Main Menu
User Menu

20. hulánský pluk [1939-1939]

20 Pułk Ułanów imienia Króla Jana III Sobieskiego/20th Uhlans Regiment

     
Název:
Name:
20. hulánský pluk
Originální název:
Original Name:
20 Pułk Ułanów imienia Króla Jana III Sobieskiego
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
20. hulánský pluk
Datum zániku:
Disbanded:
11.09.1939 1)
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.08.1939-11.09.1939 Kresová jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
28.08.1939-29.08.1939 Řešov/kasárny Pilsudského /
29.09.1939-02.09.1939 Řešov / -Lvov-Brody-Rovno-Kovel / -Brest nad Bugem / -Varšava-Kutno-Karsznice/přesun po železnici /
02.09.1939-03.09.1939 Karsznice-Rossoszyca-prostor Sikucin/Jamno/přesun /
03.09.1939 Sikucin/Jamno/prostor /
04.09.1939 prostor Rossoszyca-jihozápadně Warta-prostor Glinno/přesun s bojem /
05.09.1939 prostor Glinno/Brzeg-severně Rossoszyca-jihozápadně (západně?) Szadek/přesun /
06.09.1939 Szadek-Kwiatkowice-prostor Lutomiersk-Puczniew/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 Puczniew-prostor Nakielnica-Lućmierz/noční přesun /
07.09.1939 Lućmierz-Rosanów-Dąbrówka-Szczawin-???/přesun s bojem /
07.09.1939-08.09.1939 ???-Koźle-Pludwiny-Domaradzyn-lesy západně Głowno/noční přesun /
08.09.1939 Głowno-prostor Kamień/přesun /
08.09.1939-09.09.1939 prostor Kamień-prostor Chlebów/noční přesun /
09.09.1939-10.09.1939 prostor Chlebów-Skierniewice-Kamion-prostor Suliszew/noční přesun /
10.09.1939-11.09.1939 prostor Suliszew-???-Psary/noční přesun /
11.09.1939 les v prostoru Psary/Raducz/boj /

Velitel:
Commander:
28.08.1939-11.09.1939 Kunachowicz, Andrzej Paweł (pułkownik dyplomowany kawalerii)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.09.1939-10.09.1939 3. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva

Ručně vyplněné položky:
28.08.1939-11.09.1939 1. eskadrona 20. hulánského pluku 2)
28.08.1939-11.09.1939 2. eskadrona 20. hulánského pluku 3)
28.08.1939-08.09.1939 3. eskadrona 20. hulánského pluku 4)
28.08.1939-10.09.1939 4. eskadrona 20. hulánského pluku 5)
28.08.1939-11(?).09.1939 kulometná eskadrona 20. hulánského pluku 6)
28.08.1939-11.09.1939 protitanková četa 20. hulánského pluku 7)
28.08.1939-DD.09.1939 cyklistická četa 20. hulánského pluku 8)
28.08.1939-11.09.1939 spojovací četa 20. hulánského pluku 9)
28.08.1939-DD.09.1939 pomocná eskadrona 20. hulánského pluku 10)
28.08.1939-DD.09.1939 zákopnicko-plynové družstvo 20. hulánského pluku 10)
02.09.1939-03.09.1939 1. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva 11)
06.09.1939-07.09.1939 4. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva 11)
07.09.1939-09.09.1939 3. baterie 13. oddílu jízdního dělostřelectva 11)
08.09.1939-10.09.1939 4. eskadrona 22. hulánského pluku 12)
Čestný název:
Honorary Name:
Od 04.08.1927 „20 Pułk Ułanów imienia Króla Jana III Sobieskiego″ 13)
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
1) Při nočním přesunu bez map prostoru se předvoj pluku odklonil od stanovené trasy pochodu a pluk se přesunul do lesního komplexu mezi obcemi Psary a Raducz v týlu německých sil. V odpoledních hodinách byl objeven jednotkami německé 18. pěší divize a po krátkém boji většina pluku padla do zajetí.
2) Eskadrona se při nočním přesunu přidala k pochodové koloně 6. pluk jízdních střelců, ztratila kontakt se svým plukem a v průběhu boje v obklíčení u obce Osuchów dostala povolení k jezdeckému útoku (szarży). Z obklíčení se probilo cca 50 mužů. Další osudy eskadrony nejsou v uvedených zdrojích uvedeny.
3) Zbytky eskadrony kapitulovaly spolu se zbytkem pluku po boji v prostoru obcí Psary-Raducz. Část eskadrony byla rozprášena teprve 15.09.1939.
4) Při nočním přesunu 07/08.09.1939 se eskadrona připojila ke koloně 22. hulánského pluku a s ním ustoupila 10.09.1939 v prostoru obce Modlin za řeku Vislu. 11.09.1939 se připojila ke Skupině Grobicki, ze které 13.09.1939 vznikla zreorganizovaná Kresová jezdecká brigáda. Kolem 20.09.1939 se část eskadrony se svým velitelem připojila k Jezdecké skupině „Chełm“. Tam byla zařazena do jezdeckého pluku, kterému velel bývalý velitel 1. jezdecký pluk SOP podplukovník Kopeć. Kolem 02.10.1939 celá skupina kapitulovala a byla zajata sovětskými jednotkami v prostoru obcí Frampol-Dzwola.
5) Zbytky eskadrony kapitulovaly spolu se zbytkem pluku po boji v prostoru obcí Psary-Raducz.
6) Eskadrona byla pravděpodobně rozdělena četami k jezdeckým eskadronám. Datum zániku celku není v uvedených zdrojích uveden. 11.09.1939 byla v prostoru obcí Psary-Raducz jedna četa, která kapitulovala se zbytkem pluku.
7) Zbytky čety (2 kanóny) se při nočním přesunu připojily k pochodové koloně 6. pluku jízdních střelců a kapitulovaly po boji v prostoru obce Osuchów.
8) Datum zániku čety není v uvedených zdrojích uvedeno. Poslední záznam o činnosti čety je ústup 04.09.1939 z obranné pozice jihozápadně od obce Warta.
9) Zbytky čety kapitulovaly spolu se zbytkem pluku po boji v prostoru obcí Psary-Raducz.
10) Činnost ani datum zániku eskadrony (družstva) nejsou v uvedených zdrojích uvedeny.
11) Baterie byla organizačně v sestavě oddílu, ale operačně podléhala veliteli pluku.
12) Při nočním přesunu 07./08.09.1939 se eskadrona připojila ke 20. hulánskému pluku. 10.09.1939 eskadrona přišla o svoje koně a přesunovala se pěším pochodem. Ráno 11.09.1939 byly osamocené zbytky eskadrony obklíčeny a po krátkém boji padla většina příslušníků eskadrony do zajetí.
13) Dziennik Rozkazów Ministerstwa Spraw Wojskowych Rok X, Nr 22 z 4 sierpnia 1927, poz. 262.
Zdroje:
Sources:
20 Pułk Ułanów imienia Króla Jana III Sobieskiego, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 23, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Zarzycki, Piotr: Artyleria konna w 1939 roku, Wydawnictwo „Barwa i Broń″, Warszawa 2007

