Main Menu
User Menu

94. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ „B“ [1939-1939]

94 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ „B“/94th Motorized Anti-Aircraft Artillery Battery Type "B"

     
Název:
Name
94. motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ "B"
Originální název:
Original Name:
94 Bateria Motorowa Artylerii Przeciwlotniczej typ "B" 1)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.08.1939
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1939 2)
Následovník:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.08.1939-13.09.1939 Podleská jezdecká brigáda
13.09.1939-14.09.1939 skupina velitele Obrněné korouhve č. 32 3)
14.09.1939-15.09.1939 Podleská jezdecká brigáda 4)
16.09.1939-24.09.1939 Jezdecké uskupení "Wołkowysk"
Dislokace:
Deployed:
24.08.1939-25.08.1939 Grodno, kasárny 2. oddílu protiletadlového dělostřelectva /
25.08.1939-26.08.1939 Grodno / -Sokółka-prostor Białystok/noční přesun po vlastní ose /
26.08.1939-27.08.1939 prostor Bialystok-???/noční přesun po vlastní ose /
27.08.1939-28.08.1939 ???-Jedwabne-Cwaliny/noční přesun po vlastní ose /
28.08.1939-02.09.1939 Cwaliny/? /
02.09.1939 Cwaliny-severně Stawiski/přesun /
02.09.1939-04.09.1939 severně Stawiski/? /
04.09.1939 severně Stawiski-Grabowo-jihovýchodně Milewo-Glinki- jihovýchodně Milewo-Grabowo-severně Stawiski/přesun s bojem / 5)
05.09.1939 severně Stawiski/? /
06.09.1939 severně Stawiski-prostor Mały Płock/přesun /
06.09.1939-07.09.1939 prostor Mały Płock-Nowogród-severně Gostery/noční přesun /
07.09.1939-08.09.1939 severně Gostery/Jakać (?)/? /
08.09.1939 prostor Jakać-Sulęcin/přesun /
08.09.1939-09.09.1939 postor Sulęcin-Pałapus-Prosienica-západně Kalinovo-jižně Biel-Chmielewo/přesun s bojem /
10.09.1939 Chmielewo-Rawy/Gaczkowo/přesun /
11.09.1939-12.09.1939 Rawy/Gaczkowo-Dąbrowa Wielka/noční přesun /
12.09.1939 prostor Dąbrowa Wielka-Kity/boj /
12.09.1939-13.09.1939 Dąbrowa Wielka-Klukowo-Wyszonki Kościelne-severozápadně Mień-les východně Wyliny/Ruś/přesun s bojem /
14.09.1939 les východně Wyliny/Ruś-prostor Wilkowo-Strabla-???/přesun /
15.09.1939 ???-???-Świsłocz/přesun /
15.09.1939-16.09.1939 Świsłocz-les východně Wołkowysk/noční přesun /
16.09.1939-18.09.1939 prostor Wołkowysk/? /
18.09.1939-prostor Wołkowysk-Mosty/Mikielewszczyzna / -Ejszyszki/přesun /
19.09.1939 Ejszyszki-Orany/přesun /
19.09.1939-20.09.1939 Orany / -Ostryna-Jeziory-Stryjówka-Grodno/noční přesun s bojem /
20.09.1939-21.09.1939 Grodno/boj /
21.09.1939 Grodno-Hoża/přesun /
22.09.1939 Hoża-Niemnów-Sonicze / -???/přesun /
23.09.1939 ???-Stanowisko/přesun /
23.09.1939-24.09.1939 Stanowisko-Berżniki / -Kalediškiai (Kopciowo)-Alytus (Olita)/přesun /

Velitel:
Commander:
24.08.1939-20.09.1939 Musiał (Musiak?), Józef (podporucznik artylerii) 6)
20.09.1939-24.09.1939 Bień, Roman (podporucznik artylerii w rezerwie) 7)
20.09.1939-24.09.1939 Nosalik, Kazimierz (podporucznik artylerii) 11)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

