Main Menu
User Menu

Leipheim

Leipheim

     
Název:
Name:
Leipheim
Originální název:
Original Name:
Leipheim
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Günzburg
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°27'00.00"N 10°13'00.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
21.09.1939-DD.10.1939
I. skupina Bombardovací eskadry 76
1st Group of the 76th Bomber Wing
03.02.1940-10.05.1940
II. skupina Bombardovací eskadry 55
2nd Group of the 55th Bomber Wing
09.02.1940-02.06.1940
Bombardovací eskadra 55
55th Bomber Wing
DD.03.1943-30.04.1943
5. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 300
5th Squadron of the 300th Special Purpose Bomber Group
01.05.1943-12.10.1943
5. letka Doplňovací transportní skupiny
5th Squadron of the Replacement Transport Group
DD.08.1943-DD.11.1943
I. skupina Transportní eskadry 5
1st Group of the 5th Transport Wing
DD.08.1943-DD.MM.RRRR
II. skupina Transportní eskadry 5
2nd Group of the 5th Transport Wing
18.02.1944-12.04.1944
III. skupina Stíhací eskadry 3
3rd Group of the 3rd Fighter Wing
18.02.1944-12.04.1944
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Group of 3rd Fighter Wing
DD.04.1944-DD.05.1944
4. letka Noční stíhací eskadry 5
4th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.04.1944-DD.05.1944
5. letka Noční stíhací eskadry 5
5th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.04.1944-DD.05.1944
6. letka Noční stíhací eskadry 5
6th Squadron of the 5th Night Fighter Wing
DD.04.1944-DD.05.1944
II. skupina Noční stíhací eskadry 5
2nd Group of the 5th Night Fighter Wing
DD.04.1944-DD.05.1944
Štáb II. skupiny Noční stíhací eskadry 5
Staff of the 2nd Group of the 5th Night Fighter Wing
DD.08.1944-DD.09.1944
10. letka Noční stíhací eskadry 6
10th Squadron of the 6th Night Fighter Wing
DD.08.1944-DD.09.1944
11. letka Noční stíhací eskadry 6
11th Squadron of the 6th Night Fighter Wing
DD.08.1944-DD.09.1944
12. letka Noční stíhací eskadry 6
12th Squadron of the 6th Night Fighter Wing
DD.08.1944-DD.09.1944
IV. skupina Noční stíhací eskadry 6
4th Group of the 6th Night Fighter Wing
DD.08.1944-DD.09.1944
Štáb IV. skupiny Noční stíhací eskadry 6
Staff of the 4th Group of the 6th Night Fighter Wing
DD.10.1944-DD.11.1944
7. letka Noční stíhací eskadry 6
7th Squadron of the 6th Night Fighter Wing
DD.10.1944-DD.11.1944
8. letka Noční stíhací eskadry 6
8th Squadron of the 6th Night Fighter Wing
DD.10.1944-DD.11.1944
9. letka Noční stíhací eskadry 6
9th Squadron of the 6th Night Fighter Wing
DD.10.1944-DD.11.1944
III. skupina Noční stíhací eskadry 6
3rd Group of the 6th Night Fighter Wing
DD.10.1944-DD.11.1944
Štáb III. skupiny Noční stíhací eskadry 6
Staff of the 3rd Group of the 6th Night Fighter Wing
30.03.1945-21.04.1945
2. letka Bombardovací eskadry 51
2nd Squadron of the 51st Bomber Wing
30.03.1945-21.04.1945
3. letka Bombardovací eskadry 51
3rd Squadron of the 51st Bomber Wing
30.03.1945-21.04.1945
Bombardovací eskadra 51
51st Bomber Wing
30.03.1945-21.04.1945
Štáb Bombardovací eskadry 51
Staff of the 51st Bomber Wing
30.03.1945-21.04.1945
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 51
Staff of the 1st Group of 51st Bomber Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://de.wikipedia.org/wiki/Leipheim
URL : https://www.valka.cz/Leipheim-t174281#516521Verze : 0
MOD