej roty 73. tankového praporu. Tá na vyvedení v priestore Libavá v dňoch 16.01.2023 až 20.01.2023 postreľovala protitankovými raketami 9M113 medzi iným aj toto vozidlo 9A34M, ktoré kedysi patrilo AČR (taktické číslo 422?).


www.facebook.com

SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35M Strela-10M [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#717549Verze : 2
MOD
Diskuse
Snažím sa dopátrať ako to bolo s PLRK S-10M a S-10M3 v CSLA a ASR. Podľa mne dostupných informácií bolo v rokoch 1980-1989 dodaných do ČSLA celkom 11 palebných batérií S-10M - spolu 44 BV typu 9A34 a 9A35 s raketami 9M37. Slovenská armáda v r. 1995 však evidovala 6 batérií typu S-10M a S-10M3 aj s raketami 9M333. Kde boli S-10M/M3 umiestnené v rámci CSLA a ASR do r.1993. Podľa akého kľúča sa delili pri delení federácie a kedy a odkiaľ sa objavili S-10M3 v slovenskej armáde, ktoré potom tak záhadne z jej výzbroje okolo r. 2007-8 zmizli. Vie to niekto ?
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632375Verze : 0
na iných weboch som našiel iba toto - vie to niekto verifikovať?

tu sa píše www.valka.cz
Nejdříve byly přezbrojeny baterie u motostřeleckých a tankových pluků tankových divizí na plných počtech (tj. 1. td a 9. td).

Postup přezbrojování byl následující :
v roce 1983 – 1. tp a 21. tp 1. td,
v roce 1984 – 21. tp 1. td,
v roce 1987 – 79. msp, 14. tp a 17. tp 9. td,
v roce 1988 – 18. tp 9. td, 51. msp, 68. msp a 20. tp 15. msd
a v roce 1989 62. msp 15. msd.


Protiletadlová raketová četa byla tvořena jedním velitelským palebným kompletem 9A35M a třemi palebnými komplety 9A34M, každý se čtyřmi PLŘSxxxxxxxx
tu sa píše forum.cspvo.cz


Organizační součástí vševojskový pluků (motostřeleckých a tankových) byly do poloviny 80 let minulého století protiletadlové baterie vyzbrojené šesti 30 mm PLdvK vz. 53/59. V roce 1983 byly tyto baterie u některých vševojskových pluků reorganizovány na protiletadlové raketodělostřelecké baterie. V organizační struktuře těchto baterií byla protiletadlová raketová četa (jedno bojové vozidla 9A35M a tři bojová vozidla 9A34M PLRK 9K35M STRELA-10M) a protiletadlová dělostřelecká četa (čtyři 30 mm PLdvK vz.53/59). Do roku 1989 se podařilo organizačně postavit a vyzbrojit 11 těchto baterií u vševojskových pluků.


Pokud je mi známo tak ASR dostala PLRK 9K35M3 STRELA-10M3 s PLR 9M333 v rámci umořování ruského dluhu. Příští rok mají s nimi přijet střílet na VVP Hradiště (Doupov), protiletadlovou střelnici Březina.Podľa dalších zdrojov posledné streľby S-10M3 na území Slovenska boli v máji 2005 a strieľali ešte v Čechách, naposledy to boli bojové streľby v septembri 2007 na strelnici Hradište, ktoré boli dovtedy najväčšie bojové streľby vojskovej PVO. Cvičenie malo názov SAFE SKY 2007
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632376Verze : 1

Citace - ujeto :


Pokud je mi známo tak ASR dostala PLRK 9K35M3 STRELA-10M3 s PLR 9M333 v rámci umořování ruského dluhu. Příští rok mají s nimi přijet střílet na VVP Hradiště (Doupov), protiletadlovou střelnici Březina.


Príspevok na tom portáli písal autor v roku 2008. Bohužiaľ k 30.6.2009 bola jediná jednotka ktorá ešte S-10M3 prevádzkovala zrušená a veľmi pochybujem že by ešte pred zrušením z tých mašín strieľali v Česku. Ale možno si spomenie jeden aktívny člen fóra, ktorý v tom čase u tej jednotky slúžil či boli, alebo neboli strieľať...
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632378Verze : 1
MOD

Citace - ujeto :

na iných weboch som našiel iba toto - vie to niekto verifikovať?

tu sa píše www.valka.cz
Nejdříve byly přezbrojeny baterie u motostřeleckých a tankových pluků tankových divizí na plných počtech (tj. 1. a 9. td). Postup přezbrojování byl následující :
v roce 1983 – 1. a 21. tp 1. td,
v roce 1984 – 21. tp 1. td,
v roce 1987 – 79. msp, 14. a 17. tp 9. td,
v roce 1988 – 18. tp 9. td, 51. msp, 68. msp a 20. tp 15. msd
a v roce 1989 62. msp 15. msd.


