Main Menu
User Menu

Varel

Varel

     
Název:
Name:
Varel
Originální název:
Original Name:
Varel
Další názvy:
Other Names:
Farel, Varrel, Varell
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Okres Friesland
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
53°23'49.00"N 08°08'10.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
DD.08.1939-DD.11.1939
Těžká stíhací eskadra 26
26th Heavy Fighter Wing
DD.09.1939-DD.09.1939
4. letka (dálková) Průzkumné skupiny 122
4th Squadron (Long Range) of the 122nd Reconnaissance Group
08.04.1940-09.04.1940
Bombardovací eskadra 26
26th Bomber Wing
08.04.1940-09.04.1940
I. skupina Bombardovací eskadry 26
1st Group of the 26th Bomber Wing
08.04.1940-09.04.1940
Štáb Bombardovací eskadry 26
Staff of the 26th Bomber Wing
14.12.1943-23.01.1944
4. letka Bombardovací eskadry 30
4th Squadron of the 30th Bomber Wing
14.12.1943-23.01.1944
5. letka Bombardovací eskadry 30
5th Squadron of the 30th Bomber Wing
14.12.1943-23.01.1944
6. letka Bombardovací eskadry 30
6th Squadron of the 30th Bomber Wing
14.12.1943-23.01.1944
II. skupina Bombardovací eskadry 30
2nd Group of the 30th Bomber Wing
14.12.1943-23.01.1944
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 2nd Group of 30th Bomber Wing
06.03.1944-18.03.1944
4. letka Bombardovací eskadry 30
4th Squadron of the 30th Bomber Wing
06.03.1944-18.03.1944
5. letka Bombardovací eskadry 30
5th Squadron of the 30th Bomber Wing
06.03.1944-18.03.1944
6. letka Bombardovací eskadry 30
6th Squadron of the 30th Bomber Wing
06.03.1944-18.03.1944
II. skupina Bombardovací eskadry 30
2nd Group of the 30th Bomber Wing
06.03.1944-18.03.1944
Štáb II. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 2nd Group of 30th Bomber Wing
24.03.1944-08.06.1944
7. letka Bombardovací eskadry 30
7th Squadron of the 30th Bomber Wing
24.03.1944-08.06.1944
8. letka Bombardovací eskadry 30
8th Squadron of the 30th Bomber Wing
24.03.1944-08.06.1944
9. letka Bombardovací eskadry 30
9th Squadron of the 30th Bomber Wing
24.03.1944-08.06.1944
III. skupina Bombardovací eskadry 30
3rd Group of the 30th Bomber Wing
24.03.1944-08.06.1944
Štáb III. skupiny Bombardovací eskadry 30
Staff of the 3rd Group of 30th Bomber Wing
DD.11.1944-DD.12.1944
10. letka Noční stíhací eskadry 3
10th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.11.1944-DD.12.1944
11. letka Noční stíhací eskadry 3
11th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.11.1944-DD.12.1944
12. letka Noční stíhací eskadry 3
12th Squadron of the 3rd Night Fighter Wing
DD.11.1944-DD.12.1944
IV. skupina Noční stíhací eskadry 3
4th Group of the 3rd Night Fighter Wing
DD.11.1944-DD.12.1944
Štáb IV. skupiny Noční stíhací eskadry 3
Staff of the 4th Group of the 3rd Night Fighter Wing
05.12.1944-18.03.1945
I. skupina Instrukční eskadry 1
1st Group of the 1st Instruction Wing
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Varel
URL : https://www.valka.cz/Varel-t173585#515315Verze : 0
MOD