RUM - Schwarzlose 1907/12

těžký kulomet
Originální název : Maschinengewehr 07/12
Německý název : 8 mm sMG 07/12(ő)
Ráže : 7,92 mm nebo 8 mm
Náboj : 7,92x57 mm nebo 8x50R M93
Zásobník : 250 nábojů v pásu plněném v továrně
Délka : 1066 mm
Délka hlavně : 526 mm
Váha: 19,9 kg zbraň, 19,8 kg podstavec
Úsťová rychlost : 620 m/s
Rychlost střelby : 400 – 500 ran/min
Výrobce : Österreichische Waffenfabrik-Gesellschaft, Steyr
.
Kulomet zkonstruovaný Andreasem Wilhelmem Schwarzlosem v roce 1902, v roce 1907 byl přijat do výzbroje Rakouska-Uherska. Byl standardním kulometem R-U v WWI a po této válce se dosti rozšířil jak v nástupnických státech tak v dalších zemích kam se dostal v rámci reparací (itálie) Italové ho užívali ještě v době WWII. Německá armáda ho užila jen u druholiniových jednotek. Mezi válkami byl i ve výzbroji ČS armády, šlo o zbraně přepracované na náboj 7,92x57 stejný jako do pušky vz. 24. Nevýhodou byla nutnost mazání nábojů a tím i citlivost zbraně na znečištění.
URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#62892 Verze : 1
pro představu přidávám fotku, na ní je kulomet z vídeňského Arzenálu, na kole od vozu je umístěn pro střelbu proti letadlům
URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#62893 Verze : 0
Pro boje v zákopech byl kulomet opatřen pancéřovým štítem a krytem hlavně. I tato fotka je z Vídně.
URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#62895 Verze : 0
Kulomet Schwarzlose vzor 7/12 je zbraň s pevnou hlavní (tj. automatika s funkčním pohybem nábojnice).


Hlavní části kulomet Schwarzlose jsou:

 1. hlaveň
 2. chladič
 3. pouzdro závěru
 4. příklop pouzdra závěru
 5. závěr
 6. spoušť
 7. předsuvná zpruha
 8. podavač
 9. podstavec-------------
překlad ruských popisků dodám co nejdřív
-------------


prameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint
http://ww1.iatp.org.ua/index.htm

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#195085 Verze : 0
1. Hlaveň


Má ráži 8 mm a je dlouhá 53 cm. Pro střelbu ostrými náboji se používá hlavně ostré, pro střelbu slepými náboji hlavně cvičné. Cvičná hlaveň je hladce vrtaná, aby papír slepých střel nezůstával v hlavni. Aby byl zvětšen zpětný tlak, je vrtána z obou stran kuželovitě, uprostřed má světlost 4,7 mm.


Hlaveň ostrá

ČísloNázevPopis a účel
1Osmistěnk nasazení hlavňového klíče při výměně hlavně
2Opěrný prstenjím se opírá hlaveň o pouzdro závěru. Ve styčné ploče kruhová drážka pro azbestové těsnění, aby voda z chladiče nevnikala do pouzdra závěrového
3Přerušovaná žebratřikrát přerušené nákružky. Pevné, přitom snadno rozebiratelné spojení hlavně s pouzdrem závěrovým
4Vybrání pro svorník hlavnědo něho zapadá svorník při pevném spojení hlavně s pouzdrem závěrovým (viz. řádek 13 tabulky "pouzdro závěru" - Hlavňový svorník (zamezí pootočení hlavně)
5Vybrání pro vytahovač nábojnicdo něho zapadá vytahovač při uzavření závěru
6Vybrání pro zasouvač nábojůprostor pro zasouvač při uzavření závěru
7A, B, C, D, Eoznačení hlavní ostrých...no to jsem na obrázku nenašel SmileHlaveň cvičná

ČísloNázevPopis a účel
8Závit vnějšík rozpoznání hlavně cvičné od ostré
9E1, E2označení hlavní cvičných...no to jsem na obrázku nenašel Smileprameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#195296 Verze : 0
2. Chladič


