Main Menu
User Menu

1. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství) [1939-1939]

1 Dywizjon Artylerii Konnej im. generała Józefa Bema (dowództwo)/1st Horse Artillery Battalion (Command)

     
Název:
Name:
1. oddíl jízdního dělostřelectva (velitelství)
Originální název:
Original Name:
1 Dywizjon Artylerii Konnej im. generała Józefa Bema (dowództwo)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
1. oddíl jízdního dělostřelectva
Datum zániku:
Disbanded:
27.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-24.09.1939 Mazovská jezdecká brigáda 2)
12.09.1939-21.09.1939 1. švališerský pluk 2)
24.09.1939-27.09.1939 41. pěší divize (záložní) 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-26.09.1939 Varšava/prostor Imielin (Służew) /
26.08.1939-27.08.1939 prostor Imielin (Służew)-prostor Struga/Radzymin/noční přesun
/
27.08.1939-28.08.1939 prostor Struga/Radzymin-prostor Winnica/noční přesun /
28.08.1939-29.08.1939 prostor Winnica-prostor Krasne/noční přesun /
29.08.1939-30.08.1939 prostor Krasne-prostor Krzynowłoga Mała (Łanięta, Łoje ?)/noční přesun /
30.08.1939-01.09.1939 Łanięta (Łoje?)/? /
01.09.1939-02.09.1939 Łanięta (Łoje?)-???/noční přesun / 4)
02.09.1939-03.09.1939 ???-západně Przasnysz-les jižně Przasnysz/noční přesun /
03.09.1939 les jižně Przasnysz-prostor Dobrzankowo-Wężewo/přesun /
04.09.1939 Wężewo-prostor Karniewo/přesun /
04.09.1939-05.09.1939 prostor Karniewo-Pułtusk-prostor Drwały/Zatory/přesun /
05.09.1939-07.09.1939 prostor Drwały/Zatory/? /
07.09.1939-08.09.1939 prostor Drwały/Zatory-prostor Natalin-Wyszków-prostor Dąbrówka/přesun /
08.09.1939-10.09.1939 prostor Dąbrówka/? /
10.09.1939 prostor Dąbrówka-???-Trojany/přesun /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Trojany-les severně Stanisławów-prostor západně Poręby/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 prostor západně Poręby-Cierpięta-prostor Leśnogóra/noční přesun /
12.09.1939 prostor Leśnogóra-Wiśniew/přesun s bojem / 5)
12.09.1939 ???-???-lesy u obce Mienia/přesun s bojem / 6)
13.09.1939 prostor Wiśniew-Pełczanka-Cegłów-Kiczki-les západně Kaczory/přesun / 5)
12.09.1939-13.09.1939 lesy u obce Minia-Parysów-prostor Pilawa/Puznówka/přesun / 6)
14.09.1939 les západně Kaczory-prostor Jagodne/přesun / 7)
14.09.1939 prostor Pilawa/Puznówka-???-prostor Łaskarzew/přesun / 6)
15.09.1939-16.09.1939 ???-???-lesy jižně Kownatki/přesun / 7)
14.09.1939-15.09.1939 prostor Łaskarzew-Korytnica-Ryki-Łysobyki (od roku 1964 Jeziorzany)/noční přesun / 6)
16.09.1939-21.09.1939 lesy jižně Kownatki-Zakrzew-Wohyń-Suchowola-Parczew-Wola Wereszczyńska-Wereszczyn-Władysławów-Staw-prostor Grabowiec/přesun / 5)
16.09.1939-21.09.1939 Łysobyki (Jeziorzany)-Mejznerzyn-Sobolew-Turowola-prostor Rejowiec-Wojsławice-prostor Grabowiec/přesun / 6)
21.09.1939-22.09.1939 prostor Grabowiec-prostor Łaziska/Skierbieszów/noční přesun /
22.09.1939-23.09.1939 prostor Łaziska/Skierbieszów-Ministrówka-Miączyn-prostor Dub-Komarów-prostor Boża Wola/Radochoszcze/přesun /
24.09.1939 severně Suchowola-Boża Wola/boj /
24.09.1939-25.09.1939 prostor Boża Wola-Adamów-Kaczorki-Malewszczyzna-Majdan Kasztelański-Brzeziny-Górecko Kościelne/přesun /
26.09.1939 prostor Górecko Kościelne/boj /
27.09.1939 Górecko Kościelne-Kukiełki/přesun a kapitulace /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-13.09.1939 Tadeusz Pietsch (podpułkownik artylerii) 8)
12.09.1939-21.09.1939 Skarżyński, Leopold (kapitan artylerii) - v zastoupení 9)
16.09.1939-27.09.1939 Tadeusz Pietsch (podpułkownik artylerii) 8)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.08.1939-12.09.1939 1. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva
24.08.1939-27.09.1939 2. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva
24.08.1939-21.09.1939 3. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva
24.08.1939-27.09.1939 4. baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva
13.09.1939-14.09.1939 Jízdní eskadrona 1. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:

