Main Menu
User Menu

Prostějov, Letecké kasárny

Prostějov, Aviation Barracks

     
Název:
Name:
Prostějov, Letecké kasárny
Originální název:
Original Name:
Prostějov, Letecké kasárny
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Obec:
Municipality:
Prostějov
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
49°27'39.10"N, 17°07'45.79"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
01.09.1925-24.09.1938
Letecký školní oddíl 1
1st Air Training Division
01.10.1927-01.04.1939
Letecká povětrnostní stanice 12
12th Air Weather Station
01.10.1928-24.09.1938
Vojenské letecké učiliště
Military Air School
01.10.1928-01.01.1937
Školní letka
School Flight
01.01.1937-24.09.1938
Školní letka 1
1st School Flight
01.01.1937-24.09.1938
Školní letka 2
2nd School Flight
01.01.1937-24.09.1938
Školní letka 3
3rd School Flight
27.09.1938-21.10.1938
Odbočka leteckého skladu 2
Branch of 2nd Aviation Warehouse
27.09.1938-12.10.1938
Polní letecké dílny 5
5th Field Aviation Workshop
07.10.1938-11.10.1938
1. oddělení /organisační/ štábu IV. sboru
1st Section /Organisational/ of the Staff of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
2. oddělení /zpravodajské/ štábu IV. sboru
2nd Section /Intelligence/ of the Staff of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
3. oddělení /operační/ štábu IV. sboru
3rd Section /Operating/ of the Staff of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
4. oddělení /materiální/ štábu IV. sboru
4th Section /Logistic/ of the Staff of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Letecká skupina štábu IV. sboru
Air Force Section of the Staff of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Nižší polní soud IV. sboru
Lower Field Court of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Polní věznice IV. sboru
Field Prisons of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Velitelství IV. sboru
Headquarters of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Velitelství dělostřelectva IV. sboru
Artillery Headquarters of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Velitelství telegrafního vojska IV. sboru
Signal Troops Headquarters of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Velitelství ženijního vojska IV. sboru
Engineer Troops Headquarters of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Vyšší polní soud IV. sboru
Higher Field Court of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Úřad nižšího polního prokurátora IV. sboru
Lower Field Prosecutor\'s Office of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Úřad vyššího polního prokurátora IV. sboru
Higher Field Prosecutor\'s Office of the 4th Corps
07.10.1938-11.10.1938
Štáb IV. sboru
Staff of the 4th Corps
20.10.1938-28.10.1938
Polní letecké dílny 10
10th Field Aviation Workshop
DD.12.1945-15.08.1950
Letecké učiliště
Aviation School
15.08.1950-17.08.1959
Letecké učiliště
Aviation School
01.07.2003-DD.MM.RRRR
601. skupina speciálních sil
601st Special Forces Group
01.12.2003-DD.MM.RRRR
102. průzkumný prapor
102nd Reconnaissance Battalion
01.01.2020-DD.MM.RRRR
533. prapor bezpilotních systémů
533rd Unmanned Systems BattalionZánik:
Cancelled:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

URL : https://www.valka.cz/Prostejov-Letecke-kasarny-t171482#511211Verze : 1
Budova Vojenského leteckého učiliště v Prostějově a jedna z místností, kde se učila letecká konstrukce.


Zdroj:
Československá Vlastivěda : Díl X. : Osvěta. Praha, 1931, s. 170 a 202.
URL : https://www.valka.cz/Prostejov-Letecke-kasarny-t171482#511222Verze : 0