24.08.1939-24.09.1939 I. palebná četa 94. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu "B" 8)
24.08.1939-24.09.1939 II. palebná četa 94. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu "B" 9)
24.08.1939-24.09.1939 Hospodářská četa 94. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu "B" 10)
Poznámka:
Note:
1) Podle mobilizačních tabulek její název zněl Motorizovaná protiletadlová dělostřelecká baterie typ "B" č. 94 (bateria motorowa artylerii przeciwlotniczej typ "B" nr 94). V polské historiografii však uváděna jako zde.
2) Zbytky baterie (1 kanón, 13 vozidel, polní kuchyně) překročily na rozkaz velitele Jezdeckého uskupení "Wołkowysk" hranici s Litvou kolem 2. hodiny v noci, přesunuly se pod kontrolou do města Alytus, tam složily zbraně a předaly výzbroj litevské armádě.
3) V průběhu přesunu a pozdějšího boje byla motorizovaná část Podleské jezdecké brigády (baterie + zbytky Obrněné korouhve č. 32 + část brigádního vozatajstva) obklíčena a velení nad skupinou převzal velitel Obrněné korouhve č. 32 major Stanisław Szostak. 14.09.1939 skupina prošla nočním přesunem uvolněnou cestou z obklíčení a navázala spojení s jednotkami brigády.
4) Baterie obdržela rozkaz od velitele brigády k přesunu přes obec Świsłocz do města Wołkowysk.
5) I. palebná četa. II. palebná četa měla své palebné postavení jihovýchodně od Milewa a večer společně ustoupily do výchozího místa.
6) Ve všech zdrojích je uvedeno jméno Józef Musiał. Ve schématizmu z března 1939 (Rocznik Oficerski 1939) je uvedeno jméno Józef Musiak. Padl 20.09.1939 při pokusu o zničení sovětského tanku průzkumného praporu 27. tankové brigády v pouličním boji ve městě Grodno.
7) Od 24.08.1939 do 20.09.1939 zástupce velitele baterie a velitel I. palebné čety. Z internačního tábora na Litvě v polovině října 1939 utekl a přes Stockholm se dostal k polské exilové armádě ve Francii. Po její porážce byl evakuován do Velké Británie, kde sloužil u polského protiletadlového dělostřelectva. V létě 1942 převelen na Střední Východ, kde sloužil m.j. v nově vytvořeném 8. pluku protiletadlového dělostřelectva. Tam byl 03.05.1943 povýšen do hodnosti poručíka. V italském tažení 2. polského sboru byl pobočníkem velitele oddílu 7. náhradního dělostřeleckého pluku. V prosinci 1944 byl odvelen ke studiu do Londýna. Po demobilizaci se 03.08.1947 vrátil do Polska.
8) Velitelem čety byl podporučík v záloze Roman Bień. 20.09.1939 v boji se sovětskou tankovou jednotkou při pouličním boji v Grodnu ztratila svůj kanón.
9) Velitelem čety byl podporučík v záloze Edward Popławski. Po průzkumu 23.09.1939 nezvěstný.
10) Velitelem čety a zároveň výkonným rotmistrem baterie (szef baterii) byl rotmistr dělostřelectva (ogniomistrz) Ignacy Kołodziej.
11) 20.09.1939 po smrti velitele baterie pravděpodobně převzal velení podporučík dělostřelectva Kazimierz Nosalik, bývalý velitel 84. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typ "B". Byl důstojníkem z povolání a podporučík Bień byl důstojníkem v záloze. Oba ve svých zprávách o činnosti tvrdí, že po smrti podporučíka Musiała (Musiaka?) převzali velení baterie.
Zdroje:
Sources:

Bień, Roman: Sprawozdanie z działalności podczas kampanii wrześniowej 1939 r., in: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 49-96
Kmicic-Skrzyński, Ludwik: Kalendarzyk Podlaskiej Bygady Kawalerii, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Londyn, sign. B.I.17/a/1

URL : https://www.valka.cz/94-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t172720#513486Verze : 0
MOD
20.09.1939 po smrti velitele baterie pravděpodobně převzal velení podporučík dělostřelectva Kazimierz Nosalik, bývalý velitel 84. motorizované protiletadlové dělostřelecké baterie typu "B". Byl důstojníkem z povolání a podporučík Bień byl důstojníkem v záloze. Oba ve svých zprávách o činnosti tvrdí, že po smrti podporučíka Musiała (Musiaka?) převzali velitelství baterie.

