Main Menu
User Menu

Rosomak SA [2014- ]

     
Název:
Name:
ROSOMAK, a. s.
Originální název:
Original Name:
ROSOMAK Spółka Akcyjna
Historie názvů:
History of Names:
22.05.1952-21.01.1957 Wojskowe Zakłady Naprawy Sprzętu Pancernego
DD.01.1957-DD.05.2005 Wojskowe Zakłady Mechaniczne
DD.05.2005-26.08.2014 Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA
26.08.2014-DD.MM.RRRR Rosomak SA
Obory výroby:
Production Subjects:
pozemní technika
Sídlo hlavního závodu:
Headquarters:
22.05.1952-DD.MM.RRRR Siemianowice Śląskie /
Názvy a sídla poboček:
Subsidiary Name and Location:
-
Vznik:
Founded:
DD.MM.1952
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Produkty:
Products:
DD.MM.2003-DD.MM.2019 KTO Rosomak
Poznámka:
Note:
1952 vznik rozšířením z vojenských opraven obrněných vozidel (Jednostka Wojskowa nr 5045), v prostorách předválečných strojíren Zieleniewski i Fitzner-Gamper SA
2005 přeměna v akciovou společnost
Zdroje:
Sources:
https://wzms.pl/pl/strony/czesc-1/
https://wzms.pl/en/aktualnosci/change-company-name/
URL : https://www.valka.cz/Rosomak-SA-2014-t176059#519471Verze : 0
MOD