Válcovitá nádoba z 3 mm silného plechu, uvnitř pocínovaná. Pojme 3 litry vody (za mrazu se přidává 50 procent glycerínu). Účelem chladiče je chladit hlaveň, která se dlouhotrvající střelbou zahřívá.ČísloNázevPopis a účel
1Násadec pro muškuupevňuje mušku na chladič. Stavěcí šroubeks klínkem umožňuje posouvání mušky při nastřelování zbraně
2Výfukotvor s kohoutem k odvádění páry a nástavcem pro hadici. Při střelbě se kohout pootočí na "O", aby směřoval nástavec pro hadici nazad, za pohybu kulometu se kohout postaví na "Z", tj. pootočí se napřed
3Výpustný kohoutk vypouštění vody z chladiče. Otevřen, směřuje-li jeho rukojeť dolů; zavřen, je-li rukojeť vodorovně.
4Plnící otvorplní se buď nálevkou, nebo pumpou a hadicí
5Víčko plnícího otvoru s řetízkem a pojistnou páčkouuzavírá plnící otvor (na obrázku neznázorněn)
6Parní komoraválcový prostor k rozvádění páry
7Parní trubkavede páru z chladiče do parní komory
8Otvoryjimi proudí pára z chladiče do parní komory
9Parní zátkadělí parní trubku
10Běhounekhladce zpracovaný válec je navlečen pohyblivě na parní trubce. Zamezuje střídavým zakrýváním přítokových otvorů, aby nevtékala voda z chladiče do parní komory a výfukem ven
11Ucpávkový šroubtěsní parní trubku v parní komoře - zamezuje, aby voda nevtékala kolem trubky do parní komoryprameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#195497 Verze : 0
3. Pouzdro závěru


Je z ocelové litiny o tenkých stěnách, vystužené žebry. Upevňuje a vede pohyblivé části ústrojí zbraně.ČísloNázevPopis a účel
1Ložisko závěruuvnitř vodící drážky a žebra. Na pravé straně v přední části ložiska je drážka vyhazovače
2Ložisko předsuvné zpruhyzadní, uvnitř válcovitá část pouzdra závěru, v níž jest uložena zpruha. Vlevo nahoře ložisko spoušťového táhla
3Přerušovaná žebratřikrát přerušené nákružky, tvořící pevné a snadno rozebiratelné spojení pouzdra závěrového a řidítka
4Kulový čepspojuje kulomet s náměrovým a odměrovým řididlem
5Ložisko pouzdra podavačevybrání vespod pouzdra závěrového, do kterého se zasunuje pouzdro podavače
6Závorka podavačeuzavírá příklop pouzdra podavače a zajišťuje spojení pouzdra podavače s pouzdrem závěru
7Ložisko pro čep pouzdra podavačevývrt pro čep pouzdra podavače
8Obrtlíkspojení kulometu s podstavcem
9Nárazníky závěrové pákydva nálitky omezující pohyb závěrové páky a tím i pohyb závěru napřed i nazad
10Ložisko vnějšího kloubuv něm se otáčí čep vnějšího kloubu
11Nálitek pro ramení opěrkuužívá se ho při střelbě "volným kulometem" (bez podstavce) nebo kulometem na třínožce
12Výhozné okénkojím vylétají prázdné nábojnice. Je vyříznuto v levé stěně pouzdra závěrového
13Hlavňový svorníksvorník s plochým podélným seříznutím. Zajišťuje spojení hlavně (viz řádek 4 tabulky "hlaveň" - Vybrání pro svorník hlavně) s pouzdrem závěru. Jeví-li se na jeho vodorovné rukojeti písmě "Z", je zajištěno, jeví-li se "O", je možno hlaveň vyjmouti
14Podpěrná destičkazachycuje příklop pouzdra závěrového, byl-li otevřenprameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#195531 Verze : 0
4. Příklop pouzdra závěru


