Main Menu
User Menu

CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil)

     
Název:
Name:
Tatra 111 C
Originální název:
Original Name:
Tatra 111 C
Kategorie:
Category:
cisternový automobil
Výrobce:
Producer:
Brandýske strojírny a slévarny n.p., Brandýs nad Labem /
Období výroby:
Production Period:
DD.01.1955-DD.MM.1960
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~ 600 (pro ČSLA / for Czechoslovak People's Army)
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1952
Obsluha:
Crew:
1+2
Technické údaje:
Technical Data:
 
Podvozek:
Chassis:
Tatra 111
Pohotovostní hmotnost:
Curb Weight:
11100 kg
Celková hmotnost:
Gross Vehicle Weight:
186001) kg
Celková délka:
Overall Length:
8250 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2500 mm
Celková výška:
Overall Height:
2700 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
280 mm
Rozvor:
Wheelbase:
4175 mm - 1220 mm
Rozchod:
Track:
2080 mm - přední
1800 mm - zadní
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
T-111A


Převodovka:
Gearbox:
mechanická, 4+1
Spojka:
Clutch:
suchá, dvoukotoučová
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
135 l
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
61 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
25,6 km/h
Spotřeba paliva:
Fuel Consumption:
45 l/100 km
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
? km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Nájezdový úhel přední/zadní:
Angle of Approach/Departure:
45 ° / 22 °
Svah:
Gradient:
24 °
Boční náklon:
Side Slope:
? °
Překročivost:
Trench Crossing:
? m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
? m
Brodivost:
Fording Depth:
0,8 m
Nástavba:
Superstructure:
- nádrž na 7000 l PHM zvarovaná z oceľového plechu a rozdelená na tri komory. Vnútorné steny nádrží, pôvodne bez povrchovej úpravy boli na letiskách a u útvarov svojpomocne natierané epoxidovými emailami,
- čerpacia skupina tvorená dojstupňovým samonasávacím odstredivým čerpadlom PA 80/2, sieťovým filtrom, ventilovou hlavou so štvorcestným kohútom, spätným a redukčným ventilom. Čerpadlo je mechanicky poháňané od trakčného motora podvozku. Na pomocné čerpanie je určené ručné krídlové čerpadlo K-4.
- meracia skupina tvorená prietokovým meradlom D 600 (objemový, štvorpiestový s krížovým usporiadaním valcov), na novších vozidlách krídlovým meradlom L 600, odlučovačom vzduchu, zpätnými ventilmi a priehľadným ukazovateľom objemu
- filtračná skupina tvorená jemným veľkopovrchovým filtrom F201.50. Stav znečistenia filtra je kontrolovaný diferenciálnym manometrom.
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) + 15850 kg príves (CV-9)
Zdroje:
Sources:
http://vhu.sk/index.php?ID=2099&l=sk
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#506819Verze : 0
MOD
Tatra T-111C


Vývoj cisterny využívajúcej podvozok Tatra 111 a s objemom 7000 l kvapalný PHM sa začal vo februári 1951 vo vývojom oddelení Tatra Kopřivnice n.p. na základe takticko-technických požiadaviek MNO. Ideový zámer bol schválený v lete 1951 a nasledovalo spracovanie technickej dokumentácie, podľa ktorej bol v Tatre Kopřivnici v spolupráci so Strojárňami v Brandýse nad Labem vyrobený v lete 1952 prvý prototyp.


Špeciálna nástavba vozidla bola tvorená trojkomorovou cisternou a dvojicou skríň (pravá a ľavá) v ktorých boli čerpacie a výdajné agregáty, meracie prístroje a rozvádzacie armatúry. Základom čerpacej technológie bolo samonasávacie čerpadlo (poháňané od vývodu prídavnej prevodovky nosného podvozka), ktoré umožňovalo plnenie a vyprázdňovanie vlastnej cisterny, prečerpávanie kvapalných látok medzi dvoma cudzími nádržami a tiež núdzové vyprázdňovanie cisterny samospádom.


Po dokončení prototypu bolo vozidlo začiatkom augusta 1952 predvedené komisii náčelníka automobilovej a traktorovej správy, ktorá odporučila realizovať v čo najkratšom čase podnikové skúšky. Tie absolvoval prototyp úspešne v septembri 1952, pričom najazdil 1000 km v teréne, 500 km na cestách a samotné agregáty cisterny odpracovali 57 motohodín. V októbri 1952 bol prototyp podrobený vojskovým skúškam, na základe ktorých bolo doporučené zosilniť rám nosného podvozka a upraviť samonasávacie čerpadlo tak, aby umožňovalo dosiahnuť max. saciu hĺbku 7 m a výtlačnú výšku 30 m. Po vykonaní úprav a súvisiacej strednej oprave bol prototyp opäť odovzdaný na pokračovanie vo vojskových skúškach, ktoré prebiehali od januára 1953 v zimných podmienkach a následne v apríli 1953. Počas týchto skúšok najazdil prototyp ďalších 2000 km v teréne a 1500 km po cestách s rôznym povrchom a agregáty nástavby odpracovali cca 135 motohodín. Na základe záverov komisie bolo vozidlo vybavené zadným dreveným čelom a držiakmi plachtových oblúkov na kabíne, čo umožňovalo vozidlo počas presunu maskovať ako bežný valník a tým znížiť dôležitosť vozidla ako potencionálneho cieľa. Zároveň bol zvy´šený výkon ručného dvojčinného krídlového čerpadla na 60 l prečerpaného PHM za minútu.


