Main Menu
User Menu
Fliegerkompanie 1


2.AK
Umiestnenie: Stanislau, Besztercze, Homok Balvanyos


7.AK
Umiestnenie: Kimpelung


2.ISA ako Divisions Kompanie
Umiestnenie: Lees


XIX.Korps ako Jagdflieger Kompanie
Umiestnenie: Tirana, Igalo


V tejto jednotke pôsobil Otta Jindra, stíhacie eso Prvej svetovej vojny.
URL : https://www.valka.cz/FliK-1-t17405#63767Verze : 0
Fliegerkompanie 1 (Flik 1 Flik 1D, Flik 1J)


Flik 1 byl ustanoven v červenci 1914 na letišti Aspern u Vídně (podle jiných zdrojů ve Vídeňském Novém Městě). Velitelem byl ustanoven Oberleutnant (později Hauptmann) Josef Smetana. Následně byla jednotka poslána na srbskou frontu. Po vypuknutí války mezi Ruskem a Rakousko-Uherskem bylo rozhodnuto ji přesunout na ruskou frontu. Přesun se uskutečnil během srpna 1914, jednotka však byla schopna operačního nasazení až počátkem září 1914. Důvodem byla maximální vytíženost železnice.

Po sestřelení velitele jednotky Hauptmanna Josefa Smetany 21. ledna 19151) byl velením pověřen Oberleutnant Otto Jindra. Ten jím zůstal až do ledna 1918, kdy byl pověřen velením Fliegergruppe G.

Reorganizací celého Königlich und Kaiserlich Luftfahrtruppen byla i Flik 1 v létě 1917 přetransformována Flik 1D – Divisions Fliegerkompanie. Tedy byla určena pro vojenský průzkum a podporu pozemních jednotek na úrovni divize2).

Uzavřením Brest-Litevského míru byla operační činnost Flik 1D na ruské frontě ukončena 7. prosince 1917. Setrvala zde však v rámci okupačních vojsk na Ukrajině do 15. června 1918.

Poté byla přeložena do Vídeňského Nového Města a znovu přetransformována na stíhací jednotku Flik 1J – Jagd Fliegerkompanie, tedy stíhací jednotku určenou k ničení nepřátelských letadel a k ochraně letadel vlastních3).

Do výzbroje dostala převážně stíhací stroje Aviatik (Berg) D.I. Následně se přesunula na Jaderské pobřeží na letiště Igalo, odkud bránila námořní základnu v Boce Kotorské.
V červnu 1918 byl k jednotce Flik 1J přeložen Offizierstellvertreter Julius Arigi, druhé nejlepší letecké eso Rakouska-Uherska, který zde získal své poslední čtyři sestřely.

Na přelomu října a listopadu 1918 byl Flik 1J na letišti Igalo rozpuštěn.

Celkem letci Flik 1/1D/1J sestřelili 29 nepřátelských letadel a balonů. Z toho 24 na ruské frontě a 5 na italské frontě.

Poznámky:
1) Byl sestřelen 21. ledna 1915 při letu do obležené pevnosti Przemyšl, nad vesnicí Hasakowa palbou ze země. Byl vážně raněn a upadl do ruského zajetí.

2) Disponovat měla podle předpisu 4 - 6 průzkumnými letadly a několika stíhacími letouny. Dva letouny měli býti uloženy v rezervním skladu. Předpisem z 30. ledna 1918 měl Flik-D disponovat 4 dvoumístnými průzkumnými a lehkými bombardovacími letouny a 2 stíhacími letouny.

3) Jagd Fliegerkompanie měla disponovat 18 stíhacími letouny a 18 stíhacími piloty, tvořena třemi Kette (roji) po 6 letounech a pilotech. Což se vzhledem k hospodářské situaci a vývoji celé války nikdy nepodařilo naplnit. A pravděpodobně ani u žádné jiné stíhací Flik.

Zdroj:
Vlastní archiv
Historie a Vojenství 2/2009
Kaiserlich und Königlich Luftfahrtruppen
URL : https://www.valka.cz/FliK-1-t17405#425654Verze : 5


Albatros B.I rakousko-uherského letectva. Na stroji 22.30 dosáhl svých prvních tří sestřelů Kurt Gruber, pozdější stíhací eso s 11 sestřely na kontě. Svá vítězství získal v období duben až červen 1916 na východní frontě u Flik 1. Stroj celý v barvě materiálu, na obrázku kreslen bez výzbroje.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/413843
URL : https://www.valka.cz/FliK-1-t17405#413845Verze : 0
MOD


