Main Menu
User Menu
Reklama

Filip

Philip

Philipp der Streitbare, Pfalzgraf und Herzog von Pfalz-Neuburg

     
Příjmení:
Surname:
z Falce-Neuburku
Jméno:
Given Name:
Filip
Jméno v originále:
Original Name:
Philipp von Pfalz-Neuburg
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
-
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
falckrabě
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.11.1503 Heidelberg
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
04.07.1548 Heidelberg
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
-
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
de.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Filip-t175444#518411Verze : 0
MOD
Falckrabě Filip byl synem falckraběte Ruprechta a jeho manželky Alžběty, rozené bavorsko-landshutské. Byl mladším bratrem Ottheinricha, který se později stal falckým kurfiřtem.


V mládí studoval ve Freiburgu im Breisgau a Padově. Považoval to za jeden z možných způsobů, jak se následně finančně zajistit. Zkoušel to i přes sňatek, avšak i přes svůj hezký vzhled opakovaně neuspěl. Zkusil své štěstí i u kurie, ale ani zde neuspěl. Zaměřil se tedy i na možnost vstoupit do císařských služeb. V červnu 1522 byl v devatenácti letech prohlášen za plnoletého, takže mohl spolu s bratrem Ottheinrichem převzít vládu v nově vytvořeném falcko-neuburském vévodství, kterou dosud vykonával jejich strýc falcký kurfiřt Fridrich II. jako poručník. Nicméně již v následujícím roce se Filip spoluvlády vzdal, neboť mezi bratry panovaly příliš rozdílné názory. Filip se tak vrátil opět k myšlence služby u císaře. V roce 1524 skončil v družině arcivévody Ferdinanda. Když Turci v roce 1529 poprvé oblehli Vídeň, velel Filip dvěma plukům. Těm se podařilo zahnat Osmany poté, co pomocí miny prorazily díru v opevnění.


Za své vojenské zásluhy obdržel rytíře Řádu zlatého rouna. Když vévoda Ulrich přišel z finančních důvodů o vládu ve Württembersku, jmenoval císař místodržitelem právě Filipa. V roce 1534 velel rakouským jednotkám v boji proti hesenskému lanckraběti Filipovi, který chtěl dosáhnout Ulrichova návratu. Falckrabě Filip byl v 12. května 1534 raněn u Nordheimu a jeho vojsko přešlo pod Dietricha von Speth, který ho vedl v bitvě u Laufenu, který habsburská strana prohrála a Ulrich se vrátil.


V roce 1535 donutil Filip Ottheinricha k rozdělení držav a usídlil se na hradě Burglengenfeldu v Horní Falci. Pro svůj rozmařilý způsob života se ale rychle zadlužil a území opět předal svému stašímu bratrovi. Ani ten ale nežil o moc skromnějším životem, takže brzy již nebylo kde brát finanční prostředky. Vypomoci měly zemské stavy, jenže ty se ale chopily současně moci a oba bratři museli utéci ke svému strýci do Heidelberku. Ottheinrich nakonec bezdětného Fridricha II. nahradil, zatímco Filip zemřel již v roce 1548 jako chudý a těžce nemocný muž.


Zdroj:
de.wikipedia.org

Filip - Filip falcký hrabě rýnský
Na tomto mladistvém portrétu má na sobě kožešinový obojek (sobolí, kuní?) s tlapami ponechanými v kožešině.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15493417

Filip falcký hrabě rýnský
Na tomto mladistvém portrétu má na sobě kožešinový obojek (sobolí, kuní?) s tlapami ponechanými v kožešině.
commons.wikimedia.org

Filip - Portrét falckraběte Filipa, 1533
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24788786

Portrét falckraběte Filipa, 1533
commons.wikimedia.org

Filip - Filip Falcko-Neuburský, 1527
Sailko, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15866749

Filip Falcko-Neuburský, 1527
Sailko, CC BY-SA 3.0, commons.wikimedia.org

Filip - Erb Filipa a jeho bratra Ottheinricha
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22861787

Erb Filipa a jeho bratra Ottheinricha
commons.wikimedia.org

URL : https://www.valka.cz/Filip-t175444#518443Verze : 2
MOD