Main Menu
User Menu
Reklama

SOV - DS-39

těžký kulomet

     
Název:
Name:
Ťažký guľomet DS-39
Originální název:
Original Name:
7,62-мм станковый пулемёт обр. 1939 г. ДС-39
Kategorie:
Category:
kulomet
Výrobce:
Producer:
Tulská zbrojovka (Тульский оружейный завод)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost nenabité zbraně:
Weight Unloaded:
14,3 1) kg
Ráže:
Calibre:
7,62 mm
Náboj:
Cartridge:
7,62 x 54 R
Délka:
Length:
1170 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
723 mm
Kapacita zásobníku:
Magazine Capacity:
250 nábojov v páse
Výkony:
Performance:
 
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
600/1200 ran/min
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
860 m/s
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
1) hmotnosť trojnožky so štítom bola 18,7 kg
Zdroje:
Sources:
Руководство службы 7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г, Государственное военное издательство наркомата обороны Союза ССР, 1940
Управление стрелкового вооружения РККА, 7,62-мм станковый пулемёт обр.1939 г. Краткое описание, Военное издательство НК Обороны Союза ССР, 1941

URL : https://www.valka.cz/SOV-DS-39-t17254#540573Verze : 1
MOD
Ťažký guľomet DS-39 (Dekťarjev stankovyj vz. 1939) začal vznikať v konštrukčnej kancelárii známeho sovietskeho konštruktéra zbraní Vasilija Alexejeviča Dekťarjeva začiatkom roku 1930, ako reakcia na požiadavku armády nahradiť zastaraný guľomet Maxim vz. 1910/30. Už koncom toho istého roku bol hotový prvý kus pre skúšky na polygóne. Pri skúškach bolo zistených viacero nedostatkov, preto bola zbraň vrátená konštruktérovi na ich odstránenie. Opravený guľomet sa následne podrobil náročným skúškam v teréne, ktoré trvali od novembra 1934 do júna 1938. Počas skúšok bolo v konštrukcii zbrane vykonaných viacero zmien:
- pištoľová pažbička bola nahradená dvojitými drevenými rúčkami (ako napr. u guľometu Maxim) so spúšťou na oboch stranách,
- bol skonštruovaný prepínač dvoch režimov streľby (500-600 rán/min pri streľbe na pozemné ciele, 1000-1200 rán/min pri streľbe na vzdušné ciele),
- zmenené uloženie vratnej spružiny,
- hlaveň bola pre lepšie chladenie vybavená rebrovaním,
- univerzálna trojnožka konštruktéra I.N. Kolesnikova bola nahradená jednoduchšou a ľahšou konštrukcie Degťareva.


Takto upravený guľomet bol prijatý do výzbroje Červenej armády 22.09.1939 pod označením 7,62-мм станковый пулемёт обр. 1939 г. ДС-39 (7,62 mm ťažký guľomet vzor 1939 DS-39) a v roku 1940 bolo rozhodnuté o postupnom nahradení guľometov Maxim týmto novým modelom. Sériová výroba sa začala najskôr v Kovrovskej zbrojovke, no už po krátkom čase bola prevedená do zbrojovky v Iževsku. Napriek niekoľkoročným skúškam a postupnom odstraňovaní zistených nedostatkov, ktoré predchádzali zavedeniu zbrane do výzbroje, odhalila služba DS-39 v bojových jednotkách a jeho použitie v konflikte s Fínskom v rokoch 1939-40 množstvo ďalších konštrukčných chýb. V prvom rade to bolo časté roztrhnutie nábojnice pri jej vyťahovaní z nábojovej komory v dôsledku príliš rýchleho a prudkého pohybu záveru, ďalej vzpriečovanie sa (tzv. zádržky) nábojov s ťažkou strelou, či nestabilná činnosť zbrane pri zaprášení a nízkych teplotách. Závažným nedostatkom, ktorý sa nedal odstrániť inak než prekonštruovaním zbrane, bola nemožnosť používania starých nábojov s mosadznou nábojnicou, ktorých boli v skladoch obrovské množstvá a zbraň tak fungovala len so zavádzaným novým strelivom s oceľovou, resp. bimetalickou nábojnicou. Preto ani nie rok po zavedení do výzbroje bol guľomet DS-39 stiahnutý z výroby a obnovená bola výroba morálne zastaraných a komplikovanejších guľometov Maxim vz. 1910/30, ktoré mali navyše nižšiu rýchlosť streľby. Mali však pre potreby armády jednu výbornú vlastnosť - neboli prieberčivé na muníciu.


Vasilij Alexejevič Dekťarjev sa pokúsil odstrániť všetky vytýkané nedostatky, no jeho modernizovaný guľomet DS-42 aj napriek tomu prehral v neskoršej súťaži s ťažkým guľometom Gorjunova (SG-43).


Po technickej stránke je guľomet DS-39 plne automatickou zbraňou so vzduchom chladenou rebrovanou hlavňou, ktorú bolo možné po dlhotrvajúcej streľbe rýchlo vymeniť. Pre zabránenie popálenia od horúcej hlavne je na jej demontáž na hlavni umiestnená špeciálna rúčka. Automatika zbrane pracovala na princípe odberu prachových plynov z hlavne, streľba prebiehala z otvoreného záveru a to len v automatickom režime. Zásobovanie nábojmi zabezpečoval tkaný alebo kovový nábojový pás, ktorý bol k nábojovej komore privádzaný z pravej strany, vystrelené nábojnice vypadávali smerom dole pod zbraň. Mieridlá boli rámové so stupnicou pre streľbu ľahkým a ťažkým projektilom. Zbraň obsluhovala štvorčlenná obsluha - strelec, nabíjač a dvaja nosiči munície.http://www.gundata.ru/pulemet_ds_39.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A1-39
topwar.ru
KUDRNA, L.: Děkťarjevův 7,62mm těžký kulomet vz. 1939 (DS-39). In: Střelecký magazín 7/2005

URL : https://www.valka.cz/SOV-DS-39-t17254#540605Verze : 3
MOD
Niekoľko perokresieb z manuálu Руководство службы 7,62-мм станковый пулемет обр. 1939 г, Государственное военное издательство наркомата обороны Союза ССР, 1940.
SOV - DS-39 - Celkový pohľad zprava, trojnožka v polohe pre streľbu zo sedu

Celkový pohľad zprava, trojnožka v polohe pre streľbu zo sedu
SOV - DS-39 - Celkový pohľad zľava, trojnožka v polohe pre streľbu z ľahu

Celkový pohľad zľava, trojnožka v polohe pre streľbu z ľahu
URL : https://www.valka.cz/SOV-DS-39-t17254#540613Verze : 1
MOD