Uzavírá nahoře pouzdro závěru; je na něm upevněno hledí a maznice.ČísloNázevPopis a účel
1Závorkazabraňuje mimovolnému otevření příklopu (je zašroubována svým čepem do pouzdra závěru)
2Hledík míření. Stupnice stoupající od 200x-500x po 100x, od 500x-2400x po 50x
3Základna hledíupevňuje hledí na příklopu
4Bočnice hledívedou klapku a tvoří ložisko pro šroub klapky
5Stupnicový kotoučekk stavění hledí. Na něm stupnice od 200x-2400x
6Pastorek hledí a hřídeluvádí v pohyb zubatku a klapku hledí
7Zubatka hledíje posouvána pastorkem (hledí)
8Vodící destička pro pojistnou západkupříčné ramínko s dílky; 1 dílek odchylka 1x na 1000x. Vodící destičky pro pojistnou západku se užívá při střelbě za silného bočního větru a na pohyblivé cíle
9Hledítko s pojistkousáňky sunoucí se po vodící destičce. Jednotlivé polohy lze zajistiti pojistkou
10Ručička hledíukazuje jednotlivé vzdálenosti na stupnici
11Klapka hledíplochá páka otáčivá na jednom konci kolem šroubu
12Maznicesamočinně maže olejem náboje i komoru
13Nádržka na olejuvnitř příklopu. Olej stačí asi na 5000 ran
14Víčko mazniceuzavírá plnící otvor nádržky
15Sítkozadržuje nečistotu jsoucí v oleji při plnění nádržky
16Pístsaje olej při každém pohybu závěru vpřed dvěma sacími otvory; zadním otvorem tlačí se též olej do mazací štěrbiny
17Táhlo pístutyč s dvěna nárazníky, jimiž se přenáší pohyb závěru na píst
18Válec mazací pumpičkyje vešroubován do nádržky na olej. Píst v něm se pohybující saje dvěma otvory ve válci olej z nádržky a tlačí jej výtlačným otvorem válce do mazací štěrbiny
19Šoupátkováleček s podélnou drážkou pro pohyb oleje. Tím, že se váleček při zpětném pohybu závěru zastavuje (o nárazník šoupátka) dříve než píst, vytláčí olej drážkou v šoupátku a výtlačným otvorem do mazací štěrbiny
20Narážka šoupátkaomezuje pohyb šoupátka umášeného jinak pístem
21Čep příklopuokolo něho se otáčí příklop
22Podpěrná narážkabyl-li příklop otevřen, přijde podpěrná narážka do záběru s podpěrnou destičkou (viz pouzdro závěru), čímž příklop zůstane zvednutprameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#195566 Verze : 0
5. Závěr


Je hlavní součástí kulometu; koná za střelby tato činnosti: • Otevírá a uzavírá komoru hlavně;
 • natahuje úderník a přivodí jeho úder;
 • vytahuje a vyhazuje nábojnice;
 • vytahuje náboje z pásu a zasouvá je do komory hlavně
 • pohybuje podavačem
 • pohybuje mazacím ústrojím
 • stlačuje předsuvnou zpruhuZávěr se skládá z těchto částí:

 1. závorníku;
 2. vnitřního a vnějšího kloubu;
 3. úderníku (se spoušťovým raménkem)prameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint
URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#195569 Verze : 0
Malá vsuvka (později upravím) - myslím, že na Adminově fotce ze Žižkova není Maschinengewehr 07/12, ale Maschinengewehr 07 ... jiný tvar mezi chladičem a příklopem pouzdra závěru.
- ------------


Bude následovat popis jednotlivých částí závěru, aby bylo jasné, jak jsou navzájem složené přikládám následující obrázek.


Modré je pouzdro závěru s předsuvnou zpruhou, zelený je příklop pouzdra závěru, tmavě šedý je úderník, světlešedý je vnitřní kloub, oranžový vnější kloub (modrá čárka znázorňuje ložisko vnějšího kloubu na pouzdru závěru) plný modrý je závorník a nábojnice, černá pak hlaveň s chladičem.