Protiletadlová raketová četa byla tvořena jedním velitelským palebným kompletem 9A35M a třemi palebnými komplety 9A34M, každý se čtyřmi PLŘSxxxxxxxx
tu sa píše forum.cspvo.cz


Organizační součástí vševojskový pluků (motostřeleckých a tankových) byly do poloviny 80 let minulého století protiletadlové baterie vyzbrojené šesti 30 mm PLdvK vz. 53/59. V roce 1983 byly tyto baterie u některých vševojskových pluků reorganizovány na protiletadlové raketodělostřelecké baterie. V organizační struktuře těchto baterií byla protiletadlová raketová četa (jedno bojové vozidla 9A35M a tři bojová vozidla 9A34M PLRK 9K35M STRELA-10M) a protiletadlová dělostřelecká četa (čtyři 30 mm PLdvK vz.53/59). Do roku 1989 se podařilo organizačně postavit a vyzbrojit 11 těchto baterií u vševojskových pluků.


Pokud je mi známo tak ASR dostala PLRK 9K35M3 STRELA-10M3 s PLR 9M333 v rámci umořování ruského dluhu. Příští rok mají s nimi přijet střílet na VVP Hradiště (Doupov), protiletadlovou střelnici Březina.podľa dalších zdrojov posledné streľby S-10M3 na území Slovenska boli v r.2005 a strieľali ešte v Čechách, naposledy to boli bojové streľby v roku 2007 na strelnici Hradište, ktoré boli dovtedy najväčšie bojové streľby vojskovej PVO. Cvičenie malo názov SAFE SKY 2007Z modifikácie M3, dodaných na Slovensko v rámci deblokácie z RF, boli vytvorené 3 čaty - u VÚ 1038 Kežmarok (23. tanková brigáda / 55. mechanizovaná brigáda, vozidlá 9A35M3 taktické číslo 261 a 3x 9A34M3 t. č. 262, 263 a 264), u VÚ 5958 Trebišov (21. mechanizovaná brigáda / Mechanizovaný prápor Trebišov, vozidlá 9A35M3 t. č. 409, 3x 9A34M3 t. č. 406, 407 a 408?) a vozidlá u VÚ 1102 Michalovce (22. mechanizovaná brigáda / Mechanizovaný prapor Michalovce) (9A35M3 t. č. 706?, 3x 9A34M3 t. č. 707, 708 a 709).


V lete 2001 boli vozidlá kompletu 9K35M3 od VÚ 1038 Kežmarok premiestnené ku VÚ 4654 Poprad (Výcviková základňa protivzdušnej obrany – čata S-10 4. protilietadlovej raketovej batérie). Vozidlo s taktickým číslom 264 bolo modernizované pre automatizovaný systém velenia Astra. Rovnako základňa obdržala vozidlá kompletu 9K35M3 od VÚ 5958 Trebišov, pravdepodobne tiež v lete 2001 (možno už v roku 2000?), pridelené čate S-10 2. protilietadlovej raketovej batérie.


V roku 2004 prebrala prešovská protilietadlová čata roty podpory velenia 4 vozidlá S-10M3 (9A35M3 taktické číslo 409, 3x 9A34M3 t. č. 262, 406, 407) od Výcvikovej základne protivzdušnej obrany, 4 vozidlá S-10M3 prevzala tiež protilietadlová čata Mechanizovaného práporu Trebišov. Modernizované vozidlo 9A34M3 pre AVS Astra (t. č. 264) slúžilo po zrušení VÚ 4654 Poprad na výcvikové účely v Odbornej výcvikovej škole protivzdušnej obrany, komunikačných a informačných systémov a elektronického prieskumu.


S vozidlami S-10M3 uloženými u VÚ 1102 Michalovce sa pôvodne v roku 2003 rátalo pre protilietadlovú čatu roty podpory velenia Prešov, nakoniec však vozidlá prevzala v roku 2004 protilietadlová čata Mechanizovaného práporu Michalovce.


Protilietadlová batéria Trenčín po reorganizácii na jednu čatu Igla a dve čaty S-10 (2x 4S-10M), v apríli roku 2006 prevzala zo Strediska nadpočetnej techniky Vajnory 4 vozidlá S-10M (9A35M t. č. 603, 3x 9A34M t. č. 602, 604 a 605), ktoré pred tým patrili útvaru VÚ 9975 Levice (64. tankový pluk, resp. jeho nástupca), v roku 1995 sa dokonca zúčastnili s predchádzajúcim útvarom v Bratislave vojenskej prehliadky, keďže sa na nich pri nástreku khaki farby našli zvyšky bielych liniek). Do Levíc vozidlá prišli od VÚ 6177 Písek (14. tankový pluk, v rámci delenia majetku federácie?).