24.08.1939-DD.09.1939 Oddílový průzkum 1. oddílu jízdního dělostřelectva 10)
24.08.1939-27.09.1939 Spojovací četa 1. oddílu jízdního dělostřelectva 11)
24.08.1939-DD.09.1939 Hospodářská správa+hospodářská četa 1. oddílu jízdního dělostřelectva 12)
24.08.1939-09.09.1939 Muniční kolona 1. oddílu jízdního dělostřelectva 13)
13.09.1939-14.09.1939 Jezdecká eskadrona 1. oddílu jízdního dělostřelectva 14)
21.09.1939-DD.09.1939 Pěší baterie 1. oddílu jízdního dělostřelectva 15)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 07.09.1926 „1 Dywizjon Artylerii Konnej im. generała Józefa Bema″
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:

1) V důsledku obklíčení a nedostatku munice při bojích zbytků Armády Przedrzymirski, včetně 41. pěší divize (záložní), v prostoru Górecko Kościelne – lesy severovýchodně Aleksandrów s jednotkami VII. a VIII. armádního sboru byla večer 26.09.1939 podepsána kapitulace Armády Przedrzymirski. V noci polské jednotky, včetně zbytků oddílu, zničily svou těžkou výzbroj a 27.09.1939 složily zbraně.
2) Po boji 11.09.1939 s jednotkami 11. pěší divize u obce Głęboczyce při nočním ústupu celé brigády z 11./12.09.1939 se brigáda rozdělila do čtyř proudů, které mezi sebou ztratily spojení. Velitel oddílu se svým doprovodem (pobočník, průzkumný důstojník) a 1. baterií se přesunovali v hlavní koloně. Zbytek oddílu (2., 3., 4. baterie, oddílový průzkum, spojovací četa) se připojil ke 1. švališerskému pluku. Velení nad touto částí převzal velitel 2. baterie kapitán Ryszard Radzikowski. Tato část se spojila se zbytkem Mazovské jezdecké brigády a s velitelem oddílu teprve 21.09.1939.
3) Po bojích zbytků Mazovské jezdecké brigády u obce Suchowola byla brigáda rozvázána. Zbytky oddílu se ale přidaly ke zbytkům 41. pěší divize (záložní) a pokračovaly v boji.
4) Místo dislokace velitelství oddílu není v uvedených zdrojích uvedeno.
5) Jedná se o dislokaci velitele oddílu se svým doprovodem.
6) Jedná se o dislokaci většiny oddílu (bez velitelství a 1. baterie), která se v prostoru lesů u obce Minia připojila ke 1. švališerskému pluku. Velení této části oddílu převzal v zastoupení velitel 2. baterie kapitán Leopold Skarżyński.
7) Od 14.09.1939 velitel oddílu ustupoval pěšky odděleně od svého pobočníka a doprovodu bez kontaktu s jednotkami Mazovské jezdecké brigády. Po náhodném setkání se svým pobočníkem a s částí Mazovské jezdecké brigády od 16.09.1939 ustupují s tímto uskupením.
8) Při nočním přesunu ztratil se svým pobočníkem a velitelem oddílového průzkumu kontakt s jednotkami brigády a teprve 16.09.1939 se s nimi náhodně setkal. Od 21.09.1939 byl znovu velitelem sloučených částí oddílu. Po kapitulaci 41. pěší divize (záložní) od 27.09.1939 v německém zajetí.
9) Do 12.09.1939 byl velitelem 2. baterie. Po bojích s jednotkami 11. pěší divize ustupovaly baterie oddílu s jednotlivými pluky a s velitelstvím oddílu ztratily spojení. Po jejich soustředění převzal v zastoupení velení nad touto částí (2., 3., 4. baterie, spojovací četa, proviantní trén, oddílový průzkum). Po připojení ke zbytkům Mazovské jezdecké brigády (21.09.1939) se stal znovu velitelem 2. baterie. 26.09.1939 padl v boji s jednotkami 8. pěší divize u obce Górecko Kościelne. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
10) 12.09.1939 se oddělil od svého velitele a do DD.09.1939 byl ve skupině vedené kapitánem Skarżyńskim. 19.09.1939 se k němu vrátil pozorovací důstojník poručík Kubalski. Údaje o jeho zániku nejsou ve zdrojích uvedeny.
11) Od 12.09.1939 do 21.09.1939 byla ve skupině vedené kapitánem Skarżyńskim. Zanikla 27.09.1939 při kapitulaci zbytků oddílu.
12) Datum zániku není v uvedených zdrojích uvedeno. Proviantní trén od 11.09.1939 do 14.09.1939 ustupoval samostatně a u obce Łaskarzew se připojil ke skupině kapitána Skarżyńského, na jehož pokyn byl v obci Turowola 19.09.1939 zlikvidován. 21.09.1939 byl trén omezen na 4 vozy pro jednu baterii.
13) Kolona jednou nebo dvakrát doplnila bateriím munici. Do 09.09.1939 byl značný úbytek munice bez možnosti jejího doplnění. Proto se velitel oddílu se souhlasem velitele brigády rozhodl kolonu zrušit. Zbytek munice byl vydán bateriím, koňmi a mužstvem byly doplněny stavy zbytku oddílu.
14) Eskadrona vznikla ze zbytku zničené 1. baterie a části pochodového II. sledu oddílu z Náhradního střediska jízdního dělostřelectva č. 1 (80 mužů, 100 koní a 14 vozů), které dorazilo 13.09.1939 do místa soustředění části brigády s velitelem oddílu. V noci z 13./14.09.1939 se eskadrona neprobila se zbytkem brigády a ustupovala společně s eskadronami 1. švališerského pluku.
15) Baterie vznikla ze zbytků oddílu, které nebyly zařazeny do palebného sledu. Velitelstvím byl pověřen kapitán lékař Jan Zakrzewski, což může určovat její zdravotnickou činnost pro velké množství raněných. Její činnost a zánik nejsou v uvedených zdrojích uvedeny.
Zdroje:
Sources:
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Jurga, Tadeusz, Karbowski, Władysław: Armia „Modlin″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1987
Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24/e/1-9
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/1-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t177119#521811Verze : 5
MOD

