Main Menu
User Menu

84. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ B [1939-1939]

84th Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type B

84 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ B

     
Název:
Name:
84. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ B
Originální název:
Original Name:
84 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ B 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
14.09.1939 2)
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-14.09.1939 Suvalská jezdecká brigáda 3)
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Grodno (Гродна), kasárny 2. oddílu protiletadlového dělostřelectva /
25.08.1939-26.08.1939 Grodno (Гродна) / -Augustów, přesun po vlastní ose /
26.08.1939-04.09.1939 prostor Augustów/Lipowiec, ? /
04.09.1939-04.09.1939 Augustów-Suwałki, přesun /
04.09.1939-05.09.1939 Suwałki-Augustów, noční přesun /
05.09.1939-06.09.1939 Augustów-???-jihovýchodně Knyszyn, noční přesun /
06.09.1939-07.09.1939 jihovýchodně Knyszyn-Białystok-prostor Jeżewo, noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 prostor Jeżewo-Sokoły-Wysokie Mazowieckie-prostor Jabłonka Kościelna, noční přesun /
08.09.1939-09.09.1939 Jabłonka Kościelna-??? (cca 15 km severně Jabłonka Kościelna), noční přesun /
09.09.1939-10.09.1939 ??? (cca 15 km severně Jabłonka Kościelna)-Zambrów-Szumowo, noční přesun /
11.09.1939-11.09.1939 prostor Szumowo-Długobórz-východně Osowiec, přesun /
11.09.1939-12.09.1939 východně Osowiec-prostor Gogole, noční přesun /
12.09.1939-13.09.1939 prostor Gogole-prostor Dąbrowa Kościelna-Szepietowo-Wyliny-Ruś-les severně Hodyszewo, přesun /
14.09.1939 prostor Hodyszewo /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-14.09.1939 Nosalik, Kazimierz (podporucznik artylerii) 4)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-14.09.1939 I. palebná četa 5)
24.08.1939-14.09.1939 II. palebná četa 6)
24.08.1939-14.09.1939 Hospodářská četa 7)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ B č. 84 (bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typ B nr 84). V polské historiografii však uváděna jako zde.
2) 14.09.1939 zbyl baterii pouze 1 kanón (druhý byl ztracen 10.09.1939) a část vozidel bez možnosti doplnění PHM. Proto velitel Jezdecké operační skupiny Podhorski rozhodl o jejich zničení. Po zničení výzbroje obdrželi příslušníci baterie rozkaz k pěšímu přesunu do Wolkowysku, kde se 17.09.1939 kolem 17 z nich (včetně velitele baterie a velitelů čet) připojili ke 94. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterii a s ní pokračovali v bojové činnosti až do 24.09.1939.
3) Ve značné části polské historiografie se uvádí, že baterie byla v sestavě Podleské jezdecké brigády a v sestavě Suvalské jezdecké brigády byla 94. baterie. Ovšem zpravodajství velitelů obou brigád o jejich sestavách, jak rovněž zpravodajství velitele I. čety a pozdějšího velitele 94. baterie, jednoznačně určují jejich zařazení.
4) V některých publikacích je označen jako velitel 94. baterie po smrti jejího dosavadního velitele. S touto baterií překročil 24.09.1939 hranici s Litvou. Z internačního tábora se mu povedlo utéct a dostat do Francie, kde sloužil v Polské exilové armádě. Po porážce Francie a evakuaci do Velké Británie sloužil v polském Uskupení protiletadlového dělostřelectva (Zgrupowanie Artylerii Przeciwlotniczej). 20.03.1941 byl povýšen do hodnosti poručíka. Od roku 1942 sloužil v 1. protiletadlovém dělostřeleckém pluku., kde byl m.j. velitelem 8. baterie a od roku 1944 velitelem III. oddílu až do 08.07.1947. Po demobilizaci zůstal ve Velké Británii. Zemřel v Londýně 13.08.1963.
5) Velitelem čety byl podporučík dělostřelectva v záloze Erazm Tuliński. Pravděpodobně internován na Litvě.
6) Velitelem čety byl podporučík dělostřelectva v záloze Józef Wierzbicki. Pravděpodobně internován na Litvě.
7) Velitelem čety byl pravděpodobně rotmistr dělostřelectva (ogniomistrz) Ignacy Mastalerz. Pravděpodobně internován na Litvě.
Zdroje:
Sources:

