Main Menu
User Menu

241. intendanční park typ II [1939-1939]

241 Park Intendentury typ II/241st Supply Park Unit Type II

     
Název:
Name:
241. intendanční park typ II
Originální název:
Original Name:
241 Park Intendentury typ II 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
14.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
14.08.1939-DD.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
14.08.1939-DD.08.1939 Luck/? /
DD.08.1939-DD.08.1939 Luck -??? / -???-Radomsko/přesun po železnici /
DD.08.1939-DD.08.1939 Radomsko-Wola Wiewiecka/přesun /
DD.08.1939-DD.08.1939 Wola Wiewiecka/? /
DD.08.1939-DD.09.1939 ???/? /

Velitel:
Commander:
14.08.1939-DD.09.1939 Bazylewski, Ryszard Maria Krystian (rotmistrz kawalerii w stanie spoczynku - setník jezdectva ve výslužbě) 3)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

14.08.1939-DD.09.1939 Hospodářsko-administrační družstvo Intendančního parku typ II č. 241 4)
14.08.1939-DD.09.1939 Exploatačně-rozdělovací četa Intendančního parku typ II č. 241 4)
14.08.1939-DD.09.1939 Chlév a jatka Intendančního parku typ II č. 241 4)
14.08.1939-DD.09.1939 Trén převozu masa Intendančního parku typ II č. 241 4)
14.08.1939-DD.09.1939 Trén převozu PHM Intendančního parku typ II č. 241 4)
14.08.1939-DD.09.1939 Polní družstevní kantýna (družstevní velkoobchod) Intendančního parku typ II č. 241 4)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek jeho název zněl Intendanční park typ II č. 241 (park intendentury typ II nr 241). V polské historiografii však uváděna jako zde.
2) Činnost ani zánik parku nejsou v polské historiografii uvedeny.
3) (06.08.1885-DD.MM.1940). Byl zároveň dopravním důstojníkem brigády. Głowacki jej uvádí v sestavě brigády při závěrečných bojích pouze jako dopravního důstojníka. Po ukončení bojů padl DD.09.1939 do sovětského zajetí. DD.04.1940 byl v Charkově zavražděn příslušníky NKVD. 05.10.2007 byl in memoriam povýšen do hodnosti majora.
4) O činnosti a zániku jednotky nejsou v polské historiografii uvedeny žádné údaje.
Zdroje:
Sources:
nekropole.info
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna "Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Nawrocki, Antoni: Zabezpieczenie logistyczne wojsk lądowych Sił Zbrojnych II RP w latach 1936-1939, Agencja Wydawnicza ULMAK, Pruszków 2002
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Najlepsza broń. Plan mobilizacyjny "W" i jego ewolucja, Oficyna Wydawnicza "Adiutor", Warszawa 2010
URL : https://www.valka.cz/241-intendancni-park-typ-II-1939-1939-t175301#518191Verze : 1
MOD