Main Menu
User Menu

>> Pz.Kpfw. II - ve službách cizích armád

vojnoví i povojnoví užívatelia

Pz.Kpfw. II prešiel bojovým nasadením počas celej 2.svetovej vojny a hoci sa prestal vyrábať už v roku 1942, resp. v roku 1944 (Pz.Kpfw. II Ausf. L), typ prežil vo viacerých jednotkách až do konca vojny. Dostal sa do výzbroje spojencov Nemecka, zároveň slúžil i ako korisť v jednotkách protivníkov. I po skončení vojny našli ukoristené tanky využitie v niektorých povojnových armádach.
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-ve-sluzbach-cizich-armad-t171019#510503Verze : 1
MOD
Československo
Pri povojnovom zbere trofejnej techniky boli získané i tanky Pz.Kpfw.II. Hoci o dvojicu tankov tohoto typu prejavilo ženijné vojsko, nebol tento tank zaradený do výzbroje československej armády. Je však doložené, že sa jeden prekonvertovaný tank Pz.Kpfw.II Ausf.a3 do podoby žeriavového tanku (Fgst.Nr. 20058) nachádzal v továrni Škoda Plzeň. Tento tank, prekonvertovaný ešte za vojny, poslúžil firme ako pojazdný žeriav pri manipuláciách s ťažkými nákladmi ešte roky po ukončení vojny.

armada.vojenstvi.cz (Vladimír Francev - Kořistní obrněná vozidla ve výzbroji čs. armády (3.část))
https://www.valka.cz/topic/view/78061/
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-ve-sluzbach-cizich-armad-t171019#512312Verze : 2
MOD
Juhoslávia
Jedným z pestrej palety tankov povojnovej juhoslovanskej armády bol i Pz.Kpfw. II. Tank na fotografii je zachytený pri cvičení jednotiek.


www.ww2incolor.com

>> Pz.Kpfw. II - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. II - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-ve-sluzbach-cizich-armad-t171019#510511Verze : 4
MOD
Maďarsko
Zdroj nižšie1) udáva dodanie 8-10 tankov Pz.Kpfw. II maďarským prieskumným jednotkám na východnom fronte v roku 1942. Tanky už po roku 1943 neboli vedené v stave maďarských jednotiek a nedostali ani maďarské registračné čísla.
2)Ďalší zdroj uvádza, že týmto typom tanku mali byť vyzbrojené ľahké čaty 1. poľnej obrnenej divízie, no ich dodanie bolo zrušené. Existuje však zmienka, že v rámci plnenia cvičných úloh mala 3. rota/II. tankového práporu dvojicu Pz.Kpfw. II Ausf. F.


1)Charles K. Kliment, Dénes Bernád - Maďarská armáda 1919-1945, Ares + Naše vojsko, rok vydania 2007, ISBN: 978-80-86158-50-1
2)Péter Mujzer - Hungarian Armored Forces in World War II, Kagero, EAN: 9788365437655
URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-ve-sluzbach-cizich-armad-t171019#510512Verze : 4
MOD
Slovenský štát
V 12/1943 bolo armáde dodaných 16 tankov Pz.Kpfw. II. Ich armádne označenie bolo "P-II". Tanky neboli nové, pred dodaním boli používané nemeckými jednotkami. Tieto stroje mali tvoriť výzbroj prieskumných jednotiek 1. pešej divízie a 2. pešej divízie operujúcej na východnom fronte. Tieto jednotky však prešli reorganizáciou a ich pôsobiskom sa stal III. prápor Pluku útočnej vozby (PÚV), resp. jeho 8. roty prieskumných bojových vozidiel (PBV). Tanky dostali 2.2.1944 pridelené registračné čísla V-3.083 až V-3.098. Hoci sa 13 tankov podieľalo na výcviku posádok už od 21.1.1944 ich oficiálne zaradenie do stavu PÚV bolo až k 1.3.1944. Trojica tankov (V-3.096 až V-3.098) bola uložená do rezervy. 14.3.1944 sa tanky zúčastnili vojenskej prehliadky v Bratislave. 22.3.1944 bol z rezervy vyňatý a do výcviku nasadený tank registračného čísla V-3.097. Jednalo sa pravdepodobne o náhradu za pokazený stroj. Pôvodnú organizáciu 8.roty PBV tvorila veliteľský roj s dvojicou tankov a tri čaty po štyroch tankoch. Táto organizácia platila na jeseň 1943, kedy výzbroj jednotky tvorili ľahké tanky LT-40. Tanky P-II ich nahradili a zmenila sa organizačná štruktúra jednotky na veliteľský roj s trojicou tankov a dvojicu čiat, každá s piatimi strojmi. 8.rota PBV bola 20.3.1944 organizačne pridelená k Jazdeckému priezvednému oddielu 2 v Michalovciach. Rote velil npor.útv. Imrich Gaš. V novom pôsobisku prebiehal výcvik spoločne s cyklistickou eskadrónou JPO-2. 15.4.1944 a 16.4.1944 sa štvorica tankov (V-3.083, V-3.086, V-3.088 a V-3.094) zúčastnila protipartizánskej akcie v priestore Humenné - Medzilaborce, no vzhľadom na to, že na partizánov nenarazila, tanky sa bez boja vrátili do posádky. Od 20.7.1944 bola 8. rota PBV poľnou jednotkou a po 4.8.1944 bola zaradená ako 3. rota práporu tankov stot.útv. Jána Jarembáka. V polovici 8/1944 bola presunutá do Stropkova, kde nahradila 5. rotu KPÚV. Jednotka sa podieľala na protipartizánskej akcii západne od Stropkova, počas ktorej však opäť na partizánov nenarazila. Čoraz častejšie strety s partizánmi si vynútili presun 3. roty do Ladomírovej. Presun sa mal uskutočniť ráno 31.8.1944, no v ten istý deň sa začalo odzbrojovanie poľnej armády nemeckými jednotkami. Poobede okolo 15. hodiny začali nemeckí vojaci obkľučovať školu, kde boli sústredené tanky 3. roty. Niektoré posádky sa snažili nasadnúť do tankov, no nemeckí vojaci spustili paľbu. Jeden zo slovenských P-II začal paľbu proti Nemcom. Dvom tankom sa podarilo uniknúť rovnako ako časti personálu. Samotný veliteľ a posádky sa pripojili k partizánom. Zvyšok tankov a mužstva bol zajatý. Jeden z uniknuvších tankov došiel do obce Bokša, kde posádka tank opustila a pridala sa k partizánom. Druhý tank sa postupne presunul až na sever od Stropkova, kde bol tank ponechaný na križovatke ako krytie ustupujúcich slovenských jednotiek smerom do Medzilaboriec, ktoré sa chceli vyhnúť odzbrojeniu. P-II spoločne s posádkou jedného protilietadlového kanóna vz. 37 kalibru 8,8 cm zastihol útok nemeckých jednotiek. Po spotrebovaní munície do 8,8cm kanóna kryla ústup zadného voja. Ďalší osud tohoto P-II nie je známy.
Tanky P-II boli minimálne dvoch vývojových verzií Pz.Kpfw.II.

