Main Menu
User Menu

IV. skupina Bombardovací eskadry 152 [1937-1939]

4th Group of the 152nd Bomber Wing / IV. Gruppe des Kampfgeschwaders 152 (IV./KG 152)

     
Název:
Name:
IV. skupina Bombardovací eskadry 152
Originální název:
Original Name:
IV. Gruppe des Kampfgeschwaders 152
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1937
Předchůdce:
Predecessor:
III. skupina Bombardovací eskadry 257
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1939
Nástupce:
Successor:
I. skupina Bombardovací eskadry 1
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1937-01.05.1939 Bombardovací eskadra 152
Dislokace:
Deployed:
01.10.1937-01.04.1938 Langenhagen, Fliegerhorst Langenhagen /
01.04.1938-01.05.1939 Kolberg, ?
Velitel:
Commander:
01.10.1937-01.05.1939 Knauss, Robert (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1937-01.05.1939 10. letka Bombardovací eskadry 152
01.10.1937-01.05.1939 11. letka Bombardovací eskadry 152
01.10.1937-01.05.1939 12. letka Bombardovací eskadry 152
01.10.1937-01.05.1939 Štáb IV. skupiny Bombardovací eskadry 152

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.lexikon-der-wehrmacht.de
https://www.ww2.dk/air/kampf/kg152.html
URL : https://www.valka.cz/IV-skupina-Bombardovaci-eskadry-152-1937-1939-t172882#514055Verze : 0
MOD
IV. Gruppe:


Gruppenkommandeure:


Maj Dr. Ziervogel, 4.37 - 10.37
?


Zformována 1.4.37 v Neubrandenburg :


Stab IV./KG152 nový
10./KG152 nová
11./KG152 nová
12./KG152 nová


1.10.37 přejmenována na KGrzbV1:


Stab IV./KG152 se stala Stab/KGrzbV1
10./KG152 se stala 1./KGrzbV1
11./KG152 se stala 2./KGrzbV1
12./KG152 se stala 3./KGrzbV1


Znovu zformována 1.10.37 v Langenhagen ze III./KG257 :


Stab IV./KG152 ze Stab III./KG257
10./KG152 ze 7./KG257
11./KG152 ze 8./KG257
12./KG152 ze 9./KG257


1.5.39 přejmenována na I./KG1:


Stab IV./KG152 se stal Stab I./KG1
10./KG152 se stala 1./KG1
11./KG152 se stala 2./KG1
12./KG152 se stala 3./KG1


Základny:


1.4.37 - 5.37 Neubrandenburg Ju 52
5.37 - 1.10.37 Fürstenwalde Ju 52
1.10.37 - 1.4.38 Langenhagen Ju 86
1.4.38 - 1.5.39 Kolberg Ju 86, He 111
URL : https://www.valka.cz/IV-skupina-Bombardovaci-eskadry-152-1937-1939-t172882#17644Verze : 0
MOD