Main Menu
User Menu

SOV - 9K35M2 Strela-10M2 [kód NATO: SA-13 Gopher]

9К35М2 Стрела-10М2

     
Název:
Name:
9K35M2 Strela-10M2
Originální název:
Original Name:
9К35М2 Стрела-10М2
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkeho dosahu
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1982-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.RR.1980 skúšky prebiehali od júla 1980 do októbra 1980
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M37M


Možno použiť aj staršie rakety 9M31M, 9M37, alebo novšie 9M333
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
3 x 9A34M2
1 x 9A35M2
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
PU-12 / PU-12M


PPRU-1
PPRU-1M
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V915 (technická ošetřovna)
9V839 (kontrolní a skušební stanice)
9I111 (vonkajší napájací zdroj)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F624 (trenažér)
9F75 (zariadenie pre kontrolu operátora)
9F22 (imitátor vzdušného cieľa pro rádiový zameriavač)
9F83 (rozměrovo-hmotnostní ekvivalent rakety)
9F918M (učebno-výcviková raketa)
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:...
Poznámka:
Note:
Modernizácia PLRK Strela-10M
Zdroje:
Sources:
http://pvo.guns.ru/strela10/strela10_02.htm
archív autora
rbase.new-factoria.ru
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M2-Strela-10M2-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177141#521958Verze : 0
MOD
PLRK 9K35M2 "Strela-10M2" je modernizáciou PLRK 9K35M. Vývoj prebiehal v rokoch 11979-1980 na základe rozhodnutia VPK z 31.06.1978.

Skúšky kompletu boli vykonané na Donguzskom polygóne v mesiacoch júl až október 1980. Modernizácia spočívala v zástavbe automatizovaného systému velenia 9V179-1 spolupracujúceho s automatizovaným systémom velenia protilietadlovej batérie PU-12M alebo s veliteľským stanovišťom náčelníka PVO pluku PPRU-1 "OVOD-M-CV" (PPRU-1M "SBORKA-M"), prípadne od hocijakého prehľadového rádiolokátora vybaveného automatizovaným systémom riadenia ASPD-U (napr. P-19). Systém umožňuje automatické navedenie odpaľovacieho ústrojenstva na cieľ. Stávajúca rádiostanica R-123 bola nahradená rádiostanicou R-123M umožňujúcu príjem telekódovej informácie.

Okrem toho komplet obsahoval časti použié u predchádzajuceho typu a to - 9V385M (blok odpálenia), systém IFF Kremnyj II (1RL246D), pasívny rádiový zameriavač 9S16, navigačnú aparatúru TNA-3 a systém ochrany proti zbraniam hromadného ničenia.

Modernizáciou bola mierne zvýšená bojová hodnota kompletu, nakoľko sa okrem iného skrátil čas vyhľadania cieľa operátorom (až 2,5 krát) a zvýšila sa diaľka zistenia cieľa (zo 6,8 km na 8,4 km).


Zdroj: https://pvo.guns.ru/strela10/strela10_02.htm
https://www.worldweapon.by.ru/tank/9k35m3.htm
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35M2-Strela-10M2-kod-NATO-SA-13-Gopher-t177141#140582Verze : 1
MOD