Main Menu
User Menu

82. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ B [1939-1939]

82nd Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type B

82 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ B

     
Název:
Name:
82. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ B
Originální název:
Original Name:
82 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ B 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:

Datum zániku:
Disbanded:
DD.09.1939 2)
Následovník:
Successor:

Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-DD.09.1939 Volyňská jezdecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-DD.08.1939 Rovno (Рівне), ? /
DD.08.1939-28.08.1939 Rovno (Рівне) / -???-???-Radomsko(?), přesun po železnici /
28.08.1939-30.09.1939 prostor Nowa Brzeźnica, ? /
31.08.1939-01.09.1939 prostor Ostrowy (Miedźno?), ? /
02.09.1939-DD.09.1939 ?, ? / 3)

Velitel:
Commander:
24.08.1939-DD.09.1939 Jahołkowski, Józef Władysław (podporucznik artylerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-DD.09.1939 I. palebná četa 5)
24.08.1939-DD.09.1939 II. palebná četa 5)
24.08.1939-DD.09.1939 Hospodářská četa 5)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ „B“ č. 82 (bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typ „B“ nr 82). V polské historiografii je však uváděna jako zde.
2) Datum ani místo zániku baterie nejsou v polských zdrojích uvedeny. Velitel baterie však padl do sovětského zajetí po ukončení bojů zbytků Volyňské jezdecké brigády dne 23.09.1939. V práci Głowackého není uvedena v sestavě zbytků brigády po ústupu na východní břeh řeky Visly.
3) Poslední zmínka v polských zdrojích o postavení baterie je z 01.09.1939, kdy v boji brigády s jednotkami 4. tankové divize u obce Mokra kryla stanoviště velitelství brigády před útoky německého letectva. Je pravděpodobné, že v následujících dnech ustupovala společně s velitelstvím.
4) Od DD.09.1939 v sovětském zajetí. DD.MM.1940 zavražděn v Charkově. 05.10.2007 byl in memoriam povýšen do hodnosti poručíka.
5) O veliteli ani zániku čety nejsou v polské historiografii uvedeny žádné údaje.
Zdroje:
Sources:
https://www.ogrodywspomnien.pl/index/showd/6261
www.katedrapolowa.pl
Bielski, Mieczysław: Grupa Operacyjna "Piotrków″ 1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1991
Głowacki, Ludwik: Kampania wrześniowa na Lubelszczyźnie w 1939 roku. Działania wojenne, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1966
Palucha, Marcin: Działania bojowe Wołyńskiej Brygady Kawalerii w pierwszej fazie kampanii wrześniowej 1939 roku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 R. Zakończenie. in: Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2/1978 str. 212-236

URL : https://www.valka.cz/82-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t173005#513999Verze : 4
MOD

Sestřely baterie:


Podle Truszkowského baterie sestřelila 1 německý letoun.
Pravděpodobně se jednalo o sestřel z 01.09.1939, kdy Volyňská jezdecká brigáda svedla bitvu se 4. tankovou divizí podporovanou letectvem u obce Mokra. V polské historiografii uváděna jako bitwa pod Mokrą. V tomto případě se mohlo jednat o průzkumný stroj typu Henschel Hs 126 A od 4.(H)/13 (4. letka blízkého průzkumu Průzkumné skupiny 13 (Aufklärungsgruppe 13)), která pro tuto divizi „pracovala“. Snímek sestřeleného letadla s popisem „Německé letadlo sestřelené protileteckou obranou Volyňské jezdecké brigády v průběhu boje u obce Mokra.“ je opublikován v článku Izydora Malinowského. Jiné zdroje se o tomto sestřelu nezmiňují.
Zdroje:
Truszkowski, Stanisław: Działania artylerii przeciwlotniczej w wojnie 1939 R, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2/1978 str. 212-236
Malinowski, Izydor: Bój pod Mokrą, Wojskowy Przegląd Historyczny nr 3/1979 str. 172-189
URL : https://www.valka.cz/82-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t173005#517900Verze : 0
MOD