Main Menu
User Menu

353. intendanční park typ II [1939-1939]

353 Park Intendentury typ II/353rd Supply Park Unit Type II

     
Název:
Name:
353. intendanční park typ II
Originální název:
Original Name:
353 Park Intendentury typ II 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Podleská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Białystok/Bacieczki /
DD.08.1939-28.08.1939 Białystok/Bacieczki-prostor jižně Siemien(?)/přesun /
DD.08.1939-DD.09.1939 ???/??? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Białobrzeski, Kazimierz Teobald (kapitan intendentury) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-DD.09.1939 Hospodářsko-administrační družstvo Intendančního parku typ II č. 353 4)
24.08.1939-DD.09.1939 Exploatačně-rozdělovací četa Intendančního parku typ II č. 353 4)
24.08.1939-DD.09.1939 Chlév a jatka Intendančního parku typ II č. 353 4)
24.08.1939-DD.09.1939 Trén převozu masa Intendančního parku typ II č. 353 4)
24.08.1939-DD.09.1939 Trén převozu PHM Intendančního parku typ II č. 353 4)
24.08.1939-DD.09.1939 Polní družstevní kantýna (družstevní velkoobchod) Intendančního parku typ II č. 353 4)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek jeho název zněl Intendanční park typ II č. 353 (park intendentury typ II nr 353). V polské historiografii však uváděna jako zde.
2) Činnost ani zánik parku nejsou v polské historiografii uvedeny.
3) Do mobilizace byl důstojníkem Velitelství intendance Sborové oblasti I Varšava. První internetový zdroj uvádí, že DD.09.1939 padl. Druhý internetový zdroj uvádí, že bojoval ve Varšavském povstání, po jeho porážce byl v německém zajetí a zemřel 01.04.1977 ve Varšavě.
4) O činnosti a zániku jednotky nejsou v polské historiografii uvedeny žádné údaje.
Zdroje:
Sources:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
www.1944.pl
Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Ordre de Bataille Podlaskiej Bygady Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.17/a/1
Nawrocki, Antoni: Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936-1939, Agencja Wydawnicza ULMAK, Pruszków 2002
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010

URL : https://www.valka.cz/353-intendancni-park-typ-II-1939-1939-t175438#518394Verze : 0
MOD