Velitelská sestava velitelství oddílu:
velitel oddílu (dowódca dywizjonu) – 24.08.1939-13.09.1939; 16.09.1939-27.09.1939 podplukovník dělostřelectva Tadeusz Pietsch 1)
velitel (v zastoupení) většiny oddílu - 12.09.1939-21.09.1939 kapitán dělostřelectva Ryszard Radzikowski 2)
pobočník velitele (adiutant) – 24.08.1939-14.09.1939 kapitán dělostřelectva Wacław Skórzewski 3)
14.09.1939-21.09.1939 kapitán dělostřelectva Jerzy Stypułkowski 4)
21.09.1939-27.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Stanisław Lis 5)
průzkumný (zvědný) důstojník (oficer zwiadowczy) – 24.08.1939-14.09.1939 kapitán dělostřelectva Jerzy Stypułkowski 4)
14.09.1939-27.09.1939 ???, ???
pozorovací důstojník (oficer obserwacyjny) – 24.08.1939-10.09.1939; 20.09.1939-DD.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Tadeusz Stanisław Kubalski 6)
10.09.1939-19.09.1939 ???, ???
styčný důstojník (oficer łącznikowy) - 24.08.1939-DD.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze mgr Witold Feliks Kaczyński 7)
spojovací důstojník (oficer łączności) – 24.08.1939-12.09.1939 podporučík dělostřelectva Hipolit Krajewski 8)
12.09.1939-27.09.1939 ???, ???
účetní důstojník (oficer płatnik) – 24.08.1939-DD.09.1939 podporučík intendanctva v záloze Józef Skórnicki 9)
proviantní důstojník (oficer żywnościowy) 24.08.1939-19.09.1939 poručík jezdectva Czesław Walczyński 10)
zbrojní a plynový důstojník (oficer broni i przeciwgazowy) 24.08.1939-DD.09.1939 – neznámý
lékař – 24.08.1939-27.09.1939 kapitán lékař Jan Zakrzewski 11)
veterinář – 24.08.1939-DD.09.1939 poručík veterinární lékař v záloze Stanisław Józef Nowakowski 12)
velitel muniční kolony – 24.08.1939-09.09.1939 poručík dělostřelectva v záloze Stanisław Lis 5)


