Main Menu
User Menu

641. intendanční park typ II [1939-1939]

641 Park Intendentury typ II/641st Supply Park Unit Type II

     
Název:
Name:
641. intendanční park typ II
Originální název:
Original Name:
641 Park Intendentury typ II 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.08.1939-DD.09.1939 Kresová jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
28.08.1939-30(?).08.1939 Brody/? /
30(?).08.1939-02(03?).09.1939 Brody-Rovno-Kovel / -Brest nad Bugem / -Varšava-Kutno-Szadek/přesun po železnici /
02(03?).09.1939-DD.09.1939 prostor Szadek-???-???/přesun /

Velitel:
Commander:
28.08.1939-DD.09.1939 ???, ???
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

28.08.1939-DD.09.1939 Hospodářsko-administrační družstvo Intendančního parku typ II č. 641 3)
28.08.1939-DD.09.1939 Exploatačně-rozdělovací četa Intendančního parku typ II č. 641 3)
28.08.1939-DD.09.1939 Chlév a jatka Intendančního parku typ II č. 641 3)
28.08.1939-DD.09.1939 Trén převozu masa Intendančního parku typ II č. 641 3)
28.08.1939-DD.09.1939 Trén převozu PHM Intendančního parku typ II č. 641 3)
28.08.1939-DD.09.1939 Polní družstevní kantýna (družstevní velkoobchod) Intendančního parku typ II č. 6413)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek jeho název zněl Intendanční park typ II č. 641 (park intendentury typ II nr 641). V polské historiografii však uváděna jako zde.
2) Činnost ani zánik parku nejsou v polské historiografii uvedeny. V sestavě reorganizované Kresové jezdecké brigády ani v sestavě Jezdecké skupiny "Chełm" není uvedena.
3) O činnosti a zániku jednotky nejsou v polské historiografii uvedeny žádné údaje.
Zdroje:
Sources:
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Nawrocki, Antoni: Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936-1939, Agencja Wydawnicza ULMAK, Pruszków 2002
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010

URL : https://www.valka.cz/641-intendancni-park-typ-II-1939-1939-t175455#518431Verze : 0
MOD