Main Menu
User Menu

Artuzov, Artur Christianovič

Artur Khristianovich Artuzov

Артур Христианович Артузов

     
Příjmení:
Surname:
Artuzov
Jméno:
Given Name:
Artur Christianovič
Jméno v originále:
Original Name:
Артур Христианович Артузов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
sborový komisař
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
18.02.1891 Ustinovo
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
21.08.1937 Moskva
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
náčelník INO GUGB NKVD (tj. civilní rozvědky)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.memo.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://commons.wikimedia.org/wiki
URL : https://www.valka.cz/Artuzov-Artur-Christianovic-t173646#515448Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Artuzov
Jméno:
Given Name:
Artur Christianovič
Jméno v originále:
Original Name:
Артур Христианович Артузов
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1909 klasické gymnázium, Novgorod
DD.05.1909-DD.02.1917 Petrohradský polytechnický intitut
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
21.11.1935 sborový komisař
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.12.1917-DD.03.1918 tajemník, odbor materiálně-technického zásobování, Správa pro demobilizaci armády a loďstva
DD.03.1918-DD.08.1918 tajemník, Revizní komise, Lidový komisariát pro vojenské záležitosti RSFSR, Vologda a Archangelsk
DD.08.1918-DD.09.1918 náčelník, záškodnický partyzánský oddíl, Severní front
DD.MM.1918-DD.MM.1918 inspektor zásobování, Severovýchodní úsek, Východní front
DD.09.1918-DD.11.1918 náčelník, Vojensko-zpravodajská kancelář MVO
DD.11.1918-DD.01.1919 náčelník výkonné části Odboru vojenské kontroly Revoluční vojenské rady republiky 11.18—01.19.
DD.01.1919-DD.05.1919 působil v Čece (VČK)
DD.05.1919-DD.MM.1919 zvláštní zmocněnec, Zvláštní odbor, VČK
DD.MM.1919-DD.MM.1920 vedoucí, operativní oddělení, Zvláštní odbor, VČK
01.01.1921-01.07.1921 zástupce náčelníka, Zvláštní odbor, VČK
01.02.1921-15.10.1921 náčelník, 12. zvláštní oddělení, Zvláštní odbor, VČK
01.07.1921-13.07.1922 zástupce náčelníka, Zvláštní odbor, VČK—GPU RSFSR
13.07.1922-22.11.1927 náčelník, Kontrarozvědný odbor, OGPU
30.07.1927-01.01.1930 2. zástupce náčelníka, Tajná operační správa, OPGU
01.01.1930-01.08.1931 zástupce náčelníka, INO OGPU
31.07.1931-10.07.1934 člen, Kolegium OGPU
01.08.1931-10.07.1934 náčelník, INO OGPU
10.07.1934-21.05.1935 náčelník, INO GUGB NKVD
26.05.1934-11.01.1937 1. zástupce náčelníka, 4. správa, Generální štáb DRRA
13.01.1937-13.05.1937 vědecký pracovník, 8. odbor, GUGB NKVD
13.05.1937-DD.MM.RRRR zatčen
21.08.1937-DD.MM.RRRR odsouzen vojenským kolegiem Nejvyššího soudu SSSR k trestu smrti
21.08.1937-DD.MM.RRRR popraven zastřelením
Vyznamenání:
Awards:

18.07.1921 -

Řád Rudý prapor RSFSR /1918-1924/
Order Red Banner RSFSR
Орден Красное Знамя РСФСР
-

DD.MM.1932

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.memo.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/
https://commons.wikimedia.org/wiki
https://svr.gov.ru/history/ar.htm
URL : https://www.valka.cz/Artuzov-Artur-Christianovic-t173646#515463Verze : 0
MOD