Main Menu
User Menu

Nové Mesto nad Váhom, Sklady Bzince [RRRR-2010]

Bzince Stores / Sklady Bzince

     
Název:
Name:
Sklady Bzince
Originální název:
Original Name:
Sklady Bzince
Další názvy:
Other Names:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Obec:
Municipality:
Nové Mesto nad Váhom
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
48°45'52.83"N 17°47'57.73"E
Vznik:
Established:
DD.MM.RRRR ?
Velitelé:
Commanders:
DD.MM.2004-DD.MM.2005 Kollár, Ján (Major)
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:


DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Zánik:
Cancelled:
DD.MM.2010 scivilnené
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
archív autora, www.mil.sk
https://www.mosr.sk/data/files/1356.pdf?PHPSESSID=
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Vahom-Sklady-Bzince-RRRR-2010-t171082#510603Verze : 0
MOD
Informácia o pozemkoch objektu, prevzatá z ponuky na odpredaj:


Sklady Bzince – areál muničných skladov pozostávajúci z pozemkov o celkovej výmere 56 990 m2
- parc. č. 5861/10, 5861/12, 5861/15, 5861/20, 5861/21, 5861/23, 5861/47, 5861/48, 5861/49, 5861/50, 5861/52, 5861/54, 5861/57, 5861/68, 5861/72, 5861/76, 5861/77, 5861/81, 5861/89, 5861/96, 5861/100, 5861/106, 5861/112 zastavaná plocha a nádvorie, parc. č. 5861/66, 5861/67, 5861/69, 5861/74, 5861/75, 5861/78, 5861/79, 5861/82, 5861/83, 5861/84, 5861/85, 5861/86, 5861/87, 5861/88, 5861/90, 5861/91, 5861/93, 5861/95, 5861/98, 5861/99, 5861/101, 5861/104, 5861/105, 5861/111 ostatná plocha, zo stavieb súp. č. 410, 6410 – 6450, stavieb bez súp. č. na parc. č. 5861/23, 5861/32,5861/42, 5861/36, 5861/48, 5861/57, 5861/63 a príslušenstva k týmto stavbám (esoprístrešok, spevnené plochy, komunikácie, oplotenie, studňa, zemné valy) v k.ú. Nové Mesto nad Váhom, zapísané na LV č. 235 4.V roku 2009 boli objekty ponúkané na odpredaj za 570 000 €.


Zdroj: https://www.mosr.sk/data/files/1356.pdf?PHPSESSID=
URL : https://www.valka.cz/Nove-Mesto-nad-Vahom-Sklady-Bzince-RRRR-2010-t171082#510604Verze : 0
MOD