Main Menu
User Menu

86. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „B“ [1939-1939]

86 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ „B“/86th Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type "B"

     
Název:
Name:
86. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typu „B“
Originální název:
Original Name:
86 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ „B“ 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Podolská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Lvov/kasárny 6. oddílu protiletadlového dělostřelectva na Teatyňské ulici /
25.08.1939-31.08.1939 Lvov, Baza Lotnicza nr 6 Lwów-Skniłów /
31.08.1939-01.09.1939 Lvov / -Přemysl-Krakov-Częstochowa-Koluszki-Łowicz-Kutno-Września-Nekla/přesun po železnici /
01.09.1939-02.09.1939 Nekla/prostor /
02.09.1939-03.09.1939 Poznaň/Plewiska, železniční stanice /
03.09.1939-04.09.1939 Poznaň/? /
04.09.1939-05.09.1939 Poznaň-Hnězno/noční přesun /
05.09.1939 Hnězno/prostor hřbitova / 4)
05.09.1939-06.09.1939 Hnězno-???-Kleczew/noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Kleczew/letiště /
07.09.1939-09.09.1939 Kleczew-Brdów-Przedecz-Bierzwienna-Przybyłów-Dąbie/přesun /
10.09.1939 Dąbie-Uniejów-prostor Dąbie-???/přesun s bojem 5) /
11(?).09.1939-DD.09.1939 ???-Kłodawa-Kutno-Żychlin-Luszyn-Osmolin-Sanniki-Aleksandrów(?)/přesun /
DD.09.1939-DD.09.1939 ???/??? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-16(?).09.1939 Oswald Franciszek Artur Peschel (kapitan artylerii) 6)
16(?).09.1939-DD.09.1939 ???, ???
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-15(?).09.1939 I. palebná četa 86. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu „B“ 7)
24.08.1939-10(?).09.1939 II. palebná četa 86. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu „B“ 8)
24.08.1939-DD.09.1939 Hospodářská četa 86. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu „B“ 9)
1D.09.1939-DD.09.1939 802. polostálá protiletadlová dělostřelecká četa 10)
1D.09.1939-DD.09.1939 803. polostálá protiletadlová dělostřelecká četa 11)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ "B" č. 86 (bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typ "B" nr 86). V polské historiografii však uváděna jako zde.
2) Datum zániku baterie není v uvedených zdrojích uvedeno. Podle Truszkowského se jedna z čet měla dostat večer 10.09.1939 do Wartkowic a poté až do Varšavy, kde měla být začleněna do PVO pravobřežní části Praga. Podle Peschela se po boji 10.09.1939 ve městě Uniejów měla I. četa připojit ke 25. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterii typu "A" (25. pěší divize), která se 20.09.1939 už bez výzbroje skutečně prodrala do obklíčené Varšavy. Velitel čety však padl 15.09.1939 při náletu u obce Luszyn (podle Peschela) nebo Osmolin (podle seznamu ztrát).
3) 02.09.1939-04.09.1939 byla baterie organizačně v sestavě Podolská jezdecká brigáda, ale operačně podléhala velitelství PVO města Poznaň.
08.1939-14.09.1939 byla baterie organizačně v sestavě Podolské jezdecké brigády, ale operačně podléhala pravděpodobně velitelství Jezdecké operační skupiny Skotnicki.
4) Podle Peschela baterie sestřelila 05.09.1939 jeden nepřátelský bombardovací letoun, který spadl cca 3 km od baterie a shořel. Sestřeleným strojem byl pravděpodobně Ju 87B T6+?M od 4. letky II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2, která operovala mezi 10.15-11.40 v prostoru Hnězdno-Września. Tento stroj s osádkou Lt. Bernard Hamester - pilot, Ogefr. Behnsen - radiooperatér nouzově přistál u obce Czerniejewo (cca 15 km od Hnězna). Ke zničení stroje byl vyslán roj Stuk, který poškozenou Stuku zapálil. Osádka se zachránila a vrátila ke své jednotce. Emmerling uvádí tuto 100% ztrátu bez uvedení příčiny nouzového přistání.