Ďalšie 3 vozidlá S-10M (v Trenčíne s t. č. 923, 924 a 933) a jednu S-10M3 (v Trenčíne s t. č. 931) prevzala batéria v roku 2007 zo Strediska nadpočetnej techniky v Moldave nad Bodvou. Šlo o vozidla vyradené od Výcvikovej základne protivzdušnej obrany (3x 9A34M t. č. 972, 973 a 974,), kde boli na niektorom z uložených oddielov (mjr. B. podľa prevádzkovej dokumentácie) a 9A35M3 (vo VÚ 4654 s t. č. 261, dodaná v roku 2001 od VÚ 1038 Kežmarok, po zrušení VÚ 4654 Poprad prevzatá plč z Trebišova?, do Strediska nadpočetnej techniky Moldava nad Bodvou odovzdaná pre problém s motorom).


Vozidlá z Moldavy šli v lete 2007 na generálku do VOP Trenčín, GO nadstavieb robil v rámci subdodávky VOP Šternberk (?). Tieto zgenerálkované vozidlá sa zúčastnili posledných strelieb S-10 v OSSR v ČR vo VVP Hradište. Posledné streľby S-10 na Slovensku sa v máji 2005 vo VVP Kežmarok-Zaľubica vykonala prešovská protilietadlová čata rpv a protilietadlová čata z Michaloviec.


Protilietadlová batéria Prešov (zreorganizovaná protilietadlová čata roty podpory velenia Prešov) sa reorganizovala v roku 2007 (asi ku 01.07.) a jedinú čatu S-10M3 (4 vozidlá) nahradila čatou Igla. Vozidlá boli neskôr odvezené do Strediska nadpočetnej techniky Moldava nad Bodvou.


Trenčianske vozidlá (7 ks S-10M a 1 S-10M3) skončili v roku 2009 v Stredisku nadpočetnej techniky v Kežmarku-Zaľubica.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632391Verze : 10
MOD

Citace - buko1 :

Citace - ujeto :


Pokud je mi známo tak ASR dostala PLRK 9K35M3 STRELA-10M3 s PLR 9M333 v rámci umořování ruského dluhu. Příští rok mají s nimi přijet střílet na VVP Hradiště (Doupov), protiletadlovou střelnici Březina.Príspevok na tom portáli písal autor v roku 2008. Bohužiaľ k 30.6.2009 bola jediná jednotka ktorá ešte S-10M3 prevádzkovala zrušená a veľmi pochybujem že by ešte pred zrušením z tých mašín strieľali v Česku. Ale možno si spomenie jeden aktívny člen fóra, ktorý v tom čase u tej jednotky slúžil či boli, alebo neboli strieľať...mám potvrdené od Peťa F. že v roku 2008 už ani neskôr už S-10 v Česku neboli na žiadnych streľbách
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632405Verze : 0
cit: "... 4 vozidlá S-10M3 sa od dodania z RF nachádzali uložené v Michalovciach,..."
Moja otázka - v ktorom roku boli dodané Z RF?, koľko S-10M prišlo na Slovensko v rámci delenia federácie?
Boli nejaké S-10 na Slovensku pred rokom 1993? Myslím že niečo bolo v Poprade - 1 BV či jedna plrbat?
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632406Verze : 1

Citace - ujeto :

cit: "... 4 vozidlá S-10M3 sa od dodania z RF nachádzali uložené v Michalovciach,..."
Moja otázka - v ktorom roku boli dodané Z RF?, koľko S-10M prišlo na Slovensko v rámci delenia federácie?S-10M3 boli pravdepodobne dodané v roku 1995, keď boli dodané aj Igly. Minimálne bolo dodaných ako to bolo vyššie písané 3 x 4 S-10M3. Minimálne 8 ks S-10M3 bolo v Poprade, keď končila Výcviková základňa protivzdušnej obrany, 4 uložené S-10M3 z Michaloviec mala pôvodne prevziať protilietadlová čata roty podpory velenia z Prešova, nakoniec ale v roku 2004 boli vozidlá ponechané po zmene výzbroje protilietadlovej čate mpr Michalovce. Či boli nejaké vozidlá navyše, treba kontaktovať Petra F. Smile Ďalších minimálne 8 S-10M z pôvodnej výzbroje ČSLA boli v Poprade v uložených oddieloch. Buko1 to možno bude vedieť lepšie.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632407Verze : 0
MOD

Citace - Janko PALIGA :

