Main Menu
User Menu

Kaliningradská oblast

Kaliningrad Oblast / Калининградская область

     
Název:
Name:
Kaliningradská oblast
Originální název:
Original Name:
Калининградская область
Vyšší územní celek:
Upper Territorial Unit:
Severozápadní federální okruh
Nižší územní celky:
Lower Territorial Units:
Bagrationovský rajon
Čerňachovský rajon
Gurjevský rajon
Gusevský rajon
Gvardějský rajon
Krasnoznamenský rajon
Němanský rajon
Něstěrovský rajon
Ozjorský rajon
Polesský rajon
Pravdinský rajon
Slavský rajon
Zelenogradský rajon
Sídlo:
Capital:
Kaliningrad
Počet měst a obcí:
Density of Cities and Municipalities:
-
Rozloha:
Area:
15100 km2
Sousední územní celky:
Neighbouring Territorial Units:
Polsko
Litva
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
cs.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad_Oblast
https://goo.gl/
Mapa:
Map:
URL : https://www.valka.cz/Kaliningradska-oblast-t173809#515739Verze : 0
MOD