Tatra 111C bola do výzbroje oficiálne zavedená v roku 1954 a sériová výroba v tatra Kopřivnice n.p. sa začala začiatkom roku 1955 a prebiehala až do roku 1960, pričom bolo armáde odovzdaných okolo 600 ks cisterien. Cisterny bol v rámci armády rozdelené v pomere 1:2 medzi letectvo a pozemné sil, pričom prednostne boli prideľované prvosledovým útvarom dislokovamným na území Čiech a Moravy.


Od prvosledových útvarov sa cisterny začali vyraďovať koncom 60. rokov 20. storočia, pričom časť sa presúvala k útvarom Východného vojenského okruhu na Slovensko a časť sa po vykonaní opráv presunula do centrálnych skladov, odkiaľ boli postupne uvoľňované do civilného sektoru, pričom posledné kusy slúžili v armáde ešte v roku 1992.


Pri delení federálnej armády k 1.1.1993 prevzala ASR celkom 4 ks T-111C, pričom 3 ks boli z výzbroje vyradené už v roku 1994 a posledný kus na jar roku 1997, teda 37 rokov po oficiálnom ukončení výroby a 43 rokov po ich zavedení.


Nadstavba umožňuje:
- plnenie nadstavby vlastným čerpadlom,
- výdaj meraných pohonných hmôt z nádrže nástavby do plaivových nádrží motorovej techniky (iných nádrží)
- prečerpávanie PHM s prietokom cez merač bez prechodu nádržou nástavby
- odsávanie PHM z palivových nádrží motorovej techniky do nádrže nástavby (iných nádrží)
- núdzový výdaj PHM z nádrže nástavby samospádom.


Zdroj: plk. Ing. Stanislav Srnský a kol., Příručka pro Řidiče cisternových automobilů na PHM, Naše vojsko Praha 1989
http://vhu.sk/index.php?ID=2099&l=sk
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#208473Verze : 0
MOD
Technicko-taktická data


Hmotnost:
- pohotovostní: 11 100 kg
- celková: 18 600 kg


Rozměry:
- délka: 8 250 mm
- šířka: 2 500 mm
- výška: 2 700 mm


Maximální rychlost: 68 km/h


Užitečný objem nádrže: 7 000 l
Výkon čerpadla: 400 l/min
Výtlačná výška čerpadla: 40 m v. sl.
Počet výdejních hadic: 2
Délka výdejních hadic: 15 m
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#63516Verze : 0
MOD
Doplnenie údajov :

Osádka vozidla : 3 muži
Popis vozidla
:
Automobilová cisterna 7000 l PH je montovaná na špeciálne upravenom podvozku T 111C s motorom typu T 111A. Na rám tohto podvozku je upevnená nádrž eliptického prierezu, objemu 7000 l, určená k preprave PHM, olejov a pod. Plášť cisterny je vyrobený z oceľového plechu hrúbky 5 mm. Vo vnútri sa nachádzajú dve prepážky.

Jednotlivé diely nádrže majú tieto objemy :
Predný diel ( v smere jazdy ) - 2600 l
Druhý diel - 2400 l
Tretí diel - 2600 l
Celkový vodný obsah nádrže - 7600 l.

Palivová nádrž na prevádzkové palivo o objeme 135 l je zamontovaná v kabíne vodiča, pod sedadlom spolujazdca.

Po ľavej a pravej strane pozdĺž nádrže sú bočné skrine, v ktorých je účelne umiestené čerpacie a meracie zariadenie, z oboch strán veľmi dobre obsluhovateľné. V týchto skriniach je tiež umiestnená časť výstroje s príslušenstvom a náhradné diely.
Automobilová cisterna je určená k :
- preprave pohonných hmôt ( ďalej PHM ),
- rozvozu a k výdaju PHM,
- použitiu namiesto prečerpávacieho zariadenia.

Všetky spôsoby čerpania možno vykonávať buď s rotačným čerpadlom, alebo s ručným krídlovým čerpadlom alebo samospádom, ak je dostatočné veľký spád.


