Main Menu
User Menu

225. letka bojového zabezpečení [2013- ]

225th Combat Support Squadron

     
Název:
Name:
225. letka bojového zabezpečení
Originální název:
Original Name:
225. letka bojového zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.2013
Předchůdce:
Predecessor:
225. prapor bojového zabezpečení
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.01.2013-30.11.2013 22. základna letectva
01.12.2013-DD.MM.RRRR 22. základna vrtulníkového letectva
Dislokace:
Deployed:
01.12.2013-DD.MM.RRRR Náměšť nad Oslavou, letiště

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.01.2013-DD.MM.RRRR Rota předsunutých leteckých návodčí
01.01.2013-DD.MM.RRRR Strážní rota
01.01.2013-DD.MM.RRRR Vojenská hasičská jednotka
01.01.2013-DD.MM.RRRR Stanice biologické ochrany letiště
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lznamest.army.cz/struktura1.htm
https://www.lznamest.army.cz/menu/225.htm
URL : https://www.valka.cz/225-letka-bojoveho-zabezpeceni-2013-t176217#519911Verze : 0
MOD

Stanice biologické ochrany


Stanice biologické ochrany existuje na letecké základně Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou od roku 2007 a splňuje všechny evropské normy pro chov a používání loveckých dravců a provádění biologické ochrany. Její součástí jsou tři kotce pro psy, dvanáct voliér, dvě karanténní voliéry, tři pelichací voliéry, jedná průletová voliéra a správní budova.


Úkolem Stanice biologické ochrany letiště je plašit ptáky na letišti a v letištním prostoru, cvičit lovecké dravce a služební psy, vést ekologicko-ornitologický průzkum, prosazovat a kontrolovat dodržování ekologických opatření, která minimalizují výskyt ptáků na letišti a v letištním prostoru. Při provádění biologické ochrany se na zdejším letišti soustřeďujeme především na preventivní opatření.


Pracovníci Stanice biologické ochrany úzce spolupracují s 226. letkou logistické podpory, která zabezpečuje pravidelné sečení travnatých ploch. Úkolem biologické ochrany je také varovat osádky před nebezpečnými výškami a prostory, kde je srážka s ptáky reálná. Plašení pomocí loveckých dravců funguje tam, kde ostatní prostředky přestávají být účinné. Různé dělobuchy, akustická děla, reproduktory s nahrávkami varovných ptačích signálů nebo sofistikované laserové automatické blikače jsou také velmi efektivní, ale během krátké doby přestávají být účinné, neboť je ptáci odhalí a již na ně příliš nereagují. K biologické ochraně se používají převážně sokolovití dravci.


Zdroj:
www.lznamest.army.cz

URL : https://www.valka.cz/225-letka-bojoveho-zabezpeceni-2013-t176217#519912Verze : 0
MOD
Vojenská hasičská jednotka

Vojenská hasičská jednotka je předurčena k zabezpečení letového provozu a požární ochrany objektů na 22. základně vrtulníkového letectva. Je zařazena do Integrovaného záchranného systému České republiky a v případě vzniku mimořádné události v civilním sektoru je na základě žádosti o výpomoc povolána Krajským operačním střediskem (KOPIS) Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina k odstraňování jejich následků.

V rámci základního výcviku prochází vojenští hasiči nástupním odborným výcvikem a po jeho ukončení absolvují další specializační kurzy, například strojnický, chemický, vyprošťovací aj.

Práce vojenského hasiče na letecké základně je především zaměřena na likvidaci požáru letecké techniky při nouzovém přistání nebo letecké nehodě, vyproštění osádky a cestujících z havarovaného letounu a na jinou manipulaci s leteckou technikou tak, aby byla zajištěna bezpečnost letového provozu.

Struktura:
velitel jednotky
technik jednotky
hasiči ve čtyřsměnném provozu (A, B, C, D) - dvanáctihodinový provoz

Technické prostředky:
KHA MB Actros 3354 A 45 6x6
RZA MB Atego 1328 AF 4x4
T-815 CAS 32
UAZ
LIAZ CAS 25
automobilní jeřáb vyprošťovací T-815 AV-14
automobilní jeřáb T-815 AD-20T
montážní plošina T-815 MP27

Zdroj:
www.lznamest.army.cz
URL : https://www.valka.cz/225-letka-bojoveho-zabezpeceni-2013-t176217#519913Verze : 0
MOD

Rota předsunutých leteckých návodčích


Rota předsunutých leteckých návodčích, anglicky Forward Air Controllers (FAC), existuje již od roku 2001. Je perspektivní jednotkou, která je určena pro přípravu a výcvik skupin navedení taktického letectva – TACP (Tactical Air Control Party). Konečným produktem výcviku je letecký návodčí, který je schopen plně spolupracovat s bojujícími pozemními jednotkami a efektivně vést přímou palebnou podporu s využitím taktických letadel. Každý člen TACP je připravován na nasazení s různými typy vojsk a především ve schopnosti pracovat v anglicky mluvícím prostředí. Školení a výcvik probíhá v úzké spolupráci s dalšími armádami NATO, intenzivní odbornou pomoc a podporu k získání potřebných kvalifikací poskytuje Velká Británie a Spojené státy americké. Úkolem leteckého návodčího je vyžádání, koordinace a navedení bojového letounu nebo vrtulníku na pozemní cíl a vyhodnocení účinků zteče. Významně se podílí na ochraně vlastních sil i přiděleného letounu. Asistuje při plánování úkolů, je schopen plnit úkoly pozorování a sběru informací na bojišti, navedení dělostřelectva a spolupráce s bezpilotními prostředky. Mimo vlastní výcvik se jednotka podílí na přípravě úkolových uskupení AČR a aktivně spolupracuje s dalšími jednotkami vzdušných a pozemních sil AČR.


Zdroj:
www.lznamest.army.cz

URL : https://www.valka.cz/225-letka-bojoveho-zabezpeceni-2013-t176217#519915Verze : 0
MOD