Main Menu
User Menu

Kirkwall, Stanice Královských vzdušných sil Grimsetter [1940-1943]

Royal Air Force Station Grimsetter / RAF Grimsetter

     
Název:
Name:
Stanice Královských vzdušných sil Grimsetter
Originální název:
Original Name:
Royal Air Force Station Grimsetter
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.1940-24.04.1943 Royal Air Force Station Grimsetter
24.04.1943-31.06.1945 RNAS Kirkwall / HMS Robin
31.06.1945-DD.MM.1948 Royal Air Force Station Kirkwall?
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR Kirkwall Airport
Obec:
Municipality:
Kirkwall
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
58°57'29.00"N 02°54'02.00"W
Vznik:
Established:
DD.MM.1940
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1943
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kirkwall_Airport
www.secretscotland.org.uk
https://www.hial.co.uk/kirkwall-airport/about-us/
www.abct.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Kirkwall-Stanice-Kralovskych-vzdusnych-sil-Grimsetter-1940-1943-t175846#519034Verze : 0
MOD