Tento Albatros B.I (Ph) rakousko-uherského letectva, výrobního čísla 22.29 létal na podzim 1916 na ruské frontě u Flik 1. Dne 13.6. 1915 na něm dosáhl svých prvních dvou sestřelů budoucí nejúspěšnější letec české národnosti v rakousko-uherském letectvu Hptm. (kpt.) Otto Jindra (celkem 9 sestřelů). Jindra toho dne letěl jako pozorovatel s pilotem Zgsf. (čet.) Maxem Libanem (celkem 4 sestřely). Podle tehdejší praxe byly sestřely započítány oběma. Letoun nenesl žádnou pevnou výzbroj, posádka byla ozbrojena jen osobními zbraněmi a karabinou. Letoun celý v barvě materiálu.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/427230
URL : https://www.valka.cz/FliK-1-t17405#427232Verze : 0
MOD


Albatros B.I (Ph) rakousko-uherského letectva, výrobního čísla 22.01 létal na podzim 1915 na ruské frontě u Flik 1. Stroj operoval z letiště Zastawna. Se strojem létal Hptm. Otto Jindra (eso - 9 sestřelů). Letoun nese improvizovanou polní úpravu uchycení kulometu Schwarzlose v prostoru pozorovatele. Letoun celý v barvě materiálu, zcela nestandardně nenese trupové kříže.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/427233
URL : https://www.valka.cz/FliK-1-t17405#427235Verze : 0
MOD


Rakousko-uherský Albatros B.I (Ph) výrobního čísla 22.15 sloužil u Flik 1 na východní frontě. Létal s ním Hptm. Otto Jindra (9 sestřelů). Stroj celý v barvě materiálu, výzbroj tvoří kulomet Schwarzlose v prostoru pozorovatele, upevněný na provizorní "polní" montáž.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/427283
URL : https://www.valka.cz/FliK-1-t17405#427285Verze : 0
MOD


Rakousko-uherský Albatros B.I (Ph) výrobního čísla 22.06 sloužil na podzim 1916 u Flik 1 na východní frontě. Startoval z letiště Bukovina. Létal s ním Hptm. Otto Jindra (9 sestřelů) a dne 27. 8. 1915 na jeho palubě dosáhl jako pozorovatel svého třetího sestřelu. Toho dne pilotoval Feldwebel Johann Mattl, pro kterého to bylo jeho jediné potvrzené vítězství (sestřel byl započítán oběma). Stroj celý v barvě materiálu, není známo zda výzbroj tvořil kulomet či jen ruční zbraně posádky.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/427289
URL : https://www.valka.cz/FliK-1-t17405#427291Verze : 0
MOD


Rakousko-uherský Albatros B.I (Ph) výrobního čísla 22.23, který na jaře roku 1916 operoval u Flik 1 na východní frontě. Otto Jindra na něm získal celkem 4 ze svých devíti sestřelů a první dvě vítězství na dobyl též G. Brumowski, budoucí nejúspěšnější rakousko-uherský pilot. Stroj je celý v barvě materiálu, výzbrojen již byl kulometem Schwarzlose na oběžném kruhu.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/427299
URL : https://www.valka.cz/FliK-1-t17405#427301Verze : 0
MOD

Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/427299
URL : https://www.valka.cz/FliK-1-t17405#427303Verze : 0
MOD


Hansa-Brandenburg C.I výrobní číslo 67.51, Flik 1 ruská fronta. Další ze strojů, na nichž létal Hptm. Otto Jindra (9 sestřelů). Stroj je netypicky vyzbrojen dvěma pevnými kulomety Schwarzlose (jeden na horním křídle v pouzdře VK II, druhý na levém boku pilotní kabiny - zbraň střílela mírně šikmo, aby nezasáhla vrtuli. Třetí zbraň mohly být nesena na oběžném kruhu v prostoru pozorovatele. Stroj celý v barvě materiálu, na boku jsou zajímavé stopy po odstranění výsostného označení.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/427445
URL : https://www.valka.cz/FliK-1-t17405#427447Verze : 0
MOD


Hansa-Brandenburg C.I výrobního čísla 69.71, Flik 1, ruská fronta, rok 1916. na tomto stroji létal Hptm. Otto Jindra (9 sestřelů). letoun celý v barvě materiálu, výzbroj tvoří pevný kulomet Schwarzlose v pouzdře na horním křídle a pohyblivý kulomet téhož typu na oběžném kruhu v prostoru pozorovatele.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/427568
URL : https://www.valka.cz/FliK-1-t17405#427570Verze : 0
MOD