Main Menu
User Menu

Predsedovia Zboru povereníkov

Prehľad predsedov Zboru povereníkov05.09.1944 – 17.09.1945 Gustáv Husák (zastupujúci) ; KSČ
17.09.1945 – 14.08.1946 Karol Šmidke ; KSČ
14.08.1946 – 04.05.1950 Gustáv Husák ; KSČ
04.05.1950 – 07.09.1951 Karol Jozef Bacílek ; KSČ
07.09.1951 – 31.01.1953 Július Ďuriš ; KSČ
31.01.1953 – 10.07.1960 Rudolf Strechaj ; KSČ
10.07.1960 – 02.01.1969 neobsadené
URL : https://www.valka.cz/Predsedovia-Zboru-poverenikov-t17128#62821Verze : 2