Marobud

Maroboduus
     
Příjmení:
Surname:
- -
Jméno:
Given Name:
Marobud Maroboduus
Jméno v originále:
Original Name:
Marobud
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
- -
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
král King
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.37
DD.MM.37
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
markomanský král King of the Marcomanni
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Marobud
URL : https://www.valka.cz/Marobud-t175842#519028 Verze : 0
Marobud pocházel z urozeného markomanského rodu. A tak, v souladu s dobovou praxí, strávil své dětství jako rukojmí v Římě. Zde se mu dostalo příslušného vzdělání a pochytil římskou kulturu. Přesné datum jeho návratu ke svému kmeni neznáme, nicméně bylo to někdy před rokem 9 př. n. l. Marobud se po příchodu zpět stal jejich králem.

Markomané tehdy sídlili ve středním Německu, které ale v letech 9-7 př. n. l. opustili kvůli tlaku římských legií. Za své nové sídlo si zvolili českou kotlinu. Osídlili střední Čechy, Poohří, východní a jižní Čechy. Minimálně zčásti se museli potkat s Kelty a nějakou dobu s nimi žít, neboť došlo k převzetí zeměpisných jmen.

Marobud podporoval obchod se sousedními římskými provinciemi. Ze získaných prostředků budoval velkou armádu, s níž si pak podmanil řadu okolních kmenů, včetně na Moravě usazených Kvádů. V době největšího rozmachu bylo Markomanům podřízeno území až na dolním Labi a dolní Visle. Jednalo se o tedy o poměrně rozsáhlou říši, což vyvolávalo obavy v římské říši, ačkoliv Marobud se snažil o neutrální politiku vůči svému jižnímu sousedovi.

Římané roku 6. n. l. uskutečnili preventivní vojenskou výravu, která se skládala ze dvou velkých proudů. Jeden směřoval z Carnunta (a vedl ho pozdější císař Tiberius) a druhý z Mogontiaca. Tedy z oblasti dnešní Vídně a Mohuče. Výprava se nejspíše blížila úspěšnému konci, jenže v Panonii vypuklo povstání, které si vyžádalo nasazení jednotek, které se dosud podílely na výpravě proti Marobudovi. Ten nyní měl velkou příležitost k protiútoku, avšak rozhodl se pokračovat ve své mírové politice a s Římany uzavřel smlouvu, která mu zajistila klid.

To se vyplatilo i Římu, neboť Marobud se v roce 9 n. l. odmítl připojit k povstání, které vedl cheruský Arminius. I tak ale utrpěli Římané těžké ztráty. Naopak Arminiova moc rostla. Ten si také postupně podroboval kmeny, které dosud respektovaly Marobudovu moc. I v Marobudově okolí se množily hlasy, které požadovaly lepší vztahy s Arminiem a boj proti Římanům. Marobud se ale držel své linie. V roce 17 došlo k vojenskému střetu s Arminiem a v následujícím roce byl Marobud svržen Katvaldou. Uchýlil se pak do římského exilu a zbytek života strávil v internaci v Ravenně.
Zdroje:
Droberjar, Eduard: Příběh o Marobudovi a jeho říši, Nakladatelství Set Out Roman Míšek, Praha, 2000
Bláhová, Marie - Frolík, Jan - Profantová Naďa: Velké dějiny zemí Koruny české I., Paseka, Praha - Litomyšl, 1999

Marobud - Tažení Tiberia a Saturnina proti Marobudovi v roce 6 n. l.
Cristiano64, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2560004

Tažení Tiberia a Saturnina proti Marobudovi v roce 6 n. l.
Cristiano64, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Marobud - Marobud

Marobud
Marobud - Rozsah Marobudovy říše
Dobiáš, Josef. Dějiny československého území před vystoupením Slovanů. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd, 1964.

Rozsah Marobudovy říše
Dobiáš, Josef. Dějiny československého území před vystoupením Slovanů. Praha, Nakladatelství Československé akademie věd, 1964.

URL : https://www.valka.cz/Marobud-t175842#519031 Verze : 4
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více