Main Menu
User Menu

CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil)

     
Název:
Name:
Praga V3S-C
Originální název:
Original Name:
Praga V3S-C
Kategorie:
Category:
automobilní cisterna na PHM
Technické údaje:
Technical Data:
 
Podvozek:
Chassis:
Praga V3S
Pohotovostní hmotnost:
Curb Weight:
66701) kg
Celková hmotnost:
Gross Vehicle Weight:
- kg
Celková délka:
Overall Length:
6800 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2340 mm
Celková výška:
Overall Height:
2520 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
400 mm
Rozvor:
Wheelbase:
3580 mm - 1120 mm
Rozchod:
Track:
1870 mm - 1.
2025 mm - 2.-3.
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
-
Převodovka:
Gearbox:
-
Spojka:
Clutch:
-
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
- l
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
60 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
20 km/h
Spotřeba paliva:
Fuel Consumption:
- l/100 km
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
- km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
- km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Nájezdový úhel přední/zadní:
Angle of Approach/Departure:
72 ° / 32 °
Svah:
Gradient:
- °
Boční náklon:
Side Slope:
- °
Překročivost:
Trench Crossing:
- m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
- m
Brodivost:
Fording Depth:
- m
Nástavba:
Superstructure:
Nádrž a PHM s užitočným objemom 3000 l (skutočný objem 3450 l) súdkového tvaru. Zvarovaná uz oceľových plechov s hrúbkou 4 mm. Vo vnútri je vlnom skladajúci sa z dvoch dierovaných plechov. Na nádrži je umeostnené otočné výdajné rameno.
Poznámka:
Note:
1) cisterny vyrobené od roku 1959, do roku 1958 6450 kg
Zdroje:
Sources:
Aut-26-3 Terénna automobilová cisterna na 3000 l PHM na podvozku V3S. Popis, obsluha a ošetrovanie – predpis ČSLA, Praha 1962
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-C-V3S-CR-cisternovy-automobil-t17297#538024Verze : 0
MOD
Automobilová cisterna na PH Praga - V3S C , Praga - V3S CR
(Skratka : P - V3S C , P - V3S CR)


Určenie : Terénna automobilová cisterna na prečerpávanie ,prepravu , výdaj pohonných hmôt pri súčastnej filtrácií a meraní prečerpaného množstva.PREVÁDZKOVÉ PARAMETRE


Nádrž : skutočný objem 3 450 litrov
užitočný objem 3 000 litrov
počet komôr 1
Je uložená na ráme vozidla pružne v troch bodoch , zvarená z oceľového plechu o hrúbke steny 4 mm , vo vnútri opatrená jedným vlnolamom . Na nádrži sa nachádza prielez , veko s nepriebojnou poistkou , plavákový ukazovateľ naplnenia a merná tyč. V spodnej časti nádrže sú ,odkalovacia jamka, klapka alebo ventil odkalovacej jamky, sklenná kontrolná nádobka a výpustný ventil.


Čerpacia skupina : - hydrodynamické, dvojstupňové, samonasávacie, obvodové, horizontálne PD - 50/2. Poháňané motorom cez prídavnú prevodovku , hriadeľom a trojradou článkovou reťazou.
Menovitý prietok Q = 200 l / min. pri otáčkach čerpadla 1 400 ot / min.
Merná energia v sacej vetve Ys = 70 J / kg. Merná energia vo výtlačnej vetve Yv = 350 J / kg.
- ručné , pomocné , dvojčinné čerpadlo PB - 60
menovitý prietok Q = 50 l / min. pri 35 dvojzdvihoch.
- Ventilová hlava V 822.50 s pretlakovým ventilom nastaveným na tlak 0,35 MPa.


Merná a filtračná skupina : sú spoločne umiestnené v monobloku
- odlučovač vzduchu a pár s priehľadítkami
- prietokový lamelový merač L - 300 s počítadlom
menovitý prietok Q = 300 l / min.
- hrubý sieťový filter
- veľkopovrchový filter FAUDI F 201.50 alebo F 230.50 , účinnosť do 10 m.


Výdajná skupina : - výdajné rameno ,výdajná hadica Js 40 mm - 5 m , výdajná pištoľ V 169.32 ( u typu P-V3S CR )
- výdajná hadica Js 40 mm - 15 m , výdajná pištoľ V 169.32 ( u typu P-V3S C )


Menovitá svetlosť pripojovacích armatúr Js 50 so závitom G 2 1/2 ".