URL : https://www.valka.cz/20-hulansky-pluk-1939-1939-t174629#517107Verze : 2
MOD

Velitelská sestava pluku:
velitel pluku – 28.08.1939-11.09.1939 diplomovaný plukovník jezdectva Andrzej Paweł Kunachowicz 1)
I. zástupce velitele pluku - 28.08.1939-11.09.1939 major jezdectva Michal Albin Ordyniec 2)
II. zástupce velitele pluku (ubytovatel) – 28.08.1939-DD.09.1939 setník Marian Szendzielarz 3)
pobočník velitele pluku – 28.08.1939-11.09.1939 setník Stanisław Błaszczak 4)
ordonanční důstojník – 28.08.1939-11.09.1939 poručík jezdectva v záloze Aleksander Russocki 5)
zpravodajský důstojník - 28.08.1939-11.09.1939 poručík jezdectva v záloze Aleksander Russocki 5)
zbrojní a plynový důstojník – 28.08.1939-DD.09.1939 ???, ???
pomocná (hospodářská) eskadrona – 28.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva v záloze Leszek Borkowski 6)
lékař – 28.08.1939-11.09.1939 kapitán dr Kazimierz Gnatowski 7)
veterinární lékař – 28.08.1939-DD.09.1939 poručík lékař vet. Dr Augustyn Szozda 8)
kaplan – 28.08.1939-DD.09.1939 ???, ???
bojový trén - ???, ???
těžký plukovní trén – ???, ???
1. eskadrona – 28.08.1939-DD.09.1939 setník Jan Burtowy 9)
2. eskadrona – 28.08.1939-11.09.1939 setník Kazimierz Józef Czarnek 10)
3. eskadrona – 28.08.1939-02.10.1939 setník Jan Mieczysław Ptak 11)
4. eskadrona – 28.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Ludwik Cuber 12)
DD.09.1939-DD.09.1939 setník Miron O´Hara 13)
kulometná eskadrona – 28.08.1939-11.09.1939 poručík jezdectva Witold Józef Marian Morawski 14)
protitanková četa – 28.08.1939-11.09.1939 poručík jezdectva Piotr Strok 15)
spojovací četa – 28.08.1939-DD.09.1939 poručík jezdectva Stanisław Taczak 16)
cyklistická četa – 28.08.1939-DD.09.1939 podporučík jezdectva Zbigniew Marian Chwałek 6)
zákopnicko-plynové družstvo – 28.08.1939-DD.09.1939 ???, ???
Poznámky:
1) 08.09.1939 převzal velení nad částí Kresové jezdecké brigády, jejíž velitel ztratil spojení se svými jednotkami. Zároveň ale zůstal velitelem pluku. 11.09.1939 byl v boji s jednotkami 18. pěší divize u obce Raducz zraněn. Do prosince 1939 byl léčen v lodžské nemocnici. Od DD.12.1939 v německém zajetí. Po válce se vrátil do Polska, kde v obci Biskupce Melsztyńskie vedl zemědělské hospodářství. Zemřel 08.11.1980 v Krakově.
2) Byl zajat DD.09.1939 ve městě Řešov (Rzeszów).
3) Od DD.09.1939 v německém zajetí.
4) V některých zdrojích uveden jako Błaszczak-Róg. V boji u obce Raducz byl zraněn a unikl zajetí. Od DD.MM.1940 se ve Varšavě aktivně zapojuje do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej (ZWZ) ) a Zemské armády (Armia Krajowa (AK) ). Ve Varšavském povstání byl velitelem uskupení Zemské armády „Róg“ a po utvoření 20.09.1944 Varšavského sboru Zemské armády (Warszawski Korpus Armii Krajowej) se stal velitelem 36. pěšího pluku Akademické legie Zemské armády (36 Pułk Piechoty Legii Akademickiej AK). Od kapitulace povstání v německém zajetí. Po osvobození zůstal na emigraci v Německu a později v USA. Zemřel 26.04.1983 v Chicago. DD.MM.1942 (?) povýšen do hodnosti majora a DD.09.1944 do hodnosti podplukovníka. Za boje ve Varšavském povstání byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
