Main Menu
User Menu

83. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ B [1939-1939]

83rd Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type B

83 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ B

     
Název:
Name:
83. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ B
Originální název:
Original Name:
83 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typu B 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
20.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-07.09.1939 Vilenská jezdecká brigáda
07(09?).09.1939-14.09.1939 ??? 3)
14.09.1939-DD.09.1939 Vrchní velitelství letectva a protiletecké obrany 4)
DD.09.1939-17.09.1939 Velitelství obrany Lucku 4)
17.09.1939-20.09.1939 ???
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Vilno (Vilnius), ? /
25.08.1939-29.08.1939 Vilno (Vilnius), letiště Porubanek /
29.08.1939-01.09.1939 Vilno (Vilnius) / -Lida (Ліда) / -Varšava-Lodž-Rogów, přesun po železnici /
02.09.1939-03.09.1939 prostor Proszenie, ? /
04.09.1939-05.09.1939 Lubień, prostor polesí /
05.09.1939-DD.09.1939 prostor polesí Lubień-prostor Sulejów-Opoczno-Przysucha-Radom, přesun /
DD.09.1939-14.09.1939 Radom-Puławy-Lublin-Chełm Lubelski, přesun /
14.09.1939-DD.09.1939 Chełm Lubelski / -Luck (Луцьк), přesun /
DD.09.1939-17.09.1939 prostor Luck (Луцьк), ? /
17.09.1939-20.09.1939 Luck (Луцьк)-Brzeżany (Бережани) / -Mukačevo (Мукачево, Munkács), přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Szperka, Henryk (podporucznik artylerii) 5)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-20.09.1939 I. palebná četa I. palebná četa 6)
24.08.1939-20.09.1939 II. palebná četa 7)
24.08.1939-20.09.1939 Hospodářská četa 8)
14.09.1939-20.09.1939 polostálá protiletadlová dělostřelecká četa letectva „Radom“(?) 9)
14.09.1939-20.09.1939 6. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ A 10)
11)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ „B“ č. 83 (bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typ „B“ nr 83). V polské historiografii je však uváděna jako zde.
2) V noci 19./20.09.1939 byla část pochodové kolony (5 kanónů, 1 kulomet, část motorových vozidel a osádek) odříznuta sovětskými tanky od zbytku baterie a padla do zajetí. Zbytky baterie (3 důstojníci, kolem 80 příslušníků mužstva, 1 kanón, 3 kulomety, 26 automobilů) překročily Vyškovským průsmykem hranice s Maďarskem a byly internovány. Těžká výzbroj a vozidla byla předána Maďarům v Mukačevu.
3) Podle Szperki byl poslední rozkaz od brigády obdržen 09.09.1939 v obci Przysucha. Od té doby baterie ztratila spojení s brigádou a v období 10.09.1939-14.09.1939 prováděla protileteckou obranu měst Radom, Puławy, Lublin, Chełm Lubelski. Přes den byla v palebných postaveních a přesuny byly prováděny v noci. Podle Truszkowského si ji už 07.09.1939 podřídil pro obranu města Radom důstojník štábu Jižního uskupení Armády „Prusy“. Przysucha a Radom byly obsazeny 1. lehkou divizí už 08.09.1939.
4) 14.09.1939 se velitel baterie hlásil u velitele letectva a protiletecké obrany, brigádního generála Józefa Zająca a od něj obdržel rozkaz k přesunu do Lucku. 17.09.1939 obdržel velitel baterie rozkaz k přesunu směrem k Maďarsku.
5) Z Maďarska se v prosinci 1939 dostal do Francie, kde byl v polské exilové armádě zařazen jako velitel protiletadlové čety 4. pluku pěších střelců (4 Pułk Strzelców Pieszych) 2. divize pěších střelců. V červnu 1940 unikl s většinou divize do Švýcarska, kde byl do konce války internován v internačním táboře Neuchatel. Po válce zůstal na emigraci.
6) Velitelem čety byl podporučík dělostřelectva v záloze Tadeusz Borkowski. Při přesunu kolem 13.09.1939 byl neopravitelně poškozen 1 kanón baterie. Není známo které čety.
7) Velitelem čety byl desátník aspirant dělostřelectva v záloze Witold Ziemacki. Při přesunu kolem 13.09.1939 byl neopravitelně poškozen 1 kanón baterie. Není známo které čety.
8) Velitel čety není uveden.
9) Dva bojeschopné 40 mm kanóny s plnou obsluhou tvořenou vojáky letectva, ale bez přepravních prostředků, byly převzaty od jedné z obrněných korouhví (pravděpodobně Obrněná korouhev č. 33.), která je do té doby přepravovala vlastními prostředky. Jednalo se o polostálou četu letectva (pravděpodobně z Radomi) vyzbrojenou kanóny wz. 38, která stála v palebném postavení bez možnosti pohybu, a kterou zařadila do své kolony až ustupující korouhev. Velitelem čety byl seržant letectva neznámého jména.
10) Do baterie byly zařazeny zbytky 6. baterie typu A (3 kanóny wz. 36 s obsluhami a vozidly). Velitelem zbytků baterie byl podporučík dělostřelectva v záloze Juliusz Grodzicki.
11) Baterie měla od 14.09.1939 čtyři 40 mm protiletadlové kanóny Bofors wz. 36, dva wz. 38 a kolem 140 lidí.
Zdroje:
Sources:
Miksztowicz, Bohdan: Relacja o baterii motorowej artylerii przeciwlotniczej 40 mm nr 83, in: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 27-30.
Szperka, Henryk: Relacja, in: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 25-27.
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 R, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2/1978 str. 212-236
Wróblewski, Jan: Armia "Prusy″ 1939, WIH, MON, Warszawa 1986
URL : https://www.valka.cz/83-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t173182#514481Verze : 3
MOD
Diskuse

Sestřely baterie:


Podle svědectví Miksztowicze baterie sestřelila celkem 7 letadel.
Bez informací o dnech a místech sestřelů není možno zjistit bližší údaje.
URL : https://www.valka.cz/83-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t173182#517943Verze : 0
MOD