Zdroj:
Bień, Roman: Sprawozdanie z działalności podczas kampanii wrześniowej 1939 r., in: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 49-96
Kopczewski, Marian - Moszumański, Zbigniew: Polska artyleria przeciwlotnicza w wojnie obronnej 1939 roku, BUWiK i Szefostwo Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Wojsk Lądowych, Warszawa 1999


Tabulka byla uravena.
URL : https://www.valka.cz/94-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t172720#513745Verze : 0
MOD

Sestřely baterie:


Podle Bienie baterie sestřelila celkem 5 německých letadel, poškodila 3 a zničila 6 tanků:


02.09.1939 I. četa sestřelila odpoledne 1 dvoumotorový bombardovací letoun a 1 další poškodila. Sestřelený stroj se měl ve vzduchu zapálit a spadnout cca 20 km západně.
Podle Emmerlinga v tomto prostoru prolétávaly stroje I./KG 2 (I. skupina Bombardovací eskadry 2) a II./KG 2 (II. skupina Bombardovací eskadry 2), které ovšem ztráty tohoto typu nezaznamenaly.


03.09.1939 Odpoledne I. četa poškodila osamělý dvoumotorový bombardovací letoun, který snížil výšku letu a kulometem ostřeloval postavení čety. Pravděpodobně zasažen.
Podle Emmerlinga v tomto prostoru bombardovací jednotky neoperovaly. Mohlo se jednat o osamělý průzkumný Dornier Do 17 P od letek dálkového průzkumu (Fernaufklärung) "pracujících" pro Skupinu armád Sever 3.(F)/11 (3. letka Průzkumné skupiny 11) nebo pro 3. armádu 3.(F)/10 (3. letka Průzkumné skupiny 10) .


05.09.1939 palbou celé baterie byl sestřelen 1 bombardovací letoun, který spadl daleko západně od baterie.
Nad prostorem prolétávaly skupiny bombardérů od I./KG 27 (I. skupina Bombardovací eskadry 27) a III.(K)/LG 1 (III. skupina (bombardovací) Instrukční eskadry 1). Žádné ztráty však neutrpěly.


06.09.1939 I. četa sestřelila svými kulomety 1 stíhací letoun a palbou celé baterie byl poškozen 1 bombardovací letoun.
V prostoru postavení baterie Luftwaffe zaznamenala při útocích na pozemní cíle poškození Messerschmittu Bf 110 B nebo C od I.(Z)/LG 1 (I. skupina (těžká stíhací) Instrukční eskadry 1). Na palubě stroje byl těžce zraněn pěchotní zbraní (kulomet?) zadní střelec Uffz. Alois Dierkes. Pilot, Fw. Hans Datz, doletěl se strojem na své letiště v Jesau.
Poškozeným bombardovacím letounem mohl být Heinkel He 111 H (L1+_M) od 4./LG 1 (4. letka Instrukční eskadry 1), jehož motor mohl být v prostoru postavení baterie podle Emmerlinga poškozen protiletadlovým dělostřelectvem.


11.09.1939 palbou celé baterie byl sestřelen 1 průzkumný letoun.
Ztrátu nelze z mi dostupných zdrojů ověřit.


12.09.1939 palbou celé baterie byl sestřelen 1 průzkumný letoun.
Ztrátu nelze z mi dostupných zdrojů ověřit.


20.09.1939 v bojích v Grodnu baterie zničila 3 sovětské tanky BT-7. Jedním z nich byl tank velitele čety průzkumného praporu 27. tankové brigády (15. tankový sbor) nadporučíka (Старший лейтенант) Michaila Jevsejeva.


21.09.1939 v bojích v Grodnu baterie zničila další 3 sovětské tanky.


Zdroje:
Bień, Roman: Sprawozdanie z działalności podczas kampanii wrześniowej 1939 r., in: Polska obrona przeciwlotnicza 1939. Cz. 4, Relacje, Centralne Archiwum Wojskowe im. mjr. Bolesława Waligóry, Tetragon, Warszawa 2013. str. 49-96
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. I Jagdflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2002
Emmerling, Marius: Luftwaffe nad Polską, Cz. II Kampfflieger, ARMAGEDON, Gdynia 2003
Grzelak, Czesław K.: Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Wydawnictwo NERITON, Warszawa 2001
Grzelak, Czesław: Wilno-Grodno-Kodziowce 1939, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2002
URL : https://www.valka.cz/94-motorizovana-protiletadlova-delostrelecka-baterie-typ-B-1939-1939-t172720#518091Verze : 0
MOD