Poznámka:
1) Při nočním přesunu ztratil se svým pobočníkem a velitelem oddílového průzkumu kontakt s jednotkami brigády a teprve 16.09.1939 se s nimi náhodně setkal. Od 21.09.1939 byl znovu velitelem sloučených částí oddílu. Po kapitulaci 41. pěší divize (záložní) od 27.09.1939 v německém zajetí.
2) Do 12.09.1939 byl velitelem 2. baterie. Po bojích s jednotkami 11. pěší divize ustupovaly baterie oddílu s jednotlivými pluky a s velitelstvím oddílu ztratily spojení. Po jejich soustředění převzal v zastoupení velení nad touto částí (2., 3., 4. baterie, spojovací četa, proviantní trén, oddílový průzkum). Po připojení ke zbytkům Mazovské jezdecké brigády (21.09.1939) se stal znovu velitelem 2. baterie. 26.09.1939 padl v boji s jednotkami 8. pěší divize u obce Górecko Kościelne. Za boje v září 1939 byl in memoriam vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
3) 14.09.1939 padl v boji s rotou 1. pěší divize v lese Jagodne. Za boje v září 1939 byl vyznamenán in memoriam Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
4) Do 14.09.1939 byl průzkumným (zvědným) důstojníkem oddílu. Od 12.09.1939 ustupoval s velitelem oddílu odděleně od oddílového průzkumu a setkal se s ním teprve 21.09.1939. Od 21.09.1939 byl velitelem 4. baterie. Po kapitulaci Armády Przedrzymirski v německém zajetí, ze kterého se mu povedl útěk. Dostal se do Polské armády v SSSR, kde byl 31.03.1942 velitelem II. oddílu 6. lehkého dělostřeleckého pluku (6. pěší divize) a 09.04.1945 zástupcem velitele 4. kresového lehkého dělostřeleckého pluku (5. kresová pěší divize) v hodnosti majora. Po demobilizaci (1947) zůstal na emigraci ve Velké Británii. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
5) Do 09.09.1939 byl velitelem muniční kolony oddílu. Po její likvidaci převzal dočasné velení nad odloučenými částmi 4. baterie a oddílového průzkumu. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
6) Od 10.09.1939 do 19.09.1939 byl velitelem proviantního trénu (tabor żywnościowy). 19.09.1939 se vrátil do oddílového průzkumu. V německém zajetí od 01.10.1939 do 30.04.1945. Tam působil jako herec a režisér v táborovém divadle. V roce 1947 se vrátil do Polska, kde vystudoval herectví a režisérství. Zemřel 05.08.1963 ve věku 60 let.
https://www.teatr.kalisz.pl/?page=news&id=175
7) Za neznámých okolností se dostal do sovětského zajetí a DD.MM.1940 byl v Charkově zavražděn. 05.10.2007 byl in memoriam povýšen do hodnosti kapitána.
8) 12.09.1939 převzal funkci velitele I. čety 4. baterie. Po kapitulaci v německém zajetí.
9) Od DD.09(?).1939 v německém zajetí.
10) Po likvidaci proviantního trénu byl 19.09.1939-21.09.1939 velitelem 2. baterie. Po kapitulaci padl do německého zajetí. Po osvobození zůstal v emigraci ve Velké Británii a později v Kanadě, kde 12.03.1998 zemřel ve věku 87 let.
11) Jako Jan Zakrzewski je uveden ve schématizmu z března 1939 a v některých jiných zdrojích. V některých zdrojích je uveden jako Jan Tytus Dołęga-Zakrzewski. 21.09.1939 byl jmenován velitelem pěší baterie. Po kapitulaci unikl německému zajetí. Ještě v říjnu 1939 však byl zatčen NKVD a odvlečen do sovětského zajetí, kde byl DD.04.1940 zavražděn.
pl.wikipedia.org
12) Pravděpodobně se vyhnul německému zajetí (není uveden v seznamu zajatých). Dostal se do Krakova, kde 09.06.1942 zemřel.


Zdroje:
https://www.stankiewicze.com
https://www.straty.pl
www.wbc.poznan.pl
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
Mazowiecka Brygada Kawalerii – 1 DAK, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.24/e/1-9
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007
URL : https://www.valka.cz/1-oddil-jizdniho-delostrelectva-velitelstvi-1939-1939-t177119#521816Verze : 2
MOD