Main Menu
User Menu

85. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ „B“ [1939-1939]

85 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ „B“/85th Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type

     
Název:
Name:
85. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ B
Originální název:
Original Name:
85 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ B 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
09.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-04.09.1939 Krakovská jezdecká brigáda
05.09.1939-07.09.1939 Skupina Glabisz
08.09.1939-09.09.1939 12. pěší divize
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Krakov (Kraków), ? /
DD.08.1939-DD.08.1939 Krakov (Kraków)-???-Koziegłowy, přesun /
DD.08.1939-02.09.1939 Koziegłowy, ? /
02.09.1939-03.09.1939 Koziegłowy-???-Nagłowice-Jędrzejów, přesun / 3)
04.09.1939-05.09.1939 Jędrzejów-Brzegi-???, přesun /
05.09.1939-06.09.1939 ???-Kielce-Dąbrowa-severozápadně Barcza (Występa?), přesun /
06.09.1939-06.09.1939 prostor severozápadně Barcza (Występa?), boj /
06.09.1939-07.09.1939 prostor severozápadně Barcza (Występa?)-Łączna-Suchedniów-prostor Skarżysko-Kamienna, noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 prostor Skarżysko-Kamienna-Skarżysko Kościelne-Mirzec-Pastwiska, noční přesun /
08.09.1939-09.09.1939 ?/? /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-09.09.1939 Skowroński, Stanisław Antoni (podporucznik artylerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-09.09.1939 I. palebná četa 5)
24.08.1939-09.09.1939 II. palebná četa 6)
24.08.1939-09.09.1939 Hospodářská četa 7)
05.09.1939-DD.09.1939 208. polostálá protiletadlová dělostřelecká četa 8)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ B č. 85 (bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typ B nr 85). V polské historiografii je však uváděna jako zde.
2) Baterie zanikla jako organizovaná jednotka v boji Jižního uskupení Armády „Prusy“ s jednotkami 3. lehké divize u města Iłża. Poslední záznam v polské historiografii o činnosti baterie je o nočním přesunu 07./08.09.1939.
3) Od obce Nagłowice se baterie přesunovala v pochodových kolonách společně s Obrněnou korouhví č. 51.
4) V seznamu zajatých není uveden.
5) Velitelem čety byl podporučík dělostřelectva v záloze Romuald Boniecki. 10.09.1939 padl do zajetí v obci Kozienice.
6) Druhý internetový zdroj uvádí, že velitelem čety byl poručík dělostřelectva v záloze Kazimierz Korczyński. První internetový zdroj uvádí, že byl příslušníkem baterie a 09.09.1939 padl do zajetí ve městě Radom. V personálním přehledu jednotek PVO je uveden neznámý aspirant v záloze.
7) Velitel čety není v uvedených zdrojích uveden.
8) Četa byla zmobilizována ve městě Kielce jako tovární četa hutě „Ludwików“. V některých polských zdrojích uvedena jako tovární četa továrny „Granat“, ve které byly vyráběny m.j. ruční granáty. Byla vyzbrojena dvěma 40 mm kanony Bofors wz. 38 a obsluhu tvořili pracovníci továrny. Polostálá četa neměla své přepravní prostředky a tak měla zůstat ve městě a padnout do rukou Němců. Technicko-hospodářská četa Obrněné korouhve č. 51 vyslala své přepravní prostředky a přesunula její kanóny k baterii. 06.09.1939 vedla přímou palbu na jednotky 2. lehké divize a byly zničeny její 2 tahače (nákladní automobily Polski FIAT 621 hospodářské čety 85. baterie?). Datum jejího zániku ani jméno velitele nejsou v uvedených zdrojích uvedeny.
Zdroje:
Sources:
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
https://www.straty.pl/index.php/szukaj-w-bazie
Kopczewski, Marian - Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, Warszawa 1999
Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Obsada personalna jednostek opl, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 25-27.
Proszek, Roman: 51 Dywizjon Pancerny przydzielony do Krakowskiej Brygady Kawalerii w czasie Kampanii Wrześniowej 1939 roku, Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej nr 29, Londyn 1963
Wróblewski, Jan: Armia „Prusy“ 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 R, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2/1978 str. 212-236
Zarzycki, Piotr: Południowe zgrupowanie Armii „Prusy“ we wrześniu 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001

URL : https://www.valka.cz/85-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t173203#514530Verze : 2
MOD