Bień, Roman: Sprawozdanie z działalności podczas kampanii wrześniowej 1939 r., in: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 49-96
Nosalik, Kazimierz: Sprawozdanie z działalności podczas kampanii wrześniowej 1939 r., in: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 30-34
Podhorski, Zygmunt: Suwalska Brygada Kawalerii, Relacje, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign.B.I.18/a

URL : https://www.valka.cz/84-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t172847#513738Verze : 1
MOD
Po získání nového zdroje (Kazimierz Nosalik) byla upřesněna tabulka baterie.


Sestřely baterie:


01.09.1939
Podhorski uvádí, že baterie sestřelila 01.09.1939 2 letadla. Nosalik uvádí, že baterie vedla palbu od rána a při náletu na železniční stanici baterie zasáhla 2 stroje, které podle informace ze štábu brigády nouzově přistály.
V tomto prostoru operovaly Dorniery Do 17 M od I./KG 2 (I. skupina Bombardovací eskadry 2), ale ztráty nebyly zaznamenány.
V nástupním prostoru Suvalské jezdecké brigády však nouzově přistály 2 stíhací Messerschmitt Bf 109 D od 3./JG 21 (3. letka I. stíhací skupiny Stíhací eskadry 21), které se po odpoledním leteckém boji se Stíhací brigádou nad Varšavou vracely pravděpodobně poškozené na své letiště. Pro nedostatek paliva však byly nuceny nouzově přistát. Jejich piloti, poručík (Leutnant) Fritz Gutezeit a četař (Unteroffizier) Heinz Dettmer, byli zajati. Štáb brigády věděl o dvou německých ztrátách v prostoru brigády a pravděpodobně je připsal na konto baterie.
02.09.1939
Podle Nosalika baterie sestřelila nad Augustowem 1 bombardovací letoun a zasáhnout ještě další, který podle informace ze štábu brigády měl nouzově přistát.
Tento den v prostoru Augustowa prováděly bombardovací činnost jak Dorniery I./KG 2 tak Dornier Do 17 Z od II./KG 2 (II. skupina Bombardovací eskadry 2), jejichž osádky zaznamenaly v prostoru Augustova protiletadlovou palbu.
Dornier Do 17 M (U5+_H) od 1./KG 2 (1. letka Bombardovací eskadry 2) byl zasažen a na jeho palubě padl pozorovatel Uffz. Wilhelm Schinner. Zranění utrpěli pilot Oberfeldwebel Friedrich Hofmeier a radiooperatér Uffz. Willi Baumgarten. Míra poškození stroje – 40%, ale pravděpodobně doletěl na letiště v Gerdauen.
Dornier Do 17 M (U5+AH) od 1./KG 2 (1. letka Bombardovací eskadry 2) byl zasažen a na jeho palubě utrpěl zranění radiooperatér Uffz. Gerhard Rockstroh. Stroj byl poškozen ze 20 %, ale na letiště v Gerdauen doletěl. Emmerling uvádí, že stroj byl zasažen u Grodna.
08.09.1939
Podle Nosalika baterie sestřelila 1 bombardovací letoun.
Podle Emmerlinga však bombardovací letectvo v tomto prostoru nezaznamenalo žádnou ztrátu.
Zdroje:
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. I Jagdflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2002
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. II Kampfflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2003
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. III Stukaflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2006
Nosalik, Kazimierz: Sprawozdanie z działalności podczas kampanii wrześniowej 1939 r., in: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 30-34
URL : https://www.valka.cz/84-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t172847#517948Verze : 1
MOD