Citace - ujeto :

na iných weboch som našiel iba toto - vie to niekto verifikovať?V roku 2004 získala prešovská protietadlová čata roty podpory velenia 4 vozidlá S-10M3 z Výcvikovej základne protivzdušnej obrany, 4 vozidlá S-10M3 prevzala tiež protilietadlová čata Mechanizovaného práporu Trebišov. 4 vozidlá S-10M3 sa od dodania z RF nachádzali uložené v Michalovciach, tie obdržala protilietadlová čata Mechanizovaného práporu Michalovce. Protilietadlová batéria Trenčín po reorganizácii na čatu Igla a dve čaty S-10, v apríli roku 2006 prevzala zo Strediska nadpočetnej techniky Vajnory 4 vozidlá S-10M, ktoré pred tým patrili útvaru z Levíc (2. mechanizovaná brigáda ?, v roku 1995 sa dokonca zúčastnili s predchodzím útvarom v Bratislave vojenskej prehliadky, keďže sa na nich pri nástreku khaki farby našli zvyšky bielych liniek). Ďalšie 3 vozidlá S-10M a jednu S-10M3 (pôvodne z Michaloviec?) prevzala batéria v roku 2007 zo Strediska nadpočetnej techniky v Moldave nad Bodvou, šlo o vozidla vyradené z Výcvikovej základne protivzdušnej obrany (S-10M), kde boli na niektorom z uložených oddielov (mjr. B. podľa prevádzkovej dokumantácie). Moldavské vozidlá šli v lete 2007 na generálku do VOP Trenčín, GO nadstavieb robil v rámci subdodávky VOP Šternberk (?). Tieto zgenerálkované vozidlá sa zúčastnili posledných strelieb S-10 v OSSR v ČR vo VVP Hradište. Posledné streľby S-10 na Slovensku sa v máji 2005 vo VVP Kežmarok-Zaľubica vykonala prešovská protilietadlová čata rpv a protilietadlová čata z Michaloviec. Protilietadlová batéria Prešov sa reorganizovala (v roku 2006?) a jedinú čatu S-10M3 (4 vozidlá) nahradila čatou Igla. Kde skončili vozidlá, neviem, možno v Trebišove 21. mechanizovaný prápor, potom Igly z Trebišova prešli do Prešova.


Trenčianske vozidlá (7 ks S-10M a 1 S-10M3) skončili v roku 2009 v Stredisku nadpočetnej techniky v Kežmarku-Zaľubica.Jedna batéria S-10 bola určite istý čas aj v Prápore rýchleho nasadenia V Martine, ked z neho urobili bežný mechanizovaný prápor S-10 mu boli odobraté - kam išli odtiaľ?
Jednu batériu S-10 mal určite aj vajnorský 8.mp - kam šli odtiaľ po zrušený pluku?
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632408Verze : 0
U 10. protilietadlového pluku v Poprade boli S-10M od roku 1987 (prišli zo ZVO pravdepodobne v decembri) pre výcvik PŠ. Podľa infromácie od bývalého veliteľa tejto čaty (jeho meno a emailovú adresu mám k dispozícii) išlo o 4 vozidlá, z toho jedno veliteľské. Aj potom, čo bol pluk zrušený a útvar slúžil ako Výcvikové stredisko bola spočiatku postavená iba jedna výcviková čata.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632409Verze : 2
MOD
V Martine boli v roku 1994 myslím dve čaty S-10 v plrbat. Obdobne to bolo aj v roku 1995 v Bratislave, aj keď tam bola plrdbat s jednou čatou na S-10 a jednou na 30mm PLdvK. Aspoň čo si spomínam z môjho krátkeho pôsobenia na oboch pl oddieloch (ten Martinský bol čiastočne uložený).
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632410Verze : 2
MOD

Citace - ujeto :

Jedna batéria S-10 bola určite istý čas aj v Prápore rýchleho nasadenia V Martine, ked z neho urobili bežný mechanizovaný prápor S-10 mu boli odobraté - kam išli odtiaľ?
Jednu batériu S-10 mal určite aj vajnorský 8.mp - kam šli odtiaľ po zrušený pluku?Je možné, že v Martine to bola batéria S-10M3. Potom prezbrojili na Igly. Tie S-10M3 potom mohli skončiť v Poprade.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632411Verze : 1
MOD

Citace - buko1 :

V Martine boli v roku 1994 myslím dve čaty S-10 v plrbat. Obdobne to bolo aj v roku 1995 v Bratislave, aj keď tam bola plrdbat s jednou čatou na S-10 a jednou na 30mm PLdvK. Aspoň čo si spomínam z môjho krátkeho pôsobenia na oboch pl oddieloch (ten Martinský bol čiastočne uložený).Vysvetlenie bude tu:
"Na ŠDZ-ke som sluzil v Poprade, kde som si 'buchol' raketu z jednej z tych S-10. Musim povedat, ze zazitok. A o pol roka som, ako absolvent, odovzdaval dalsie S10-ky, priamo vam. Na 3853 vo Vajnoroch. "
Čiže v roku 2000, keďže Edo Toth (príspevok z 13.6.2019 16:46) bol termín 10/1999.


Zdroj:
www.vojensko.cz
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M-Strela-10M-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177143#632416Verze : 1
MOD