Ozawa, Džisaburó

Jisaburo Ozawa / 小沢治三郎
     
Příjmení:
Surname:
Ozawa Ozawa
Jméno:
Given Name:
Džisaburó Jisaburō
Jméno v originále:
Original Name:
小沢治三郎 / おざわ・じさぶろう
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
viceadmirál Vice Admiral
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
02.10.1886 ?, prefektura Mijazaki /
02.10.1886 ?, Miyazaki Prefecture /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
09.11.1966 ?
09.11.1966 ?
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník Námorného Generálneho štábu
velitel: Kombinovaná flotila
velitel: 3. flotila
Chief of Naval General Staff
Commander: Combined Fleet
Commander: 3rd Fleet
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jisabur%C5%8D_Ozawa
homepage2.nifty.com
URL : https://www.valka.cz/Ozawa-Dzisaburo-t176243#519991 Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Ozawa Ozawa
Jméno:
Given Name:
Džisaburó Jisaburō
Jméno v originále:
Original Name:
小沢治三郎 / おざわ・じさぶろう
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
24.12.1912-09.08.1912 základný kurz Škola strelby
09.08.1912-20.12.1912 základný kurz Škola torpedovania
01.12.1916-01.05.1917 námorné kolégium B kurz
01.05.1917-DD.MM.RRRR pokračovací kurz Škola torpedovania
01.12.1919-01.12.1921 námorné kolégium A kurz
24.12.1912-09.08.1912 Gunnery School Basic Course
09.08.1912-20.12.1912 Torpedo School Basic Course
01.12.1916-01.05.1917 Naval College B-Course
01.05.1917-DD.MM.RRRR Torpedo School Advance Course
01.12.1919-01.12.1921 Naval College A-Course
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
19.11.1909 Námořní praporčík
01.12.1912 podporučík
13.12.1915 poručík
01.12.1921 Korvetní kapitán
01.12.1926 Fregatní kapitán
01.12.1930 kapitán
01.12.1936 kontradmirál
15.11.1940 Vice Admiral
19.11.1909 Midshipman
01.12.1912 Sub-Lieutenant
13.12.1915 Lieutenant
01.12.1921 Lieutenant Commander
01.12.1926 Commander
01.12.1930 Captain
01.12.1936 Rear Admiral
15.11.1940 Vice Admiral
Průběh vojenské služby:
Military Career:
19.11.1909-16.07.1910 pridelený na krížnik Soya
16.07.1910-01.12.1910 pridelený na krížnik Mikasa
01.12.1910-20.12.1912 pridelený na bitevnú loď Kasuga
20.12.1912-01.12.1913 pridelený na torpedoborec Arare
01.12.1913-08.02.1915 pridelený na bitevnú loď Hiei
08.02.1915-25.02.1915 pridelený na krížnik Chitose
25.02.1915-13.12.1915 člen, Yokosuka námorného zboru
13.12.1915-DD.MM.RRRR pridelený na bitevnú loď Kawachi
01.12.1917-01.11.1918 inštruktor, Škola torpedovania
01.11.1918-01.12.1919 pridelený na torpedoborec Hinoki
01.12.1921-01.12.1922 Veliaco dôstojník na torpedoborci Take
01.12.1922-08.05.1923 štáb Mako gardový okres
08.05.1923-20.01.1925 poverený veliaci dôstojník na torpedoborci Shimakaze
20.01.1925-10.11.1925 veliaci dôstojník na torpedoborci Asakaze
10.11.1925-05.07.1926 Velitel topedovej lode Kongo
05.07.1926-01.12.1926 štáb 1. flotily, štáb Kombinovanej flotily
01.12.1926-01.12.1927 štáb 1. torpedobornej śvadrony
01.12.1927-30.11.1929 inštruktor, škola torpedovania / inštruktor, škola strelby
30.11.1929-01.12.1929 člen, Yokosuka námorného okresu
01.12.1929-05.02.1930 pridelený k Námornému generálnemu štábu
05.02.1930-01.11.1930 cesta po Europe a USA
01.12.1930-31.01.1931 velitel 1. torpedobornej jednotky
31.01.1931-10.04.1931 velitel 4. torpedobornej jednotky
10.04.1931-10.10.1931 člen, Yokosuka námorného okresu
10.10.1931-01.12.1931 velitel 11. torpedobornej jednotky
01.12.1931-01.03.1932 inštruktor Námorné kolégium / inštruktor Vojenské kolégium
01.03.1932-15.11.1934 inštruktor Námorné kolégium
15.11.1934-28.10.1935 veliaci dôstojník krížniku Maya
28.10.1935-01.12.1936 veliaci dôstojník krížniku Haruna
01.12.1936-18.02.1937 inštruktor Námorné kolégium
18.02.1937-15.11.1937 náčelník štábu Kombinovanej flotily, náčelník štábu 1. flotily
15.11.1937-DD.MM.RRRR COM, 8S ?
15.11.1937-15.11.1939 velitel Námornej školy torpedovania
15.11.1939-01.11.1940 velitel 1. leteckej švadrony
01.11.1940-06.09.1941 velitel 3. švadrony?