Prameny:
obrázek - hand made by jirka vrba Smile

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#195715 Verze : 0
5.a. ZávorníkČísloNázevPopis a účel
1Závorníkuzavírá komoru hlavně při výstřelu
2Ložisko čepu vnitřního kloubuv něm se otáčí vnitřní kloub
3Ozubtím, že ozub spoušťového raménka při pohybu závorníku nazad do něho zapadne, zůstává úderník až do uzavření závěru skryt
4Vytahovač nábojnicdrápek s perem po levé straně závorníku. Vytahuje nábojnice z komory hlavně
5Vytahovač nábojůpři zpětném pohybu závorníku vytahuje náboje z pásu a klade je na tratidlo
6Vyhazovačjakmile jeho pata při zpětném pohybu závorníku narazí na přerušenou drážku, vysune se vpřed a hlava vyhodí nábojnice
7Zasouvačnálitek na spodku závorníku-zasouvá náboje ze žlábku vratidla do komory hlavně
8Ložisko úderníkuvede dřík úderníku závorníkem
9Velký řídící ozubodvozuje z přímého vratného pohybu závorníku otáčivý pohyb podavače tlakem své třecí plochy na ozub zařaďovacího kotouče, jímž pootočí o 2/18 obvodu nalevo. Náboj se ocitá po boku závěru
10Malý řídící ozubv okamžiku, kdy byl zasunut předchozí náboj do komory, pootočí třecí plocha zubu tlakem na zub zařaďovacího kotouče podavač o další 1/18 obvodu, takže náboj další je pod vytahovačem nábojů
11Zárazné ouškozastavuje závěz v polovici dráhy nazad. (Při chlazení kulometu, výměně hlavně bez rozebrání kulometu.) Zub zařaďovacího kotouče zapadne do zárazného ouška, jež za rychlého pohybu nazad (při střelbě) míjí, v okamžiku, kdy velký řídící zub pootočil podavačem o 1/18 obvodu. Západka zabrání zpětnému pootočení podavače a tím chodu závěru vpřed
12Nárazník pístupohybuje pístem u maznice
13Mazací drážkyna povrchu závěru; v nich se udržuje olej
14Vodící nálitkyvedou závorník mezi vodícími žebry pouzdra závěruprameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#195719 Verze : 0
5.b. Vnitřní a vnější kloub


Závěrovou páku vnějšího kloubu si můžete prohlídnout na fotce tady:
forum.valka.cz
forum.valka.cz
Na první je závěr v přední poloze, na druhé poloha páky odpovídá zadní poloze. Dobře jsou patrné nárazníky závěrové páky na pouzdru závěru - ty omezují pohyb závěrové páky a tedy i závěru.
Funkce nosu (řádek 4 tabulky) je zřejmá z obrázku:
forum.valka.czČísloNázevPopis a účel
1Spodní čepkolem něho se otáčí vnitřní kloub v ložisku závorníku
2Vrchní čepspojuje pohyblivě vnitřní kloub s kloubem vnějším
3Kulový výseknálitek na levé straně vrchního čepu, zpožďující úderník při střelbě nepřetržitě
4Nospohybem závěru nazad tlačí nos vnitřního kloubu na nos úderníku a tím se úderník skryje
5Ložiskový kroužekzmírňuje tření
6Závěrová pákajednoramenná páka k otevření nebo natažení závěru rukou. Dopadajíc za vratného pohybu závorníku na nárazníky pouzdra závěru omezuje pohyb závěru
7Závlačka k vnějšímu kloubuzajišťuje závěrovou páku před vypadnutímprameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#195784 Verze : 0
5.c. ÚderníkČísloNázevPopis a účel
1Náraznicepřenáší tlak předsuvné zpruhy na úderník a současně na závěr
2Nos úderníkuvzpíraje se o nos vnitřního kloubu skrývá úderník
3Ložisko spoušťového raménkapata v ložisku kývajícího se spoušťového raménka proniká blízkým výřezem k zadnímu kroužku zpruhovému, o nějž se opírá
4Zápalníkčást úderníku, kterou lze vyměniti; bije na zápalku
5Spoušťové raménkojednoramenná páka; ozub zapadá do ozubu závorníku; osa se kývá v ložisku (v těle úderníku); pata se opírá o přední kroužek zpruhový, čímž je raménko spoušťové předsuvnou zpruhou tlačeno do záběru s ozubem závorníku (nezbytné pro rychlou střelbu); hlava spočívá při zavřeném závěru před hlavou spoušťového táhla. Pohybem tohoto táhla nazpět se zdvihne a vyprostí spoušťové raménko ze záběru s ozubem závorníku a úderník se uvolní a udeří
6Nehetnálitek hlavy spoušťového raménka, řídící její pohybprameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#197481 Verze : 0
Jak do sebe jednotlivé části závěru zapadají je krásně vidět na následující fotce. Je to fotografie kulometu vz. 07/24, ale o celkové sestavě závěru vypovídá dobře.