Zdroj : Návod k obsluhe a zoznam náhradných dielov nástavby Automobilovej cisterny TATRA 111 C - Technický popis, Brandýske strojírny a slévarny Brandýs nad Labem
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#292798Verze : 1
Doplnenie údajov :
Motorové samonasávacie čerpadlo PA-80/2-SIGMA je samonasávacie rotačné čerpadlo
Max. dopravná výškou 40 m
Výkon 500 l / min.
Ručné čerpadlo K4-SIGMA je dvojčinné krídlové čerpadlo.
Prietokový merač typ HEFA D 600 s počítadlom „ IN-EX“ slúži k meraniu pretekajúcej tekutiny.
Filter 28-TF-11-B ( jemný sieťový filter ) je určený k zaisteniu lepšej úrovne čistoty prečerpávaných leteckých palív.Zdroj :Mat aut-VI-1 Automobilová cisterna 7000 l PH– predpis ČSLA Praha 1954
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#331740Verze : 2
Na prvej zadnej náprave je priskrutkovaná 75 cm dlhá oceľová uzemňovacia reťaz, ktorá je pri jazde vlečená po vozovke a vytvára vodivé spojenie medzi pneumatikami izolovanou kovovou konštrukciou a zemou, čo je dôležité pre bezpečnosť prevádzky cisterny.
Koncové články reťaze sa stálym vláčením po vozovke obrusujú. V prípade potreby je nutné doplniť na pôvodnú dĺžku náhradné články.


Zdroj : Návod k obsluhe automobilovej cisterny TATRA 111 C- Technický popis, Brandýske strojírny a slévarny n.p., Brandýs nad Labem
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - Uzemňovacia reťaz

Uzemňovacia reťaz
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#292731Verze : 1
...
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - (ATOM)

(ATOM)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#63517Verze : 0
MOD

(©Jan Flieger)(©Jan Flieger)(©Jan Flieger)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#171514Verze : 0
MOD
...
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) -


CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#193648Verze : 0
MOD
T-111C s "valníkovou nástavbou", první polovina 60. let.
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - (Týl a zásobování)

(Týl a zásobování)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#227569Verze : 0
MOD
Zdroj : ATOM 1973
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - Cisterna T-111 C s krycím maskovacím náterom.

Cisterna T-111 C s krycím maskovacím náterom.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#254687Verze : 0
Trefa do černého


Při přebírání opraveného MiGu-15 ze stavu 2. leteckého školního pluku na letišti ve Zvolenu si pilot mjr. Jozef Varga neodpustil ověřit funkčnost palubní výzbroje. Dávka z palubních zbraní zasáhla okolo projíždějící cisternu T-111C přesně do oblasti, kde má zabudováno čerpadlo. Řidič stačil plamenům včas uniknout. Za vynaložení značného úsilí a díky rychlé reakci požárního družstva se podařilo požár uhasit. Během incidentu nebyl nikdo zraněn, cisterna byla odepsána, škoda činila 101 526 Kčs. K události došlo 2. srpna 1963.
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - (Obrana lidu)

(Obrana lidu)
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#258485Verze : 0
MOD
T-111C
foceno 9.7.2008, Přelouč
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - zdroj: vlastní archív

zdroj: vlastní archív
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#262707Verze : 0
MOD
Tankovanie leteckého benzínu do bombardovacieho lietadla B-228.


Zdroj : Vojenská technika 1959 č.2
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - Pre päťdesiate roky bežná prax - typické zatušovanie VPZ.

Pre päťdesiate roky bežná prax - typické zatušovanie VPZ.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#300148Verze : 0
Zo zbierok VHM Piešťany (vlastné foto).
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - Detaily : klaksón, elektromagnetický ukazovateľ smeru PAL,spätné zrkadlo, stierače,

Detaily : klaksón, elektromagnetický ukazovateľ smeru PAL,spätné zrkadlo, stierače,
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - Výdajné hadice v skrini na ľavej strane vozidla.

Výdajné hadice v skrini na ľavej strane vozidla.
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - Zadné čelo vytváralo počas presunu dojem valníkového vozidla spolu s plachtou napnutou na oblúkoch.

Zadné čelo vytváralo počas presunu dojem valníkového vozidla spolu s plachtou napnutou na oblúkoch.
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - Zadné čelo z boku.

Zadné čelo z boku.
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#309642Verze : 0
Tatra 111C:
V srpnu 1967 u 23. lpr v Žatci bylo podle TMP u rot zabezpečení letového provozu ve stavu 20 ks(u 1. a 2. RZLP po 7 ks a u 3. RZLP 6 ks (VPZ 21-85-01 až 21-85-18; 16-82-82, -83, -84)Zdroj: SpA Olomouc - Fond 23. lpr: Zvláští TR velitele 23. lpr č. 19/1967
a
"Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - Pravá strana cisternového automobilu T 111C ze stavu 23. lpr v Žatci 
Foto z vlastní sbírky

Pravá strana cisternového automobilu T 111C ze stavu 23. lpr v Žatci
Foto z vlastní sbírky

URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#331853Verze : 0
Tatra 111C ve vojenském muzeu ve Vyškově
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) - vlastní foto

vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#450431Verze : 0
Aktuální vzhled cisterny, vlastní foto, Muzeum Vyškov
CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) -


CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) -


CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) -


CZK - Tatra 111 C (cisternový automobil) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-Tatra-111-C-cisternovy-automobil-t17295#493267Verze : 0
MOD