06.09.1941-18.10.1941 riaditel Námorného kolégia / člen Najvyššieho technického kolégia
18.10.1941-01.03.1942 velitel Južnej expedičnej flotily
01.03.1942-14.07.1942 velitel 1. južnej expedičnej flotily
14.07.1942-11.11.1942 pridleneý k Námornému generálnemu štábu
11.11.1942-01.03.1944 velitel 3. flotily
01.03.1944-15.11.1944 velitel 1. flotily / velitel 3. flotily
15.11.1944-18.11.1944 pridleneý k Námornému generálnemu štábu
18.11.1944-01.12.1944 zástupca náčelníka Námorného generálneho štábu / riaditel Námorného kolégia / náčelník Komunikační kancelárie Imperiálního velitelství / Spoločný generálny štáb - námorníctvo
01.12.1944-19.05.1945 zástupca náčelníka Námorného generálneho štábu / riaditel Námorného kolégia
19.05.1945-29.05.1945 pridleneý k Námornému generálnemu štábu
29.05.1945-10.10.1945 vrchný velitel námorníctva / velitel námornej eskortnej flotily
29.05.1945-10.10.1945 velitel Kombinovanej flotily
10.10.1945-DD.MM.RRRR rezerva
19.11.1909-16.07.1910 Assigned to criuser Soya
16.07.1910-01.12.1910 Assigned to criuser Mikasa
01.12.1910-20.12.1912 Assigned to battleship Kasuga
20.12.1912-01.12.1913 Assigned to destroyer Arare
01.12.1913-08.02.1915 Assigned to battleship Hiei
08.02.1915-25.02.1915 Assigned to cruiser Chitose
25.02.1915-13.12.1915 Member, Yokosuka sailor corps
13.12.1915-DD.MM.RRRR Assigned to battleship Kawachi
01.12.1917-01.11.1918 Instructor, Torpedo School
01.11.1918-01.12.1919 Assigned to destroyer Hinoki
01.12.1921-01.12.1922 Commanding Officer destroyer Take
01.12.1922-08.05.1923 Staff, Mako Guard District
08.05.1923-20.01.1925 Commanding Officer destroyer Shimakaze (acting)
20.01.1925-10.11.1925 Commanding Officer destroyer Asakaze
10.11.1925-05.07.1926 Chief Torpedo battleship Kongo
05.07.1926-01.12.1926 Staff 1st Fleet, Staff Combined Fleet
01.12.1926-01.12.1927 Staff 1st Destroyer Squardron
01.12.1927-30.11.1929 Instructor Torpedo School / Instructor Gunnery School
30.11.1929-01.12.1929 Member, Yokosuka naval district
01.12.1929-05.02.1930 Attached to Naval General Staff
05.02.1930-01.11.1930 Trip to Europe, USA
01.12.1930-31.01.1931 Commanding Officer 1st Destroyer unit
31.01.1931-10.04.1931 Commanding Officer 4th Destroyer unit
10.04.1931-10.10.1931 Member, Yokosuka Naval District
10.10.1931-01.12.1931 Commanding Officer 11th Destroyer unit
01.12.1931-01.03.1932 Instructor, Naval College / Instructor, Military College
01.03.1932-15.11.1934 Instructor, Naval College
15.11.1934-28.10.1935 Commanding Officer cruiser Maya
28.10.1935-01.12.1936 Commanding Officer cruiser Haruna
01.12.1936-18.02.1937 Instructor, Naval College
18.02.1937-15.11.1937 Chief of Staff Combined Fleet, Chief of Staff 1st Fleet
15.11.1937-DD.MM.RRRR COM, 8S ?
15.11.1937-15.11.1939 Naval Torpedo School Commander
15.11.1939-01.11.1940 Commander 1st Flying Squardron
01.11.1940-06.09.1941 Commander 3rd Squadron?
06.09.1941-18.10.1941 Director Naval College / Member, High Technical Committee
18.10.1941-01.03.1942 Commander-in-Chief, Southern Expeditionary Fleet
01.03.1942-14.07.1942 Commander-in-Chief, 1st Southern Expeditionary Fleet
14.07.1942-11.11.1942 Attached to Naval General Staff
11.11.1942-01.03.1944 Commander-in-Chief 3rd Fleet
01.03.1944-15.11.1944 Commander-in-Chief, 1st Task Fleet / Commander-in-Chief 3rd Fleet
15.11.1944-18.11.1944 Attached to Naval General Staff
18.11.1944-01.12.1944 Vice-chief of Naval General Staffs / Director, Naval College / Chief of Communication Bureau Imperial Headquarters / Joint General Staff - Navy
01.12.1944-19.05.1945 Vice-chief of Naval General Staffs / Director, Naval College
19.05.1945-29.05.1945 Attached to Naval General Staff
29.05.1945-10.10.1945 Supreme Commander-in-Chief of Navy / Commander-in-Chief, Maritime Escort Fleet
29.05.1945-10.10.1945 Commander Combined Fleet
10.10.1945-DD.MM.RRRR Reserve
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Jisabur%C5%8D_Ozawa
homepage2.nifty.com
URL : https://www.valka.cz/Ozawa-Dzisaburo-t176243#519998 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více