Menovité rozmery celého vozidla : dĺžka 6 800 mm
šírka 2 340 mm
výška 2 520 mm


Hmotnosť : - pohotovostná 6 450 kg
- celková 8 900 kg
Počet osôb pre obsluhu 1
CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-C-V3S-CR-cisternovy-automobil-t17297#215563Verze : 0
Praga V3S C


Cisternový automobil


Technicko-taktická data


Hmotnost:
- pohotovostní: 6 870 kg
- celková: 9 030 kg


Rozměry:
- délka: 6 800 mm
- šířka: 2 350 mm
- výška: 2 450 mm


Maximální rychlost: 60 km/h


Užitečný objem nádrže: 3 000 l
Výkon čerpadla: 200 l/min
Výtlačná výška čerpadla: 25 m v. sl.
Počet výdejních hadic: 1
Délka výdejních hadic: 15 m
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-C-V3S-CR-cisternovy-automobil-t17297#63521Verze : 0
MOD
Milovice, oslavy 100 let o založení VVP
CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-C-V3S-CR-cisternovy-automobil-t17297#83681Verze : 0
Praga V3S C
CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-C-V3S-CR-cisternovy-automobil-t17297#104279Verze : 0
MOD
Zdroj : ATOM č.5 1971
CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) - Doplňovanie pohonných hmôt z cisternového vozidla Praga V3S  do vrtuľníku Mi-4  ©  ATOM  1971  č.5

Doplňovanie pohonných hmôt z cisternového vozidla Praga V3S do vrtuľníku Mi-4 © ATOM 1971 č.5
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-C-V3S-CR-cisternovy-automobil-t17297#215764Verze : 0
Terénna automobilová cisterna na 3000 l PHM – V3S-C je určená k :
a) preprave pohonných hmôt ( PHM ) :
1. zo železničných cisterien do skladov,
2. medzi jednotlivými skladmi.
b) pre rozvoz a výdaj PHM :
1. k plneniu nádrží jednotlivých lietadiel,
2. k plneniu nádrží motorových vozidiel a iných strojov,
3. k plneniu rôznych nádrží ( sudov apod.)
c) k prečerpávaniu PHM.

Terénna automobilová cisterna P V3S-C sa skladá :
- upraveného podvozku nákladného automobilu V3S,
- vlastnej cisterny,
- čerpacieho a meracieho zariadenia v zadnej skrini.
Čerpacie a meracie zariadenie sa obsluhuje zozadu cisterny.

Nádrž
Má sudovitý prierez a je zvarená z oceľového plechu hrúbky 4 mm a jej vodný obsah je 3450 l. V nádrži je umiestnený perejník. Odklápacie veko je kruhovitého tvaru, slúži ku kontrole nádrže, prípadne i k pleněnou nádrže. Vnútorný povrch nádrže i veka, ktorý prechádza do styku s PHM, je chránený proti korózii vrstvou zinku alebo hliníku, hrúbky 0,2 mm.

Čerpadlá
- Samonasávacie čerpadlo PD 50/2 – dvojstupňové, odstredivé,
- Ručné piestové čerpadlo Pb-60 – jednovalcové s ležatým valcom.

Cisterna je vybavená prístrojmi, ktoré pri príjme a výdaji vždy presne registrujú množstvo kapaliny. Zásobovanie vozidiel PHM je možné vykonávať priamo v teréne, a to i tam, kde je prístup k vozidlám obtiažny.

Vo výzbroji ČSLA boli dva druhy cisterien P V3S-C : cisterny vyrobené do konca roku 1958 a do roku 1959.

Hlavné technické údaje :
TTD vozidla sú zhodné s automobilom P V3S.

Užitočný obsah nádrže : 3000 l
Menovité prietočné množstvo pri čerpaní : 180 l / min. motor. čerpadlom - ručným 50 l / min.
Max. sacia hĺbka : 7 m
Max. výtlačná výška : 35 m
Priemer sacej hadice : 50 mm
Priemer výdajnej hadice : 40 mm

Rozmery v mm:
Dĺžka : 6800
Šírka : 2340
Výška : 2520
Svetlá výška : 400
Hmotnosť v kg : rok 1958 - 6450 / od roku 1959 - 6670


Zdroj : Aut-26-3 Terénna automobilová cisterna na 3000 l PHM na podvozku V3S. Popis, obsluha a ošetrovanie – predpis ČSLA, Praha 1962
CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) - Armatúry - popis.

Armatúry - popis.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-C-V3S-CR-cisternovy-automobil-t17297#389624Verze : 1
.
CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) - Vybavení a příslušenství

Vybavení a příslušenství
Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) - výdejní zařízeni

výdejní zařízeni
Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


Zveřejněno s laskavým svolením autora

CZK - Praga V3S C / V3S CR (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Praga-V3S-C-V3S-CR-cisternovy-automobil-t17297#667360Verze : 0