Main Menu
User Menu

91. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ „B“ [1939-1939]

91 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ „B“/91st Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type „B“

     
Název:
Name:
91. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „B“
Originální název:
Original Name:
91 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ „B“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Pomořanská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Toruň/kasárny 8. oddílu protiletadlového dělostřelectva /
DD.08.1939-DD.08.1939 Toruň-prostor Czersk/přesun /
DD.08.1939-DD.09.1939 ???/??? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Papaj, Augustyn (podporucznik artylerii) 3)
24.08.1939-DD.09.1939 Degórski, Ryszard Leon (porucznik artylerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-DD.09.1939 I. palebná četa 91. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „B“ 5)
24.08.1939-DD.09.1939 II. palebná četa 91. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu „B“ 5)
24.08.1939-DD.09.1939 Hospodářská četa 91. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu „B“ 5)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „B“ č. 91 ( bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typ „B“ nr 91). V polské historiografii však uváděna jako zde.
2) Činnost ani zánik baterie nejsou v uvedených zdrojích uvedeny. Pravděpodobně byla zničena 01.09.1939-03.09.1939 s většinou Pomořanské jezdecké brigády v Pomořanském koridoru.
3) V naprosté většině zdrojů je uveden jako velitel baterie. Pouze ve zdroji Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4 na str. 470 je uveden jako rotmistr aspirant dělostřelectva (ogniomistrz podchorąży) a velitel palebné čety. Byl zajat hned první den války a v zajateckém táboře byl držen do propuštění 01.04.1945. V evidenci tábora Oflag X A jako podporučík. Zemřel 17.12.1978.
4) Ve zdroji Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4 na str. 470 je uveden jako velitel baterie. Pravděpodobně se vyhnul zajetí (není uveden v seznamu zajatých). Zapojil se do ozbrojeného odboje v řadách Zemské armády (Armia Krajowa (AK)) a bojoval jako kapitán ve Varšavském povstání. Po porážce povstání odešel z civilním obyvatelstvem. Zemřel DD.MM.1982
www.1944.pl
5) Velitel, činnost ani zánik čety nejsou v uvedených zdrojích uvedeny. Pravděpodobně byla zničena 01.09.1939-03.09.1939 s většinou Pomořanské jezdecké brigády v Pomořanském koridoru.
Zdroje:
Sources:

https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Kopczewski, Marian-Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013.
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 r. Zakończenie, Wojskowy Przegląd Historyczny 1978 Nr 2 (84), str. 212-236.

URL : https://www.valka.cz/91-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t174996#517668Verze : 0
MOD