Main Menu
User Menu

RUS - S-125-2M Pečora-2M

C-125-2M Печора-2М

     
Název:
Name:
Pečora 2M
Originální název:
Original Name:
Печора-2М
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový komplex středního dosahu
Výrobce:
Producer:
OAO Oboroniteľnyje systemy, Moskva
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.2005-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.RRRR
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
5V27D
5V27DE
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
5P73-2M
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
UNK-2M
UNV-2M
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
PR-14-2M
Výcvikové prostředky:
Training Means:
?
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kol: Vooruženije PVO a RES Rossii; Moskva 2011; ISBN 978-5-904540-06-7
amp.en.google-info.org
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-125-2M-Pecora-2M-t175924#519171Verze : 0
MOD

Pečora 2MModernizácia protilietadlových raketových komplexov S-125 Pečora (exportné označenie PLRK S-125 Něva) používaných na PVO dôležitých vojenských a administratívnych objektov pred údermi lietadiel, vrtuľníkov a rakiet s plochou dráhou letu.
Modernizácia tohto systému, vyrábaného už od roku 1960 umožňuje celkové zlepšenie parametrov potrebných pre boj so súčasnými prostriedkami vzdušného napadnutia, najmä vyššiu odolnosť proti rušeniu a zväčšenie priestoru odpálenia rakety. Modernizácia zároveň zvyšuje pravdepodobnosť prežitia kľúčových prvkov systému v boji - najmä skrátením času rozvinutia a zvinutia komplexu (k čomu slúži aj obmedzenie potrebných káblových prepojení medzi jednotlivými prvkami) a vzdialením riadiaceho prvku (kabína UNK-2M) a palebných prvkov (5P73-2M) od stredu palebného postavenia (kabína UNV-2M s anténnym systémom).

Súčasťou modernizovanmého systému je aj vylepšený systém rádioelektronickej ochrany KRTZ-125-2M. Komplex umožňuje použitie protilietadlových rakiet 5V27D a 5V27DE.

Jednotlivé prvky (použité podvozky sa môžu líšiť v závislosti na želaní zákazníka):UNK-2M - riadiaca kabína je umiestnená v kontajneri na podvozku nákladného automobilu MZKT-8022 (4x4) a využíva v plnej miere digitálne spracovanie signálov. V rámci modernizácie sú nahradené všetky systémy a prvky. Prenos informácii medzi anténnou jednotkou a riadiacou kabínou je tiež digitálny prostredníctvom optického kábla a dvojicou rádiových datalinkov. V kontajneri (ktorý je vybavený štandardizovanými úchytmi ISO, čo umožňuje jeho prepravu ľubovoľným nosičom kontajnerov ISO) sú pracoviská pre štvorčlennú obsluhu - veliteľa, operátora odpálenia a 2 operátorov navedenia rakiet. Súčasťou kontajneru je okrem iného aj systém výmeny údajov, systém ukladania informácií, družicová navigácia MRK-11P a trenažér. Súčasťou je aj vlastný zdroj elektrickej energie a systém kontroly funkčnosti.


UNV-2M - zo stanice navedenia rakiet boli odstránené prijímacie zariadenie UV-40M a optický zameriavač 9Š38, celkom bolo modernizovaných 90% pôvodných systémov. V maximálnej miere sú inštalované prvky využívajúce digitálne spracovanie signálu, vrátane prijímača, systémov ochrany pred rušením, selekcie pohybujúcich sa cieľov, systémov výpočtu riadicich signálov, synchronizátora, imitátora cieľov a rakiet. pre zistenie polohy je využitá družicová navigácia MRK-11V. Pre komunikáciu s odpaľovacími zariadeniami je použité káblové a rádiové spojenie. Na zistenie cieľa v otickom mode je inštalovaný nový elektrooptický dvojkanálový systém UV-38 (optický a infračervený kanál). Systém, vrátane antén je umiestnneý na podvozku nákladného automobilu MZKT-80211 (6x6) a má vlastný zdroj elektrickej energie. Rozvinutie a zvinutie antény je zabezpečené hydraulicky.

5P73-2M - odpaľovacie zariadenie pre 2 rakety je umiestnené na podvozku nákladného automobilu MZKT-8021, pričom súčasťou vozidla je aj generátor elektrickej energie potrebný pre činnosť v palebnom postavení a kontrolný systém na preverovanie technického stavu nabitých rakiet. Odpaľovacie zariadenie okrem odpálenia rakiet umožňuje aj ich prepravu, čím je minimalizovaný čas potrebný na zaujatie a opustenie palebného postavenia. Každé vozidlo je vybavené navigačným systémom (vrátane satelitného) a pre svoju činnosť nepožaduje špeciálnu ženijnú úpravu terénu. Elektronické prvky odpaľovacieho zariadenia bolo modernizované z 95%.

5V27D - modernizovaný prvý stupeň rakety, čím je dosiahnuté predĺženie doletu na 32 km a stredná rýchlosť rakety v priestore zničenia cieľa bola zvýšená vďaka novému palivu o 100 m/s.

PR-14-2M - nabíjací prepravník využíva podvozok nákladného automobilu UraL-4320, na ktorom sú prepravované 2 rakety. Nabíjací prepravník umožňuje vlastnými silami realizovať nabitie/vybitie odpaľovacieho zariadenia 5P73-2M.


Základné charaktristiky:


Diaľka zistenia cieľa:
- max. 100 km pre cieľ s efektívnou odrazovou plochou 2 m2 bez rušenia
- 50 km pre cieľ s efektívnou odrazovou plochou 0,15 m2 bez rušenia
- 40 km pri aktívnom rušení s výkonom max. 2000 W/MHz z lietadla-rušiča vo vzdialenosti 100 km
Max. dosah s raketou 5V27D:
- vo výške 500 m - 20 km
- vo výške 5000-20000 m - 28 km
Max. dosah s raketou 5V27DE:
- vo výške 500 m - 22 km
- vo výške 5000-20000 m - 32 km
Výškový dosah:
- 200-20000 m
Počet odpaľovacích zariadení:
- max 8
- alebo pri použitií viacerých staníc navedenia rakiet UNV-2M - 4 odp. zariadenia na jedno UNV

Zdroj: Kol: Vooruženije PVO a RES Rossii; Moskva 2011; ISBN 978-5-904540-06-7
URL : https://www.valka.cz/RUS-S-125-2M-Pecora-2M-t175924#519170Verze : 2
MOD
Jedným zo štátov, ktoré do svojej výzbroje zaviedli PLRK Pečora 2M je aj Venezuela. Celkom objednala 11 oddielov, ktorých dodávky sa začali v júni 2011.
Dňa 04.02.2012 bol PLRK predstavený na vojenskej priehliadke v Caracase. Na snímkach je samohybné odpaľovacie zariadenie 5P73-2M (5П73-2М) na podvozku MZKT-8021 (МЗКТ-8021) a transportno-nabíjací prepravník PR-14-2M (ПР-14-2М).


Zdroj: http://bmpd.livejournal.com/150091.html

RUS - S-125-2M Pečora-2M - 5P23-2M

5P23-2M

Web autora : www.fav-club.com

RUS - S-125-2M Pečora-2M - 5P23-2M

5P23-2M

Web autora : www.fav-club.com

RUS - S-125-2M Pečora-2M - PR-14-2M

PR-14-2M

Web autora : www.fav-club.com

RUS - S-125-2M Pečora-2M - PR-14-2M

PR-14-2M

Web autora : www.fav-club.com

URL : https://www.valka.cz/RUS-S-125-2M-Pecora-2M-t175924#527876Verze : 0
MOD