Je tam vidět vnitřní a vnější kloub, nos vnitřního kloubu a nos úderníku, závěrová páka, spoušťové raménko a předsuvná zpruha.Původ fotografie:
Jan Lakosil: Těžký kulomet vz. 7/24 (vz. 24) Schwarzlose, www.ropiky.net ---> http://www.ropiky.net/clanek.php?id=1093986205
Uveřejněno se svolením autora.

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#199222 Verze : 0
6. Spoušť


Stisknutím spouště střelba začíná a povolením se přeruší. Spoušť je uložena v řidítku, které je upevněno na zadním konci pouzdra závěru.ČísloNázevPopis a účel
1Řidítkospojuje pohyblivé části kulometu pomocí přerušovaných žeber s pouzdrem závěru (viz bod 3 tabulky pouzdro závěru). Je v něm uložena spoušť.
2Sklápěcí rukojetijimi se řídí kulomet. (Při sklápění povytáhnout a sklopit)
3Upevňovací svorník řidítekpojišťuje spojení řidítek s pouzdrem závěru
4Jazýček spouštědvouramenná páka; přitlačením na spodní rameno táhne jazýček spoušťové táhlo nazad
5Hlava spouštěs drápkem k zachycení spoušťového táhla
6Tlačítko se spoušťovou pojistkouspodní rameno páky se spoušťovou pojistkou uloženou v tlačítku spouště. Otevře se stlačením pojistky vpravo
7Spoušťové táhlotřikrát lomená tyč, uložená po levé straně pouzdra závěru
8Hlava táhlapři pohybu nazad zvedne hlavu spoušťového raménka a vyprostí spoušťové raménko ze záběru se závorníkem
9Pata táhlazahnutý konec spoušťového táhla, jež zachycuje drápek jazýčkuprameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#199236 Verze : 0
7. Předsuvná zpruha


Předsuvná zpruha je zhotovena u nekaleného ocelového drátu průměru 3 mm; je-li stlačena působí na závěr tlakem 14-16 kg.ČísloNázevPopis a účel
1Zadní zpruhový kroužekpřenáší tlak předsuvné zpruhy rovnoměrně na řidítko, jinak zabraňuje, aby se předsuvná zpruha zpříčila
2Přední zpruhový kroužekpřenáší tlak předuvné zpruhy závěru na úderník a zároveň na závorník a patu spoušťového raménkaprameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#199241 Verze : 0
8. Podavač


Podavač leží v pouzdře podavače, které je připevněné naspodu pouzdra závěru. Je to pět ozubených koleček na společné ose. Řídící ozuby závorníku při pohybu otáčejí podavačem, ten pak posunuje nábojový pás a podvá náboje pod vytahovač nábojů.ČísloNázevPopis a účel
1Cívka nábojového pásu2 ozubená kolečka s hákovitými zuby vzdálené na šířku pásu. Do zubů zapadají náboje. Otáčí-i se podavač, posunuje se nábojový pás vlevo.
2VratidloŠiroké ozubené kolečko. Žlábky zachycují náboje vytažené z pásu, ty jsou postupně posouvány před komoru hlavně.
3Rohatka se západkouna rohatce je 18 zubů (6 velkých a 12 malých). Při pohybu závorníku vzad se otočí o 1 velý a 1 malý zub, při pohybu vpřed o 1 mylý. Zpětnému otáčení vpravo brání západka přichycená na pouzdru podavače a tlačená do záběru příklopem pouzdra odavače.
4Zařaďovací kotoučkolečko se 6 zuby; jsou li zuby tlačeny velkým a malým řídícím zubem závorníku uvádějí do pohybu podavač.
5Zubová spojkacívka je pevně spojena s osou podavače. zařaďovací kotouč a rohatka jsou v záběru přes zubovou spojku. Posune li-secívka vpřed, spojka se rozpojí a cívkou lze volně otáčet na obě strany.
6Zpruha podavačeudržuje zubovou spojku v záběru (je uvnitř spojky, není na obrázku vidět)
7Vysouvačpomocí stlačení vysouvače se posune osa s cívkou vpřed a rozpojí se zubová spojka
8Pouzdro podavačechrání podavač před znečištěním a je v něm ve dvou ložiscích uložena osa podavače a západka. Čepem a lištami je spojeno s pouzdrem závěru
9Příklop pouzdra podavačeje spojen s pouzdrem podavače dvěna stěžejemi. Vpředu má otvor pro vsunutí pásu. Čepy zapadají do dlabů pouzdra podavače, tím zabraňují samovolnému otevření. Závorka zajišťuje toto spojeníprameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#204320 Verze : 0
9. Podstavec