www.1944.pl
pl.wikipedia.org
5) Po boji u obce Raducz pravděpodobně unikl zajetí (není uveden v seznamu ztrát ani zajatých). Válku přežil.
6) Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
7) 11.09.1939 operoval raněné při boji u obce Raducz. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
8) Většina zdrojů uvádí Augustyna Szozdu jako poručíka dr. veterinární služby. Ve schématizmu z března 1939 je uveden jako kapitán lékař dr, hlavní lékař 44. pěšího pluku. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
9) 11.09.1939 se jezdeckým útokem probil v čele cca 50 členů své eskadrony z obklíčení u obce Osuchów. Není uveden v seznamu ztrát ani zajatých.
10) Po boji u obce Raducz vedl část eskadrony ještě do 15.09.1939. Pak pravděpodobně v německém zajetí. Po válce repatriován do Polska.
11) Po ukončení bojů unikl zajetí, přesunul se do německé okupační zóny a zapojil se do ozbrojeného odboje v řadách Svazu ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)) a Zemské armády (Armia Krajowa (AK)) jako důstojník rozvědky Hlavního velitelství Zemské armády. DD.06.1943 byl ve městě Krosno zatčen a mučen Gestapem. Pravděpodobně byl DD.08.1943 popraven v lese u obce Warzyce.
12) Není uveden v seznamu zajatých. Je však uveden jako vězeň koncentračních táborů Auschwitz a od 15.01.1945 Buchenwald.
13) Uvádí jej ve své práci pouze Przemsza-Zieliński. Jiné zdroje to nepotvrzují. Není uveden rovněž ve schématizmu z března 1939.
14) Padl 11.09.1939 u Skierniewic.
15) Po boji 11.09.1939 u obce Osuchów padl do zajetí. Za boje v září 1939 byl vyznamenán Stříbrným křížem Řádu Virtuti Militari.
16) V mnoha zdrojích uveden jako Stanisław Kazimierz Taczak. Po boji u obce Raducz se vyhnul zajetí a usídlil se u města Zamość. Byl činný v ozbrojeném odboji v řadách Svazu ozbrojeného boje (Związek Walki Zbrojnej (ZWZ)) a Zemské armády (Armia Krajowa (AK)). DD.MM.194R byl povýšen do hodnosti setníka. DD.07.1944 se stal prvním vojenským velitelem osvobozeného města Lublin. Zemřel 28.03.1985 ve Vratislavi (Wrocław).
https://ksp.republika.pl/gazda.htm


Zdroje:
https://www.straty.pl/
https://www.stankiewicze.com/vm/index.htm
20 Pułk Strzelców Konnych, Wielka Księga Kawalerii Polskiej 1918-1939, Tom 23, Edipresse Polska S.A., Warszawa 2012
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Gnat-Wieteska, Zbigniew: 6 Pułk Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Żółkiewskiego, Oficyna Wydawnicza „Ajaks“, Pruszków 1998
Majewski, Marcin: Kresowa Brygada Kawalerii w kampanii 1939 roku, Institut Pamięci Narodowej, Warszawa 2011
Przemsza-Zieliński, Jan: Wrześniowa księga chwały kawalerii polskiej, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995
Rybka, Ryszard, Stepan, Kamil: Rocznik Oficerski 1939, Księgarnia Akademicka Fundacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2006
URL : https://www.valka.cz/20-hulansky-pluk-1939-1939-t174629#517108Verze : 0
MOD