5) 10.09.1939 obdržel velitel baterie rozkaz k přesunu z obce Dąbie přes Uniejów do obce Wartkowice k protiletadlové ochraně nového velitelského stanoviště velitele Jezdecké operační skupiny Skotnicki. V této době byl Uniejów obsazen pouze jednou eskadronou 6. hulánského pluku, která byla vytlačena jednotkami 350. pěšího pluku (221. pěší divize). Tyto jednotky provedly na kolonu baterie palebný přepad a baterii částečně rozprášily. Byl ztracen kanón II. čety s tahačem a 2 automobily. Zbytek kolony stačil ustoupit směrem na obec Dąbie.
6) Pravděpodobně 16.09.1939 padl u obce Kiernozia do německého zajetí, ale po několika hodinách ze zajetí uprchl a přidal se ke skupině pěchoty, se kterou jako velitel čety dorazil do Varšavy. Po kapitulaci Varšavy v německém zajetí. Po osvobození byl odvelen ke 2. polskému sboru do Itálie, kde byl přidělen ke 2. pluku protiletadlového dělostřelectva. Po demobilizaci se vrátil do Polska, kde žil a pracoval ve Varšavě. Tam 01.09.1989 zemřel. 01.12.1971 byl povýšen do hodnosti majora.
7) Velitelem čety byl poručík dělostřelectva v záloze Marian Stanisław Hermansdorfer, který padl 15.09.1939 při náletu u obce Luszyn (podle Peschela) nebo Osmolin (podle seznamu ztrát). Podle Peschela se četa měla kolem 11.09.1939 připojit ke 25. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterii typu "A". Další činnost a zánik čety nejsou v uvedených zdrojích uvedeny.
https://www.bohaterowie1939.pl/...marian,8001.html
8) Velitelem čety byl podporučík dělostřelectva v záloze Zbigniew August Dzikiewicz. Od DD.MM.19RR v německém zajetí (evidován v zajateckém táboře Oflag IIA v Prenzlau). Při palebném přepadu ve městě Uniejów četa ztratila kanón s tahačem a tím ztratila svoji protiletadlovou bojeschopnost. Další činnost a zánik čety nejsou v uvedených zdrojích uvedeny.
9) Velitel, činnost ani zánik čety nejsou v uvedených zdrojích uvedeny. Četa po zařazení do sestavy baterie dvou polostálých čet pravděpodobně vyčlenila určitý počet vozidel pro jejich přepravu.
10) Četa byla zmobilizována 24.08.1939 8. protiletadlovým dělostřeleckým oddílem v Toruni pro PVO železničního uzlu Kutno a kolem 11(?).09.1939 byla rozkazem velitele Velitelství letectva Armády "Poznaň" zařazena do baterie. Činnost ani zánik čety nejsou v uvedených zdrojích uvedeny. Velitelem baterie byl poručík dělostřelectva v záloze Józef Góralski. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
11) Četa byla zmobilizována 24.08.1939 8. protiletadlovým dělostřeleckým oddílem v Toruni pro PVO železničního uzlu Kutno a kolem 11(?).09.1939 byla rozkazem velitele Velitelství letectva Armády "Poznaň" zařazena do baterie. Činnost ani zánik čety nejsou v uvedených zdrojích uvedeny. Velitelem baterie byl poručík dělostřelectva Franciszek Pitkiewicz. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
Zdroje:
Sources:
https://www.straty.pl/index.php/pl/szukaj-w-bazie
Bauer, Piotr, Polak, Bogusław: Armia "Poznań" 1939, Krajowa Agencja Wydawnicza, Poznań 1987
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. III Stukaflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2006
Peschel, Oswald: Relacja z przebiegu działań we wrześniu 1939 r., in: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 34-38
URL : https://www.valka.cz/86-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typu-B-1939-1939-t174911#517525Verze : 1
MOD