Třínohý podstavec váží 18 kg. Ustaluje kulomet a zvyšuje přesnost palby. Je ho možno použít ve třech polohách:
1) vysoká poloha - 60 cm
2) střední poloha - 45 cm
3) nízká poloha - 25 cmČísloNázevPopis a účel
1Kolenospojuje tři nohy podstavce
2Lůžko obrtlíkukuželové nožní lůžko obrtlíku. 2 protilehlé nálitky obrtlíku se klouzají při nasazování kulometu v podélných drážkách a při otáčení kulometu se pohybují v kruhové drážce na dně lůžka
3Hákpřipevňuje štít na podstavec (nezakreslen)
4Kolenní kloubyjsou vytvořeny postranními čepy lůžka obrtlíku a hlavami nohou, které se mohou kolem čepů natáčet
5Zadní nohaKaždá noha se skládá ze dvou rour do sebe zasunutých. Na dolních, podélně rozříznutých koncích širších rour jsou nataženy svěrací obojky, jejichž čelisti jsou stahovány křídlatými šrouby
6Dvě přední nohyto stejné
7Křídlaté šroubystažením obojků zajišťují jednotlivé nohy podstavce
8Podpěrné patkyzabraňují zaboření podstavce do půdy
9, 10Bodce a ostruhyzabraňují smýkání podstavce po půdě
11Posuvný obojekrozříznutý prsten se svěracími čelistmi a křídlatým šroubem vespod a dvěma háky pro příčky po stranách; posouvá se po vnější rouře zadní nohy. Uvolněním šroubu lze podstavec snížit
12Příčky2 tyče, spojují posuvný obojek s předníma nohama, zvyšujíce tak pevnost a stabilitu podstavce
*Rozsevný přístroj (Náměrové a odměrové řididlo)*
13Zubatkavede kulomet při svislém rozsevu
14Převodový hřídelpohybuje zubatkami jemném svislém rozsevu
15Ruční náměrové kolečkootáčí převodovým hřídelem
16Stavěcí svěradlo podstavceusazuje kulomet ve svislé rovině přitlačením zubatek a jejich kulis k ložiskům soukolí
17Kulisy zubatkytvoří pánev vedoucí zubatku
18Kluzavkavede kulomet při vodorovném rozsevu. Má řadu otvorů pro zasazení stavěcích kolíčků k ohraničení vodorovného rozsevu v noci
19Sáňkyspojují kulomet s kluzavkou (kulovým čepem)
20Stavěcí pákaustaluje vodorovné namíření kulometu
21Svěrací pákaupevňuje kulový čep v sáňkáchprameny:
Sbírka vojenských příruček, Řada I., Kulomety, Svazek I., sestavil kpt. Josef Friml, Praha 1923 - Reprint

URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#204519 Verze : 0
Zbrojíři Infanterieregimentu Nr.99 (Znojmo) zachycení na snímku z 9. října 1917 ve vesnici Maryanovka, která leží přibližně 30 km východně od města Sokal´. Dobře jsou patrné části rozebraných kulometů Schwarzlose.


Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#316170 Verze : 0
Vojáci obsluhují kulomet Schwarzlose 1907/12 umístěný v zákopu a opatřený pancéřovým štítem, poddůstojník vlevo má na opasku zavěšeno pouzdro s automatickou pistolí Roth-Steyr pravděpodobně vz. 1907 ráže 8 mm. Velmi dobře je také vidět standardní polní lopatku r-u armády.


Zdroj: http://hynek.domalip.sweb.cz/index.html
URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#329017 Verze : 0
Povedlo se mi vyfotit jednak řez zbraní, který dává představu jak je to vlastně uvnitř uděláno a také dobový výukový materiál


zdroj : vlastní foto
URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#354387 Verze : 0
Kulspruta m/1914 (Ksp m/14) byl kulomet ve švédské ráži 6,5x55 m94.


Vlastní foto, muzeum Boden
URL : https://www.valka.cz/RUM-Schwarzlose-1907-12-t17141#619731 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více