Main Menu
User Menu
Reklama

5. gardový mechanizovaný sbor [1943-1945]

5th Guards Mechanized Corps

5. gardový mechanizovaný zbor

5-й гвардейский механизированный корпус (5 гв. мк)

     
Název:
Name:
5. gardový mechanizovaný sbor
Originální název:
Original Name:
5-й гвардейский механизированный корпус
Datum vzniku:
Raised/Formed:
09.01.1943
Předchůdce:
Predecessor:
6. mechanizovaný sbor
Datum zániku:
Disbanded:
10.06.1945
Nástupce:
Successor:
5. gardová mechanizovaná divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
09.01.1943-DD.02.1943 2. gardová armáda
DD.02.1943-DD.03.1943 Jižní front
DD.03.1943-DD.05.1944 5. gardová tanková armáda
DD.05.1944-DD.02.1945 rezerva Hlavního stanu nejvyššího velení
DD.02.1945-DD.03.1945 4. ukrajinský front
24.03.1945-10.06.1945 4. gardová tanková armáda
Dislokace:
Deployed:
09.01.1943-10.06.1945 východoevropské válčiště
10.06.1945-DD.07.1945

Velitel:
Commander:
09.01.1943-25.02.1943 Bogdanov, Semjon Iljič (Geněral-major / Генерал-майор)
25.02.1943-21.03.1943 Potěchin, Savva Kalistratovič1) (Polkovnik / Полковник)
21.03.1943-13.04.1945 Skvorcov, Boris Michajlovič (Geněral-major / Генерал-майор)
14.04.1945-DD.07.1945 Jermakov, Ivan Prochorovič1) (Geněral-major / Генерал-майор)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
09.01.1943-16.07.1943 Šabarov, Ivan Vasiljevič (Polkovnik / Полковник)
16.07.1943-DD.04.1944 Šabarov, Ivan Vasiljevič (Geněral-major / Генерал-майор)
DD.05.1944-22.05.1944 Rjazanskij, Alexandr Pavlovič (Major / Mайор)
22.05.1944-10.06.1945 Rjazanskij, Alexandr Pavlovič (Podpolkovnik / Подполковник)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
09.01.1943-10.06.1945 10. gardová mechanizovaná brigáda
09.01.1943-10.06.1945 11. gardová mechanizovaná brigáda
09.01.1943-10.06.1945 12. gardová mechanizovaná brigáda
01.03.1943-DD.MM.RRRR 24. gardová tanková brigáda

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
27.01.1943-10.06.1945 Zimovnikovský
Vyznamenání:
Decorations:

04.06.1945

Řád Kutuzova, 2. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 2nd Class /1943-1991/
Opден Кутузова II степени
-

Poznámka:
Note:
1) dočasne poverený
Zdroje:
Sources:
Drogovoz, Igor Grigorjevič: Tankovyj meč Strany Sovetov. Minsk, Charvest 2001
Feskov, Vitalij Ivanovič - Golikov, Valerij Ivanovič - Kalašnikov, Konstantin Anatoljevič: Krasnaja Armija v pobedach i poraženijach 1941–1945 gg. Tomsk, ITGU 2003
pamyat-naroda.ru
http://tankfront.ru/ussr/mk/gvmk05.html
militera.lib.ru
URL : https://www.valka.cz/5-gardovy-mechanizovany-sbor-1943-1945-t174508#516962Verze : 2
MOD
Hoci v otvorených zdrojoch informácií je opakovane uvádzaná informácia, že general-major Šabarov bol náčelníkom štábu len do januára 1944, kedy bol prevelený za prednášajúceho na Katedre taktiky Vojenskej akadémie mechanizácie a motorizácie, z pripojených dokumentov 5. gardového mechanizovaného zboru je zrejmé, že je na nich uvádzaný ako náčelník štábu zboru ešte v mesiacoch marec a apríl 1944. Čo korešponduje s nástupom nového náčelníka štábu zboru majora Rjazanského v polovici mája 1944.


pamyat-naroda.ru
pamyat-naroda.ru

URL : https://www.valka.cz/5-gardovy-mechanizovany-sbor-1943-1945-t174508#715056Verze : 5
MOD
Bojový prapor Zimovnikovského sboru (5-й гвардейский механизированный Зимовниковский ордена Кутузова корпус)


Expozice : Ústřední muzeum ozbrojených sil
URL : https://www.valka.cz/5-gardovy-mechanizovany-sbor-1943-1945-t174508#538984Verze : 1