Výrobné čísla podľa zdroja uvedeného nižšie:

Výrobné číslo (Fgst.Nr.)
Verzia Pz.Kpfw. II
Výrobca
Poznámka
23008
Ausf.A
M.A.N.

23023
Ausf.A
M.A.N.

23057
Ausf.A
M.A.N.

23063
Ausf.A
M.A.N.

23077
Ausf.A
M.A.N.

23079
Ausf.A
M.A.N.

23419
Ausf.A
?

24013
Ausf.B
Henschel

24077
Ausf.B
Henschel

24090
Ausf.B
Henschel

24403
Ausf.B
M.A.N.

24487
Ausf.B
M.A.N.

24497
Ausf.B
M.A.N.
Výrobné čísla zvyšných tankov nie sú známe.
Všetky tanky prešli spätnými modernizačnými úpravami programu Pz.Kpfw. II. Tanky boli kamuflované farbou Dunkel Gelb, niesli registračné značky a na bokoch veží mali slovenskú trikolóru.


Marian Uhrin - Pluk Útočnej vozby 1944, Múzeum Slovenského národného povstania, rok vydania 2012, ISBN: 978-80-89514-14-4
I. Bajtoš - História slovenského pluku útočnej vozby 1939-1944, rukopis, Košice 1987
Thomas L. Jentz, Hilary Louise Doyle - Panzerkampfwagen II Ausf.a/1, a/2, a/3, b, c, A, B and C development and production from 1934 to 1940, Panzer Tracts No.2-1, rok vydania 2008, ISBN: 0-9815382-2-3

>> Pz.Kpfw. II - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. II - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-ve-sluzbach-cizich-armad-t171019#510504Verze : 16
MOD
USA
Minimálne jeden tank využívali k výcviku v americkej školnej jednotke. Tank bol ukoristený v severnej Afrike. Fotografie a popis stroja figuroval v manuále Tankers in Tunisia určenej pre výcvik amerických tankistov. Viac informácií mi chýba.

https://www.lonesentry.com/manuals/tankers/

>> Pz.Kpfw. II - ve službách cizích armád -


>> Pz.Kpfw. II - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-ve-sluzbach-cizich-armad-t171019#510535Verze : 2
MOD
Sovietský zväz
V prvých mesiacoch po napadnutí Sovietského zväzu Nemeckom boli okrem iných tankov a samohybných diel ukoristené i väčšie počty Pz.Kpfw. II. V hlásení 5.armády západného frontu sa uvádza ukoristenie 8 tankov Pz.Kpfw. II rôznych verzií. Ďalšie tanky mali jednotky 20. armády, či 31. armády a pravdepodobne bol ich výskyt viacmenej častý i u iných jednotiek (151. tanková brigáda...). Väčšinu z ukoristenej techniky totiž sovieti hneď, či po opravách recyklovali a nasadili do bojov proti Nemcom.
Je známy snímok z povojnového obdobia, kde bol Pz.Kpfw. II prebudovaný na samohybný žeriav. V zdroji sa udáva, že takýto stroj z roku 1946 mal pochádzať z niektorej továrni na Donbase.

Maksym Kolomyjec, Ilja Moszanski - Pojazdy zdobyczne w armii sowietskiej 1941-1945, vydavateľstvo Militaria, Varšava, rok vydania 2003, ISBN: 83-7219-161-1

>> Pz.Kpfw. II - ve službách cizích armád -


URL : https://www.valka.cz/Pz-Kpfw-II-ve-sluzbach-cizich-armad-t171019#510536Verze : 2
MOD