Main Menu
User Menu

Fersfield, Stanice Královských vzdušných sil Fersfield [1944-1945]

Royal Air Force Station Fersfield / RAF Fersfield

     
Název:
Name:
Stanice Královských vzdušných sil Fersfield
Originální název:
Original Name:
Royal Air Force Station Fersfield
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR USAAF Station 140 Winfarthing
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR USAAF Station 554 Fersfield
Obec:
Municipality:
-
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
52°25'23.00"N 01°03'15.00"E
Vznik:
Established:
DD.MM.1944
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.1945
Poznámka:
Note:
původně pojmenována jako Stanice RAF Winfarthing
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/RAF_Fersfield
www.rafweb.org
http://www.controltowers.co.uk/F/Fersfield.htm
www.abct.org.uk
URL : https://www.valka.cz/Fersfield-Stanice-Kralovskych-vzdusnych-sil-Fersfield-1944-1945-t174107#516211Verze : 0
MOD