Alvinczy von Borberek, Joseph

     
Příjmení:
Surname:
Alvinczy von Borberek Alvinczy von Borberek
Jméno:
Given Name:
Joseph Joseph
Jméno v originále:
Original Name:
Joseph Alvinczy von Borberek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
polní maršál Field Marshal
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
svobodný pán Baron
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.02.1735 Vinţu de Jos
01.02.1735 Vinţu de Jos
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
25.11.1810 Budapešť
25.11.1810 Budapest
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- -
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
mdz10.bib-bvb.de
WURZBACH, C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band I. Wien 1856–1891
URL : https://www.valka.cz/Alvinczy-von-Borberek-Joseph-t17620#369945 Verze : 0
Polní maršál Joseph Alvinczy svobodný pán von Borberek* 1. února 1735 Vinţu de Jos, Sedmihradsko–25. září 1810 BudaJoseph Alvinczy[1] svobodný pán von Borberek,[2] polní maršál a nositel velkokříže Řádu Marie Terezie. Původem etnický Maďar se narodil v Sedmihradsku (nyní součást Rumunska) v místě dnes zvaném Vinţu de Jos.[3] Do armády vstoupil v 15-ti letech. Bojoval v sedmileté válce jako setník granátníků, účastnil se bitvy u Torgau a dobytí Svídnice. U Torgau a Teplic utrpěl vážná zranění. Později se stal plukovníkem pěšího pluku č. 19 a v roce 1786 i jeho majitelem. Po válce se stal důstojníkem v Lacyho nově budovaném štábním sboru. Bojoval také ve válce o dědictví bavorské, kde v čele svého pluku zajal při přepadu Habelschwerdtu prince von Hessen-Philippsthal. Vysloužil si za to povýšení do hodnosti generálmajora a rytířský kříž Vojenského řádu Marie Terezie (MTO). Působil jako vojenský vychovatel budoucího císaře Františka a vyučoval jej zejména taktice. V tureckých válkách velel pod Laudonem divizi. V roce 1790 vedl útok na Lutych, ovládaný nizozemskými vzbouřenci. Během revolučních válek v letech 1793–1794 sloužil v rakouském Nizozemí. Účastnil se bitvy u Neerwindenu, za což mu byl udělen komandérský kříž MTO. Dne 21. května 1794 získal hodnost polního zbrojmistra. Za účast v bitvě u Charleroi získal velkokříž téhož řádu, byl rovněž u Fleurus. V roce 1795 velel císařsko-královské armádě na Horním Rýně a po skončení tohoto tažení se vrátil do Vídně, aby se stal členem Dvorské válečné rady. Na konci roku 1796 převzal velení nad ustupující armádou v Tyrolsku, zorganizoval zde domobranu a ve dnech 15.–17. listopadu se neúspěšně střetnul s Bonapartem u Arcole. Velel rovněž v bitvě u Rivoli 14. ledna 1797. Navzdory těmto porážkám a odvolání byl téhož roku jmenován vojenským místodržitelem v Uhrách a jeho místo zaujal arcivévoda Karel. V roce 1808 byl povýšen do hodnosti polního maršála a od císaře dostal darem panství v Banátu. Zemřel v Budě 25. září 1810 jako poslední příslušník svého rodu.


Literatura:
1. OTTOVA encyklopedie obecných vědomostí na CD-ROM, klíčové heslo ‚Alvinczy, Josef‘.
2. RITTERSBERG, J. Ritter von, Biographien der ausgezeichnetsten verstorbenen und lebenden Feldherrn der k. k. Österreichischen Armée, aus der Epoche der Feldzüge 1788–1821 nebst Abbildungen. 1829, s. 55–66.
3. WURZBACH, C. von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band I. Wien 1856–1891, s. 22.


Poznámky:
[1] V literatuře se vyskytuje řada variant transkripce maršálova příjmení – např. Alvinczi, Allvintzy, Alvincy. Nejčastěji je však používána výše užitá verze Alvinczy.
[2] Dnešní rumunské jméno této lokality zní Vurpăr (maď. Borberek; něm. Burgberg bei Mühlbach), nedaleko města Sebeş (něm. Mühlbach). V literatuře se lze setkat i s variantami Barberek a Berberek.
[3] Vinţu de Jos (maď. Alvincz, něm. Unter-Winz), obec v rumunské provincii Alba, JZ nedaleko správního střediska Alba Iulia.
URL : https://www.valka.cz/Alvinczy-von-Borberek-Joseph-t17620#64672 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více