Main Menu
User Menu

Morozovsk

Morozovsk / Морозовск

     
Název:
Name:
Morozovsk
Originální název:
Original Name:
Морозовск
Další názvy:
Other Names:
Morozov / Морозов / Morosow
Taubeyevskaya / Таубейевская / Taubejevskaja1)
Morosowsk
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Morozovský okres
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°22'00.1"N 41°49'59.98"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
1880
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
18.07.1942-27.07.1942
1. letka Stíhací eskadry 3
1st Squadron of the 3rd Fighter Wing
18.07.1942-27.07.1942
2. letka Stíhací eskadry 3
2nd Squadron of the 3rd Fighter Wing
18.07.1942-27.07.1942
3. letka Stíhací eskadry 3
3rd Squadron of the 3rd Fighter Wing
18.07.1942-27.07.1942
I. skupina Stíhací eskadry 3
1st Group of the 3rd Fighter Wing
18.07.1942-27.07.1942
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 1st Group of 3rd Fighter Wing
DD.07.1942-DD.07.1942
5. letka (armádní) Průzkumné skupiny 12
5th Squadron (Army) of the 12th Reconnaissance Group
DD.07.1942-DD.08.1942
5. letka (armádní) Průzkumné skupiny 41
5th Squadron (Army) of the 41st Reconnaissance Group
23.08.1942-06.10.1942
1. letka Bombardovací eskadry 100
1st Squadron of the 100th Bomber Wing
23.08.1942-06.10.1942
2. letka Bombardovací eskadry 100
2nd Squadron of the 100th Bomber Wing
23.08.1942-06.10.1942
3. letka Bombardovací eskadry 100
3rd Squadron of the 100th Bomber Wing
23.08.1942-27.12.1943
Bombardovací eskadra 55
55th Bomber Wing
23.08.1942-06.10.1942
I. skupina Bombardovací eskadry 100
1st Group of the 100th Bomber Wing
23.08.1942-06.10.1942
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 100
Staff of the 1st Group of 100th Bomber Wing
25.08.1942-27.12.1942
II. skupina Bombardovací eskadry 55
2nd Group of the 55th Bomber Wing
25.08.1942-25.10.1942
III. skupina Bombardovací eskadry 55
3rd Group of the 55th Bomber Wing
27.08.1942-14.09.1942
I. skupina Bombardovací eskadry 55
1st Group of the 55th Bomber Wing
DD.10.1942-DD.11.1942
Bombardovací eskadra 1
1st Bomber Wing
DD.10.1942-DD.11.1942
III. skupina Bombardovací eskadry 1
3rd Group of the 1st Bomber Wing
DD.10.1942-DD.11.1942
Štáb Bombardovací eskadry 1
Staff of the 1st Bomber Wing
05.11.1942-27.12.1942
I. skupina Bombardovací eskadry 55
1st Group of the 55th Bomber Wing
20.11.1942-23.12.1942
Stíhací eskadra 3
3rd Fighter Wing
20.11.1942-23.12.1942
Štáb Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Fighter Wing
23.11.1942-DD.12.1942
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
4th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
23.11.1942-DD.12.1942
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
5th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
23.11.1942-DD.12.1942
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 2
6th Squadron of the 2nd Dive Bomber Wing
23.11.1942-DD.12.1942
Eskadra střemhlavých bombardérů 2
2nd Dive Bomber Wing
23.11.1942-DD.12.1942
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 2
2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
23.11.1942-DD.12.1942
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 2
Staff of the 2nd Group of the 2nd Dive Bomber Wing
25.11.1942-02.01.1943
1. letka Bombardovací eskadry 100
1st Squadron of the 100th Bomber Wing
25.11.1942-02.01.1943
2. letka Bombardovací eskadry 100
2nd Squadron of the 100th Bomber Wing
25.11.1942-02.01.1943
3. letka Bombardovací eskadry 100
3rd Squadron of the 100th Bomber Wing
25.11.1942-02.01.1943
I. skupina Bombardovací eskadry 100
1st Group of the 100th Bomber Wing
25.11.1942-02.01.1943
Štáb I. skupiny Bombardovací eskadry 100
Staff of the 1st Group of 100th Bomber Wing
28.11.1942-23.12.1942
1. letka Stíhací eskadry 3
1st Squadron of the 3rd Fighter Wing
28.11.1942-23.12.1942
2. letka Stíhací eskadry 3
2nd Squadron of the 3rd Fighter Wing
28.11.1942-23.12.1942
3. letka Stíhací eskadry 3
3rd Squadron of the 3rd Fighter Wing
28.11.1942-23.12.1942
I. skupina Stíhací eskadry 3
1st Group of the 3rd Fighter Wing
28.11.1942-23.12.1942
III. skupina Stíhací eskadry 3
3rd Group of the 3rd Fighter Wing
28.11.1942-23.12.1942
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 1st Group of 3rd Fighter Wing
28.11.1942-23.12.1942
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Group of 3rd Fighter Wing
DD.11.1942-DD.02.1943
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 5
1st Squadron of the 5th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-DD.02.1943
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 5
2nd Squadron of the 5th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-DD.02.1943
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 5
3rd Squadron of the 5th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-DD.02.1943
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 5
4th Squadron of the 5th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-DD.12.1942
4. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
4th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.11.1942-DD.12.1942
5. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
5th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.11.1942-DD.12.1942
6. letka Eskadry střemhlavých bombardérů 1
6th Squadron of the 1st Dive Bomber Wing
DD.11.1942-DD.02.1943
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 5
5th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-05.01.1943
Fleischmannova průzkumná skupina
Reconnaissance Group Fleischmann
DD.11.1942-DD.12.1942
II. skupina Eskadry střemhlavých bombardérů 1
2nd Group of the 1st Dive Bomber Wing
DD.11.1942-DD.02.1943
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 5
Staff of the 5th Special Purpose Bomber Group
DD.11.1942-DD.12.1942
Štáb II. skupiny Eskadry střemhlavých bombardérů 1
Staff of the 2nd Group of the 1st Dive Bomber Wing
03.12.1942-01.01.1943
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 20
1st Squadron of the 20th Special Purpose Bomber Group
03.12.1942-01.01.1943
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 20
2nd Squadron of the 20th Special Purpose Bomber Group
03.12.1942-01.01.1943
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 20
3rd Squadron of the 20th Special Purpose Bomber Group
03.12.1942-01.01.1943
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 20
4th Squadron of the 20th Special Purpose Bomber Group
03.12.1942-01.01.1943
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 20
20th Special Purpose Bomber Group
03.12.1942-01.01.1943
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 20
Staff of the 20th Special Purpose Bomber Group
12.12.1942-23.12.1942
4. letka Stíhací eskadry 3
4th Squadron of the 3rd Fighter Wing
12.12.1942-23.12.1942
5. letka Stíhací eskadry 3
5th Squadron of the 3rd Fighter Wing
12.12.1942-23.12.1942
6. letka Stíhací eskadry 3
6th Squadron of the 3rd Fighter Wing
12.12.1942-23.12.1942
II. skupina Stíhací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Fighter Wing
12.12.1942-23.12.1942
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 2nd Group of 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
1. letka Stíhací eskadry 3
1st Squadron of the 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
2. letka Stíhací eskadry 3
2nd Squadron of the 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
3. letka Stíhací eskadry 3
3rd Squadron of the 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
4. letka Stíhací eskadry 3
4th Squadron of the 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
5. letka Stíhací eskadry 3
5th Squadron of the 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
6. letka Stíhací eskadry 3
6th Squadron of the 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
I. skupina Stíhací eskadry 3
1st Group of the 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
II. skupina Stíhací eskadry 3
2nd Group of the 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
III. skupina Stíhací eskadry 3
3rd Group of the 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
Stíhací eskadra 3
3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
Štáb I. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 1st Group of 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
Štáb II. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 2nd Group of 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
Štáb III. skupiny Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Group of 3rd Fighter Wing
23.12.1942-03.01.1943
Štáb Stíhací eskadry 3
Staff of the 3rd Fighter Wing
DD.12.1942-DD.MM.RRRR
1. letka (armádní) Průzkumné skupiny 10
1st Squadron (Army) of the 10th Reconnaissance Group
DD.12.1942-01.01.1943
1. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 21
1st Squadron of the 21st Special Purpose Bomber Group
DD.12.1942-01.01.1943
2. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 21
2nd Squadron of the 21st Special Purpose Bomber Group
DD.12.1942-01.01.1943
3. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 21
3rd Squadron of the 21st Special Purpose Bomber Group
DD.12.1942-01.01.1943
4. letka Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 21
4th Squadron of the 21st Special Purpose Bomber Group
DD.12.1942-DD.12.1942
Bitevní eskadra 1
1st Ground Attack Wing
DD.12.1942-01.01.1943
Bombardovací skupina ke zvláštnímu použití 21
21st Special Purpose Bomber Group
DD.12.1942-01.01.1943
Štáb Bombardovací skupiny ke zvláštnímu použití 21
Staff of the 21st Special Purpose Bomber Group
02.01.1943-DD.MM.1943
Letecká divize Doněc
Air Division Donets
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
1)pojmenována po atamanovi orenburgských kozáků baronu Fjodoru von Taube (1857–1911)
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Morozovsk
https://de.wikipedia.org/wiki/Morosowsk
URL : https://www.valka.cz/Morozovsk-t173716#515561Verze : 0
MOD