Main Menu
User Menu

Strankmüller, Emil

     
Příjmení:
Surname:
Strankmüller
Jméno:
Given Name:
Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Strankmüller
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor in memoriam
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.02.1902 Vídeň /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
28.02.1988 Písek /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
LÁNÍK, Jaroslav a kolektiv. Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha : Ministerstvo obrany ČR-AVIS, 2005
cs.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Strankmueller-Emil-t176473#520487Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Strankmüller
Jméno:
Given Name:
Emil
Jméno v originále:
Original Name:
Emil Strankmüller
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vojenské akademie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vysoká škola válečná
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.MM.1947-DD.10.1948 Velitel : 8. oddělení (zvláštních úkonů) hlavního štábu

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1943

Řád Jugoslávské koruny 4. třída
Order of Yugoslav Crown 4th Class
Orden Jugoslavenske krune 4 stepen
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

MM.DD.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.RRRR

Řád Britského Impéria 4. třída
Order of British Empire OBE
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
LÁNÍK, Jaroslav a kolektiv. Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha: Ministerstvo obrany ČR-AVIS, 2005
URL : https://www.valka.cz/Strankmueller-Emil-t176473#545352Verze : 0
MOD
Emil Strankmüller se narodil 26. února 1902 ve Vídni Emilu Strankmüllerovi a jeho manželce Pavle, rozené Gutejlové. Střední školu nejprve studoval ve Vídni, poté na pražských Královských Vinohradech. Zde na gymnáziu nejprve navštěvoval třídu s německou vyučovací řečí, ale v roce 1918 přestoupil do třídy české. Studium gymnázia ukončil v roce 1922.


V březnu téhož roku byl odveden pražským doplňovacím okresním velitelstvím a v říjnu prezentován u pěšího pluku 26, odkud byl ale odvelen do Vojenské akademie v Hranicích. Po jejím absolvování nastoupil do dělostřelecké aplikační školy v Olomouci. Poté sloužil jako důstojník u dělostřeleckého pluku 51 ve stejném městě, v Kostelci nad Labem a ve Staré Boleslavi. V září 1928 byl ustanoven zástupcem velitele spojovací čety a v lednu 1929 zařazen do kurzu spojovací služby pro důstojníky všech zbraní. Následoval spojovací kurz u dělostřeleckého učiliště v Plaveckém Podhradí. Po jeho absolvování byl převelen k dělostřeleckému pluku 151 do Prahy, u něhož také převzal funkci zástupce velitele spojovací čety. V říjnu 1931 byl povolán ke studiu na Vysoké škole válečné. Absolvoval ji v říjnu 1934 a poté nastoupil k velitelství 8. divise v Hranicích, kde působil jako přednosta 2. a 4. oddělení. V následujícím roce byl přidělen k Zemskému vojenskému velitelství v Praze ve funkci přednosty zpravodajského oddělení štábu 1. armádního sboru. V září 1937 byl převelen na Ministerstvo národní obrany, kde byl jmenován přednostou ofenzivní sekce pátrací skupiny 2. oddělení Hlavního štábu.


Dne 14. března 1939 odletěl na poslední chvíli v rámci skupiny československých zpravodajců v čele s plukovníkem Moravcem do Velké Británie. Zde se stal zástupcem přednosty československé zpravodajské ústředny. Na podzim 1939 plnil zpravodajské úkoly ve Švédsku, na jaře 1940 pak v Jugoslávii a Nizozemsku. V létě se podílel na evakuaci československých jednotek z Francie. Prošel i celou řadou dalších zemí. Od září 1941 působil až do roku 1944 ve funkci přednosty 1. oddělení ofenzivního zpravodajství II. odboru MNO. Poté se stal přednostou 2. oddělení hlavního velitelství československé branné moci. V této funkci se v červnu 1945 vrátil do vlasti.


Krátce poté byl přidělen na velitelství Vojenské oblasti 2 v Táboře jako přednosta 1. oddělení štábu. V říjnu 1946 byl odvelen v hodnosti plukovníka na velitelství Vojenské oblasti 1 v Praze, kde zastával stejnou funkci. V polovině roku 1947 se stal zatímním přednostou 8. oddělení Hlavního štábu. Od října 1948 byl oficiálně penzionován ze zdravotních důvodů, ve skutečnosti však na nátlak Bedřicha Reicina. Krátce nato byl zatčen a v roce 1951 umístěn do tábora nucených prací. Zároveň byl zbaven vojenské hodnosti.


Po návratu z vězení pracoval ve Staré Boleslavi jako popelář, později jako vrátný. V 60. letech byl částečně rehabilitován. Napsal dvě práce zabývající se československým ofenzivním zpravodajstvím v období První republiky a německé okupace. V roce 1981 byl stižen mrtvicí. Zemřel 28. února 1988 v Písku. Byl ženatý a měl syna a dceru.


Dne 28. října 1992 byl povýšen do hodnosti generálmajora in memoriam.
Zdroje:
LÁNÍK, Jaroslav a kolektiv. Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945. Praha: Ministerstvo obrany ČR-AVIS, 2005
cs.wikipedia.org
Email - A. Zomerová
URL : https://www.valka.cz/Strankmueller-Emil-t176473#520494Verze : 2
MOD