Main Menu
User Menu

5,45 mm samopal Kalašnikova sklopný zkrácený (AKS-74U)

Kalashnikov assault rifle, cal. 5,45 mm, folding, shortened (AKS-74U)

5,45-мм автомат Калашникова складной укороченный (АКС-74У)

     
Název:
Name:
5,45 mm samopal Kalašnikova sklopný zkrácený
Originální název:
Original Name:
5,45-мм автомат Калашникова складной укороченный
Kategorie:
Category:
útočná puška
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1977-DD.MM.1993 Tulská zbrojovka, Tula /
DD.MM.1979-DD.MM.1984 Výrobní sdružení Iževský strojírenský závod, Iževsk /
DD.MM.1984-25.11.1991 Výrobní sdružení Iževský strojírenský závod D. F. Ustinova, Iževsk /
25.11.1991-DD.MM.1993 Státní závod Izmaš, Iževsk
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
2,71 kg
Ráže:
Calibre:
5,45 mm
Náboj:
Cartridge:
5,45 x 39
Délka:
Length:
490 1) mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
206,5 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
30
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
700 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
735 m/s
Uživatelské státy:
User States:

Gruzie (GEO)
Kazachstán (KAZ)
Poznámka:
Note:
1) 730 mm s rozloženou ramenní opěrkou


index GRAU: 6P26
Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
https://pynop.com/aks-74u.htm
https://ohrana.ru/weapon/automatic/31011/
topwar.ru

URL : https://www.valka.cz/5-45-mm-samopal-Kalasnikova-sklopny-zkraceny-AKS-74U-t17472#642457Verze : 1
MOD

AKS-74U


Historie:
Zkrácený automat AKS-74U (Автомат Калашникова со складывающымся прикладом образца 1974 года укороченный - Avtomat Kalašnikova so skladyvajuščimsja prikladom obrazca 1974 goda ukoročennyj), zavedený v roce 1979, vznikl na základě automatu AKS-74 pro použití u speciálních jednotek, pro výsadkáře či osádky obrněných vozidel.

Od AK-74 přebírá nezměněné pouzdro závěru, závěr, bicí a spoušťový mechanismus a sklopnou rámovou ramenní opěrku. Hlaveň byla zkrácena o 205 mm a na jejím ústí je našroubován tlumič výšlehu válcového tvaru s trychtýřovým vyústěním. Hledí je stavitelné do dvou poloh, pro střelbu na 100-200 metrů a 400-500 metrů. Víko pouzdra závěru není odnímatelné, ale odklápí se dopředu nahoru. Díky kratší hlavni poklesla úsťová rychlost a vzrostla kadence. Na zbraň nelze nasadit bodák.

Konstrukce:
Zkrácený automat AKS-74U je plně automatická zbraň s uzamčeným závěrem a pohonem automatiky pomocí odběru spálených plynů z hlavně a jejich tlaku na píst. Závěr je uzamykán prostřednictvím otočného závorníku, jehož ozuby zapadají do vybrání, vyfrézovaných v uzamykací vložce, která je nýty upevněna v pouzdře závěru. Bicí ústrojí je kohoutkové s automatickou spouští a zpožďovačem. Pouzdro závěru je vylisováno z ocelového plechu a shora ho kryje odklopné lisované víko se zpevňovacími prolisy.

Vývrt za tepla kované hlavně je tvrdě chromován. Na hlavni je nalisován plynový nástavec, sloužící zároveň jako nosič mušky. Na ústí je našroubován válcový tlumič výšlehu s trychtýřovým vyústěním.

Předpažbí je vyrobeno z laminovaného dřeva nebo plastu, plněného dřevěnými vlákny, pažbička je plastová. Rámová ramenní opěrka je svařena z ocelových U profilů a sklápí se doleva.

Mířidla jsou otevřená. Klapkové hledí je výškově stavitelné do dvou poloh. Muška je výškově stavitelná pomocí šroubováku. Mířidla jsou opatřena tritiovými tečkami pod zářezem na hledí a na mušce.

Zásobník je odnímatelný segmentový, odlévaný z oranžovo-hnědého plastu, s ocelovým dnem a vývodkami, a má kapacitu 30 nábojů. Ke zbrani lze použít i zásobník z AK-74M, vstřikovaný z černého plastu.

Technické údaje:
Typ – AKS-74U
Ráže – 5,45 mm
Náboj – 5,45 mm vz.74 (5,45x39)
Celková délka – 730/490 mm
Délka hlavně – 210 mm
Hmotnost prázdné zbraně – 2,71 kg
Hmotnost nabité zbraně – 3,0 kg
Kadence – 760-840 ran/min
Úsťová rychlost – 735 m/s
Počet drážek – 4
Stoupání drážek – 196 mm doprava
Délka záměrné – 235 mm
Kapacita zásobníku – 30 nábojů

Pozn.: Technické údaje se v jednotlivých pramenech odlišují, nehledě na odlišnosti jednotlivých variant zbraně. Proto jsou zde uvedeny údaje platné pro základní modely. V případě, že se údaje v literatuře rozcházely, přiklonil jsem se buď k údajům převažujícím nebo k současným ruským údajům.

Výroba:
Automat AKS-74U vyrábí zbrojovka v Iževsku (dnes firma Ižmaš) od roku 1979.

Značení:
Automaty AKS-74U jsou značeny na levé straně pouzdra závěru značkou iževské zbrojovky (trojúhelník s šípem), rokem výroby a výrobním číslem. Výrobní číslo se opakuje i vzadu a víku pouzdra závěru a na pravé straně nosiče závorníku.

Polohy pojistky jsou označeny vyraženými písmeny AB (dávkami) a (jednotlivými ranami).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9A74
https://rg.ru/2014/11/09/kalashnikov-site.html
URL : https://www.valka.cz/5-45-mm-samopal-Kalasnikova-sklopny-zkraceny-AKS-74U-t17472#63968Verze : 1
MOD
www.rektor.ru

URL : https://www.valka.cz/5-45-mm-samopal-Kalasnikova-sklopny-zkraceny-AKS-74U-t17472#642462Verze : 1
MOD
www.ak-info.ru

URL : https://www.valka.cz/5-45-mm-samopal-Kalasnikova-sklopny-zkraceny-AKS-74U-t17472#658852Verze : 0
MOD